Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, februari 25, 2009

Terry Wahls har primär progressiv MS , men en ovanlig utveckling


Via en sida där man diskuterade George Jelinek och diet på ett This is MS forum hittade jag läkaren Terry Wahls ,som 2000 diagnosticerades med multipel skleros, en MS vilken sedemera visade sig vara en primärt progressiv sådan och som medförde att hon inom några år blev tvungen att använda elmoppe och fick dra ner på sitt arbete. Hon hade just tillträtt en tjänst i Iowa som chef vid Veterans Admistration Hospital och biträdande professor vid Carver College of Medicine.


Det är intressant att jämföra henne med Betty Iams som också har progressiv MS och beskriver en liknande utveckling. Deras tillvägagångssätt är inte helt olika.

Det som är speciellt med henne är att hon sedan 2007 blivit avsevärt bättre och har börjat gå bra, hon har cyklat ett lopp som tog tre timmar och hon har åkt skidor igen. När hon berättar varför säger hon så här:Efter som jag inte har några serier av blodtester som kan identifiera hur mitt nutritionstatus har förändades eller inflammationsbilden eller de biologiska förändringarna som hände är det svårt att säga vad som skedde när jag blev starkare. Hon räknar upp sju troliga faktorer:
  • 1.Neurostimulation som påbörjades i november 2007 kopplat med fysiskt träning gav starkare muskler och genererade tillväxtfaktorer i hjärnan som stimulerade reparation av myelin och fick nya förbindelser mellan neuronen att tillväxa. Till detta lägger jag ett antal frågetecken. Jag kan köpa det här med fysisk träning och möjligen neurostimulationen medverkande till starkare muskler men det övriga förefaller mig vara spekulationer, som kan vara sanna men också falska. Det är alltså hypoteser.
  • 2: Mer intensivt eliminerande av olika födoämnen som blodtester hade visat att hon hade allergi mot. Där är jag mer böjd att svälja förklaringar,(Hon skriver sålunda :(Födoallergier bidrar också säger hon. Glutenintolerans gör att kroppen tillverkar antikroppar mot gluten, och det ger inte bara magsvär. Hon skriver att det har kommit in personer med svåra neurologiska besvär , flera förändringar på MRI och som har diagnosticerats som MS. Men efter några har övervägt glutenintolerans och patienten har följt en glutenfri diet har de neurologska besvären upphört påföljande år. ( Jag vill påpeka att det har det inte gjort i mitt fall, men mina hudbesvär har försvunnit och om möjligen min förbättring av MS har med detta att göra också det vet jag inte, men borta är det inte) Hon skriver att MRI också förbättrats. Lesionerna försvann. Jag vet inget om det i mitt fall,tycker inte det är indicerat med ny MRI eftersom jag mår bra. Hon skriver att alla som har MS borde under åtminstone en månad äta en strikt glutenfri diet för att se vilken roll glutenkänslighet kan spela i deras sjukdomsbild. Om vi kan ha denna skada i hjärnan som följd av känslighet för vete är det logiskt att tänka sig att överkänslighet eller allergi mot andra födoämnen kan framkalla liknande skador på kroppen och i hjärnan, skriver hon. Jag tycker också att det verkar logiskt. Hon tycker att alla med MS som inte mår så bra troligen skulle dra nytta av möjligheten att födoämnesallergier kan hålla igång deras sjukdomsaktivitet.
  • 3: Ändrad diet med större intag av viktiga mikronutrienter via föda- även detta köper jag. Rent allmänt så är det väl dokumenterat att en allsidig näringsrik föda är av värde för hälsan. Hon poängterar här intaget av grönsaker med aminosyror med svavel, dvs bland annat kål mm.
  • 4: Byte till organiskt framtagen föda. (Okay, men ska man inte lita på livsmedelsverket. Jag tenderar att göra det men försöker att ta en del föda ur skogen och jordens skafferi samt någon enstaka organiskt odlad grönsak, vindruvor lär vara bland det som har mest gifter på sig, men det finns organiska sådana.)
  • 5.Femte försöker få grönsaker och frukt med alla färger varje dag, och får därigenom i sig av olika mikronutrienter,
  • 6.Tog bort vita potatis och sädesprodukter för att minska insulinproduktionen,
  • 7.Håller en födo och symtomdagbok.
Jag känner att jag det finns några saker jag vill titta på närmare, bland annat insulinnivåerna och blodsockernivåer.. Kan det vara så att insulinet kan bidra till den typ av inflammation man har vid MS? Stimulera hjälpar T1 cell och dämpa hjälpar T2cell och framför allt kanske den hjälparTcell Th 17 som jag har sett man varit inne på i diskussionerna om hygienhypotesen.Ska se om jag hittar något om detta så småningom.

Elektrostimulation är också intressant, men jag känner mig mer tveksam där; just därför kanske det ligger något i det ( lite ologiskt tanke kanske).

Hon hänvisar också till en studie om mitokondrier och MS inflammation som jag skall titta på.

Vidare var jag svagt känslig för en frukt när jag testades, men hade aldrig upplevt några besvär. Jag tror jag skall ta och eliminera den en period.

På sin sajt redogör hon för hur man kan testa ämnen man är allergisk för. ( sätt inte igång med detta utan att diskutera med din läkare).
1. Gradvis återinförande av föda är det mest strikta sättet att undersöka detta. Detta är att äta bara de minst allergiframkallande födoämnena som finns tillgängliga i en vecka och sedan återinföra ett födoämne per vecka. Samtidigt för man dagbok över sina symtom. Om inga symtom av någon typ kommer under den veckan betraktar man detta födoämne som säker och detta sätts på listan för tillåten föda, Gradvis under ett flertal månader kommer flera födoämnen tillbaka på listan. På grund av denna gradvisa process är det möjligt att med precision se vad som orsakar

2.Eliminationsdiet är ett lite mera försiktigt sätt att närna sig problemet. Det innebär att manmåste planera dem en bit i förväg. Man tar bort de allra vanligaste ämnena som folk brukar vara allergiska mot, vilket innebär vete, ägg, mjölk och bönväxter (vilket inkluderar jordnötter och cashewnötter). Sen får man en ett upplägg som innebär att man har en 4-dagars rotationsplan med menyförslag. Målet är att man skall äta av olika typer av mat varje dag så att man inte äter en typ av föda oftare än var 4:e dag. Man för samtidigt dagbok över typ av föda och symtom . Eftersom symtom kommer inom 72 timmar , vet den individ som har fört dagbok alla ämnen som han/hon ätit de senaste tre dagarna, De kan se vilka födoämnen som har varit säkra tidigare och vilka som vara nya under denna period. Man får rådet att eliminera detta ämne ur dieten. Det visar sig att vissa människar har allvarliga allergier som gjör att de aldrig kan äta detta mer, i andra fall kan man efter en period på 6 månader introducera detta igen, slemhinnorna i gastrointestinalkanalen läker. En följd av eliminationsdiet är att vi tenderatr äta en mer varierad föda .

Vidare finns en länk till en kostsida. Jag köper inte allt där. Man skall inte steka i olivolja skriver man där utan välja bland annat rapsolja. Jag tror detta är fel. Olivolja är den olja som klarar temperaturhöjningar bäst. Däremot tror jag man skall steka i så lite fett som möjligt. Själv följer jag Jelineks råd och steker i vatten. På det sättet undviker man också hårda stekskorpor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar