Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, februari 15, 2009

Glutenintolerans- sjukdomarnas kameleont.
Kameleonterna är kända för sina färgförändringar, som gör det möjligt att växla utseende och anpassa sig till omgivningen.Hur ska man hantera en klinisk kameleont är titeln på en artikel A Falsano skriver om coeliaki,. Artikeln finns i New Engl Journal of Medicin 2003 2568-2570 och professor John M Duggan vid Princeton Medical Centre, Hamilton, New South Wales, AUS kallar glutenintolerans den store imitatören. Det följande är i stort sett hämtat från Duggans artikel.

Tidigare kallades syfilis den store imitatören, det vill säga den kunde ge upphov till en rad olika symtom som liknade en rad andra sjukdomar. Nu är den sjukdomen under kontroll och JM Duggan föreslår att manskall ge glutenintolerans denna beteckning, för glutenintolerans är inte bara symtom från mag och tarm utan den kan yttra sig på flera olika sätt. Han går i sin artikel igenom en rad sjukdomar där man på något sätt sett associationer till glutenintolerans.Detta är inte det samma som orsakar utan kan i vissa fall bara betyda att man sett två olika sjukdomar samtidigt, men det kan också betyda att det är överkänslighet mot gluten.


Vad är gluten? Gluten är ett äggviteämne som finns i sädesslagen vete, råg och korn samt i liten mängd i havre. Detta är ämnen som vi inte ursprungligen åt i tidernas begynnelse utan det har kommit att ingå i kosten i samband med att människan blev jordbrukare och började förädla växter. Så cirka 10 000 år har vi kanske ätit gluten men i många tusentals år dessförinnan levde människan som jägare och samlare och då åt vi inte gluten. Man tror att detta är en del av förklaringarna till att vissa av oss inte ärftligt anpassat oss till glutenintag. Jag vet inte men nån gång under 1600-talet hade jag några förfäder som invandrade till Sverige från Finland, kanske var de nomader, men kanske inte, de medförde svedjeråg och det betyder väl att de var jordbrukare även i Finland.Mellan 0,5-1% av befolkningen i europeiska länder är glutenintoleranta och mest i norra delarna.

Dagens parentes: För min del kom glutenintolerans i min väg, genom att jag som biverkan av en mediciner fick utslag och klåda, som långsamt blev bättre, men inte gick över, inte ens ett år efter att jag slutat med medicinerna. Mina besvär var ganska mystifierande. Utslagen som från början var mycket utbredda och den delen tror jag inte hade något med gluten att göra. Men så småningom började utslagen komma i mindre utsträckning plus att jag hade klåda som var borta på morgonen men som på eftermiddagen började bli mer eller mindre intensiv och dessutom hade jag feberkänsla, ungefär som de influensaliknade biverkningarna jag hade av betainterferon. Någon kväll då jag satt där framför TV:n , det är möjligt jag såg på Morden i Midsommers , och funderade kom jag att tänka på att det kanske hade med kosten att göra, och att det hann försvinna under natten men återkom sedan igen några timmar efter att jag började äta på morgonen. Jag hade visserligen testats för de vanligaste födoämnesallergenen utan något napp men jag hade då nyligen träffat en kvinna som hade haft uttalade neurologiska problem som helt försvunnit sedan man upptäckte att hon hade glutenintolerans. Jag tog och tittade på sådan kost och beslöt mig för att börja med stenåldersliknande kost med framför allt undvikande att gluten och all form av mjölkmat och specerivaror. Ganska snart var besvären av utslag och klåda borta. Jag testade efter någon månad med att ta gluten och det var ganska omedelbart jag fick besvär igen. Jag gjorde upphåll med gluten igen ett par månader och besvären försvann nästan omedelbart. Jag gjorde ett nytt försök med bröd med gluten och fick besvär igen. Sedan var jag nere på Tenerife och där återkom besvären. Jag förstod inte varför men efter någon tid hemma kom förklaringen. Jag drack ibland öl nere på Tenerife men gjorde det extremt sällan hemma. Sedan jag slutade med öl har det inte varit några besvär. ( Jag har också fortsatt med att låta bli mjölkmat, och mättade fetter överhuvudtaget och försöker även reducera fleromättat av typ omega -6 på grund av sjukdomen MS. Swanks Diet, vilken jag tror hjälper mig mycket.)

Glutenintolerans en magåkomma

Vad man fått lära sig om glutenintolerans eller coeliaki är att det är avmagrade människor med lite bullig mage, som har en avföring som flyter på vattnet i toiletten på grund av att fetter tas upp dåligt från maten ( steatorrhé), men det finns många med obetydliga symtom. Mellan 0.5-1.0 av patienter i Nordamerika och Europa har glutenintolerans. Det kan alltså finnas cirka 1 person per 100 som har det.
Glutenintolerans en magåkomma, MEN inte bara en magåkomma

Hudcoeliaki

Men det är också så att det finns en hel del symtom som inte har med mag-tarm att göra och vad jag känner bäst till är hudcoeliaki som förr kallades dermatitis herpetiformis, och som i varje fall i mina läroböcker inte kopplades ihop med glutenintolerans. Beträffande denna sjukdom tycks det vara så att kanske nästan alla fall beror på glutenintolerans enligt John M.Duggan.


Leversjukdomar

Han skriver också att för vissa leveråkommor finns en ganska klar länk där det man kunnat binda cirka 40% av fallen till glutenintolerans och där de sjukliga leverförändringarna försvinner efter några månaders lämplig diet. De leveråkommor han räknar upp som möjliga är “transaminit”, hepatit, ( i detta fall menar man nog med hepatit bara inflammationstillstånd i lever, och inte de hepatiter som finns pga grund av virus), fett lever, primär biliär cirrhos, cirrhos.

Åkommor som man på något sätt funnit associationer till glutenintolerans, vilket inte betyder att det är orsaken. Men där det kanske är anledning att fördjupa förfrågningar om andra symtom exempelvis från tarm och så vidare.

Mag-tarmssjukdomar exempelvis irritabel colon eller refluxoesophagit.

Neurologiska där man har bland annat ataxi ( vilket förmodligen kvinnan jag träffade hade haft då hon var i stort sett totalt oförmögen att röra sig, sängbunden, dottern kom till sjukhuset och gjorde hennes make up, något som gjorde att hon kände sig psykiskt bättre). Perifer neuropati, epilepsi är andra sjukdomar där man funnit associationer.

Inom psykiatrins fält har man sett associationer till schizofreni och depressioner.

Endokrinologi: Typ 1 diabetes, Addisons sjukdom (binjurebarksinsufficiens) och sköldkörtelåkommor.

Njursjukdomar, blodsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, hudsjukdomar, hjärtsjukdomar, genetiska sjukdomar med mera är också associerat till glutenintolerans.. Jag har bara tagit med ett urval med vid intresse gå in på artikeln på nätet och läs vilka sjukdomar som finns uppräknade. Det är intressant att en del av dem är autoimmuna sjukdomar, vilket ju också coeliaki är. Jag har även läst om några associationer till MS. Ock kanske finns det någon koppling där i mitt fall. Orsaken till MS vet man ju inte och dessutom kan ju flera saker medverka till utvecklingen av MS; man är ju ganska nära att finna sådant samband mellan MS och d-vitamin.


Vilka symtom eller faktorer skall då dra till sig speciell uppmärksamhet och som kan göra att man vill gå vidare att utreda. Har man inga symtom finns det ingen anledning att gå vidare skriver John M Duggan. Det är en mycket besvärlig diet ( tycker egentligen inte jag men lite extra är det ju). Dessutom blir det ju avsevärt dyrare. Följande räknar Duggan upp.

Blodbrist

Trött hela tiden. Av de med detta symtom har 20% glutenintolerans

Symtom från tarmen eller tecken på att man inte bearbetar födan tillräckligt 40 % har glutenintolerans.

Att man av en tillfällighet hittar fynd i tarmen typiska för coeliaki .

Symtom i barndomen

Släktingar med coeliaki

Duggan skriver att många patienter med kronisk trötthet och irritabel colonsymtom söker i många år för sina symtom och visar sig sedan ha glutenintolerans. De som har glutenintolerans av dessa och börjar med diet upplever ofta att de får ett helt annat kvalitativt bättre liv.

Vad beror glutenintolerans på? Det enkla svaret är det att hörs på namnet, man tål inte gluten.


Ett av de viktigaste proteinerna i vete är gliadin, vilket om man har transsplantationsantigen HLA-DQ2 och DQ8 leder till att man tillverkar vissa signalsubstanser som verkar i immunförsvaret och tillverkas av sensitiserade T celler. ( sensitiserad- ungefär blvit känslig för, reagerar på) Dessa signalsubstanser eller cytokiner orsakar sedan skada i tarmslemhinnan och aktiverar också immunceller som heter plasmaceller till att tillverka antikroppar mot gliadin, vävnads transglutaminas och ett ämne som heter endomysium. Vete, råg och korn innehåller de aminosyresekvenser som ger intolerans och det finns även lite i havre, men man brukar klara havre om man har glutenintolerans. Jag märker dock av klåda om jag under några dagar använt havre men enstaka tillfällen går bra. Man rekommenderar inte havre till barn med glutenintolerans, men som alltid skall man konsultera sin egen läkare.

En liten underlighet är att rökning tycks skydda mot glutenintolerans . Bara en liten andel av de som har anlagen för att utveckla sjukdomen får den. Man vet alltså inte allt som ger sjukdomen.

1 kommentar:

  1. http://gluten-celiaki.blogspot.com/2011/03/gluten-kallan-till-vara-moderna.html

    SvaraRadera