Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, mars 29, 2009

Obamas stimulanspaket innebär att det går mycket pengar till USA hälsovård skriver man på Medscape


Mer än 45 miljoner amerikaner var oförsäkrade 2008 . Stimulanspaketet vill nå dessa på olika sätt

I den nya budgeten har 630 miljarder USD reserverats för en finansiellt grundläggande reform men det går också pengar till omedelbara hälsovårdsåtgärder. Vad som än sker i kongressen med budgeten har hälsovårdssystemet redan fått miljarder via ett stimulanspaket som lagstiftades om i februari. Av de 787 miljarderna som stimulanspaketet ARRA( =American Recovery and Investment Act) innehåller går 150 miljarder direkt till hälsovård. En stor del av detta går till två områden som blivit varit under press

  1. Medicaid vilket är ett federalt program för individer och familjer med låga inkomster

  2. COBRA- vilket är en lag som ger arbetslösa rätt till fortsattning på försäkring som de tidigare fick via arbetsgivare och detta gäller under 18 månader.

Men programmet kommer också att avse större effektivitet i forskning, bättre hälsoinformationsteknologi, förebyggeri och måbraism. Här är något av vad programmet innehåller.:

Comparative effectiveness research (CER). Det kommer att gå en miljard dollars till forskning som skall jämföra effektiviteten. Att jämföra effektiviteten av en medicin jämfört med en annan medicinsk åtgärd, medicin osv kostar pengar. I dagsläget går forskningen ut på framför allt att visa att en medicinering är säker men det behövs också forskning som kan jämföra hur olika effektiva mediciner är och det är detta som avses med denna satsning, enligt J.James Rohack som är ordförande för American Medical Association ( en amerikansk läkarförening). Regeringen och staten skall således gå in för att stödja denna forskning.

( Min parentes; det borde också ges pengar till forskning av medel som redan finns mot exempelvis en åkomma, men som kanske kan ha effekt på en annan. Vad beträffar MS så vet jag flera sådana mediciner, kortison och hur det kan användas är dåligt utforskat, vi har olika cytostatika som cyklofosfamid, vi har d-vitaminet eller kanske skall man säga hormon-d med flera. På samma sätt finns det för olika åkommor säkert redan kända medel som skulle ha effekt. )

$19,2 miljarder går till HIT (Health information technology) ett program som skall arbeta med bättre kvalitet, bättre koordination inom vården, mindre dubbelarbete, mindre medicinska misstag och mer besparande åtgärder. Detta är problematik som är aktuell i Sverige också. USA har större problem och det finns skäl att tro att deras åtgärder så småningom kan komma Sverige tillgodo.( Nu kommer säkert varenda landsting att skicka dit personer att studera vad som händer, snacka om dubbelarbete.)

Det kommer också att ske en stor ekonomisk satsning på genomförandet av elektronisk journalhantering hos läkare och på sjukhus. Men det handlar inte bara om att överföra pappersversionen av journaler till data , utan man kommer också att uppmuntra ett utbyte av data mellan de olika journalerna. (Här kommer det intressanta, integriteten.Jag undrar vad man får för lösning där. I USA är det här med person nummer exempelvis ett rött skynke men samtidigt tycker jag man är sämre på integritet i andra avseenden, offentliga kameror, och sen har vi detta som vi också får känna av i samband med följderna av 11 september och de följder det haft för en del personer i Sverige.) Samtidigt med denna satsning skall man förbättra och skärpa upp den lag som skyddar patientinformation Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Obamas stimulans paket riktar sig också till andra reformer, NIH har fått 10 miljarder USdollars, och av det har redan 60 miljoner gått till forskning om autism, det har 1 ½ miljarder till hälsocentraler, community health centers, och em miljard till program som syftar till bättre hälsa och förebyggande vård. Dessutom har 500 miljarder dollar gått till utbildning av människor som arbetar med att ge primärvård i områden med dålig sådan service.

Det här är sannolikt väldigt intressant för oss svenskar. När en svensk öppnar munnen låter det ofta som så: Vi skall inte ha det som i USA. Men till syvende och sist är det ändå fortfarande ett föregångsland i mycket. Ett föregångsland i både bra och dåliga saker. Det här tror jag tillhör det bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar