Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, mars 15, 2009

Problem man kan ha vid ADHDOm man har ADHD är svårt att förutse hur man kommer att reagera i olika situationer, detta gäller både en själv och det gäller andra som kommer i kontakt. Om man har ADHD kommer man att ha bra och dåliga dagar i större utsträckning än andra, man blir tröttare fortare än andra, något som i skolan kan yttra sig som att man blir mera stökig, vilket alltså inte i sådana fall är ett uttryck för ett överskott av energi. Om man är motiverad eller inte kan helt styra hur ett resultat skall bli.

Här är några exempel på de olika typer av problem man kan möta om man har ADHD, observera det behöver inte vara så:

  • problem med kamratrelationer där man har svårigheter i leksituationerna, förstår inte reglerna, kan inte vänta, blir arg, och tål inte motgångar. Man har svårt med att läsa av vad andra tycker och förmår inte vänta på reaktioner. Detta kan medföra utanförskap.

  • problem med motoriken, vilken kan vara försämrad , svårigheter med finmotoriken typ att knyta skosnören, knäppa knappar. Klumpig i bollspel , svårt att cykla, simma eller åka skidor. Om man har sådana motoriska problem vid ADHD brukar detta i Sverige kallas DAMP.

  • problem att uppfatta sinnesintryck korrekt, dvs det kan vara störningar i synintryck, i känsel och kroppsuppfattning(proprioception- känsla av var/hur man håller en kroppdel, en led) och detta är ofta kopplat till störningar i motorik. Störningar avseende hörselsinnet kan göra det svårt att uppfatta nyanser i tal, och är ofta kopplat till svårigheter med kroppsuppfattning,. Det finns en speciell störning av hörseluppfattningen, som innebär att man har svårt att uppfatta instruktioner i tal,tappar lätt uppmärksamheten, speciellt i omgivningar med annat som stör.

  • störd språkuppfattningen. Hur vanligt detta är finns spridda siffror på mellan 10-40 %.

  • svårigheter att minnas, svårt att finna problemlösningar och resonera på en abstrakt nivå, vilket kallas kognitiva störningar.

  • De olika egenskaperna med störd språkuppfattning, svårighet att utföra uppgifter där man inte omedelbart ser målet, svårigheterna att sitta still med mera bäddar för att det riskerar bli svåra problem i skolan och eventuellt senare.


Källa:
socialstyrelsens kunskapsöversikt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar