Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, mars 04, 2009

Fågelbos: Ett helikopteräventyr


På skandinaviska klubben berättade en helikopterpilot om ett äventyr ute på Nordsjön för nu rätt många år sedan. Han har arbetat inom försvaret och sedan åt en privat firma med många olika uppdrag. Den aktuella händelsen inträffade en varm sommardag i samband med att man höll på att borra efter olja i Nordsjön och nu hade ett antal personer samlats för att åka hem. De hade tunna kläder på sig då man bordade helikoptern som skulle frakta hem dem från oljefälten till Stavanger till en efterlängtad ferie. En rutinflygning på cirka 1½ timme. Det var en annan förare som flög. Det var ganska många i helikoptern, närmare bestämt 17 stycken.
När man kommit en bit på färden mot Stavanger hördes en kraftig smäll och efter det började helikoptern skaka och vibrera.Berättaren hade innan smällen kom lossat säkerhetsbältena och stod upp och samtalade.Nu satte han sig snabbt ned och tog fram den uppblåsningsbara flytvästen samt uppmanade de andra att göra detsamma. Helkoptern singlade snabbt ner mot vattnet men flygarna hann med nödanropet May day- May day. Det blev ingen mjuklandning på sjön och man blev tvungen att lämna helikoptern och kom ut i vattnet. De 17 olika personerna reagerade på olika sätt. En del slängde ut diverse eder medan andra kallade på högre makter. Temperaturen i vattnet var 12 grader. Man var åtta personer som höll samman och försökte hålla modet uppe. Man kände att det blev svårare att svårare att tala och i och med att man kyldes ned blev man alltmera slö.
Efter cirka tre kvart kom en helikopter förbi, men tyvärr var den alldeles full och hade ingen möjlighet att ta ombord de nödställda. Men man släppte ner en räddningsflotte innan man drog vidare. Männen i vattnet lyckades klavra sig upp på flotten. Där uppe på flotten kändes det ännu kallare, och berättaren sa att han funderade på att hoppa ner i vattnet igen- så kallt var det.
Efter ytterligare en tid kom en fiskebåt i sikte och det verkade som den fått syn på dem. Det var en ren tillfällighet att fiskebåten Cavalier från Skottland var där. Skotska fiskare brukade inte vara i området, och dessutom var båten ute på sin allra första färd, sin jungfrutur.Den styrde rakt mot dem och de började känna att de skulle bli räddade, men plötsligt stannade den upp. Man förlorade hoppet om att man hade blivit sedd. Vad de i räddningsflotten inte visste var, att man hittat två medvetslösa personer flytande i vattnet och stannat upp för att rädda dem. Och efter vad som kändes som en oerhört lång tid styrde Cavelier åter mot dem. Efter ett par försök att närma sig räddningsflotten lyckades båten manövrera sig fram till den och personerna i flotten kunde lyftas upp i båten.

Flera personer var medvetslösa. De skotska fiskarna på Cavalier hade ingen träning i hur man räddar personer, men man gjorde ett briljant arbete. Man gjorde konstgjord andning och hjärtmassage på en del personer, men det var fyra personer som inte överlevde olyckan, ett faktum som berättaren ofta återkommit till i tankarna: Varför blev han räddad och inte de. Han fick en känsla av skuld på grund av att han överlevde. En känsla som är vanlig i katasrofer där somliga klarar sig och andra inte. Varför har jag klarat mig men inte han. Det är ingen ogrumlad lycka i sådana situationer.
Det hela åskådliggör behovet av kunskap, kunskapen om livräddande åtgärder och om hur man kan göra saker för att man skall klara sig bättre. Nuförtiden har personal som transporteras så här helt andra kläder, som gör att de skall klara sig bättre i kallt havsvatten. Vidare kan man här förstå hur viktigt det kan vara med kunskaper i livräddande åtgärder vid olyckor, hjärt och lungräddning, omhändertagande av person i chock och nerkyld person. Stillande av blödning. Iakttagande av risk för nackskador och risk för skador på ryggmärg etc.
Och det är nog också viktigt att man tar hand om de psykiska chockerna som kommer efter dylika traumata.Det är inte otroligt att det kan komma efterdyningar även av detta, efterdyningar som man kanhänd förebygger genom bearbetning av psykiska kriser. Bearbetning av skuldkänslor och liknande ganska orationella känslor.

Livräddande åtgärder:
Omhändertagande av nerkyld person Utförligt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar