Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 27, 2009

Aktuell om MS mediciner


Källa:MSRC news

Om MS mediciner i tablettform

Under april månad kommer American Academy of Neurology att ha sitt årliga möte och då kommer fas III undersökningar av FTY720 och cladribine att presenteras. Det är de två första preparaten med oral beredning, intas via munnen, mot MS som kanske kommer. Det har kommit vid sidan av rapporteringar om att de är effektiva men också om allvarliga biverkningar, men nästa månad får man således veta. Båda preparaten skall behandlas snabbt av amerikanska läkemedelsverken har man begärt.

Nytt om Tysabri:

Det finns även en del nytt om Tysabri, vilket väl också kommer vid samma möte. Förskrivningen har inte ökat som beräknat efter de nya fall som kommit med PML. Sedan Tysabri återkom på marknaden har 5 nya fall inträffat. Man forskar dels efter behandlingar och dels test efter att spåra det aktuella viruset tidigt.

Vad jag läst om tidigare har varit bland annat att man gjort plasmaferes, och på det sättet renat blodet från Tysabri fortare än på det naturliga sättet. Så vitt jag vet är det ännu inte känt om detta påverkar utgången.

Jag har också läst att man forskar om att ge Tysabri men göra längre uppehåll i perioder för att undvika risken för PML, läkemedelssemestrar, drug holydays. Detta är också bara forskning. Företaget Biogen rekommenderar det inte då sjukdomsaktivitet kommer tillbaka efter några månader.

Dessutom läste jag också på MSRCnews om att Biogen har undersökt cirka 2000 ämnen kända för behandling av hjärninfektioner och det mest lovande ämnet var ett malariamedel kallat mefloquine, som för närvarande testas på 40 patienter med PML antingen utlöst av medicinering eller av HIV. Studien beräknas klar i slutet av detta år.

Slutligen läser jag att PML vid Tysabri kanske inte är så vanligt som man trodde initialt enligt Biogen men man verkar inte vilja uttala sig om detta definitivt. Fallen av nya PML kom ganska frekvent en period.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar