Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, mars 12, 2009

Tema om spinalskador i läkartidningen


Ungefär var färde person som skadat ryggmärg kan få ytterligare symtom som följd av skadan innan man kommet till sjukhus, vilket visar hur viktigt det är med det akuta omhändertagandet av ambulanspersonal men kanske framförallt vad man gör innan ambulansen kommer. Det har dock förbättrats , antalet kompletta skador där man man förlorar alla funktioner nedanför skadan har minskat från 65 % på 70-talet till 45 % , en följd av förbättrat omhändertagande. Detta kan man läsa i veckans läkartidning vars tema är spinalskador.


Docent Anders Holtz neurokirurg i Uppsala skriver om om akuta omhändertagandet.. Skadorna kan en del öka på sig på grund av att den skadade får komplikationer i det akuta skedet där lågt blodtryck, försämrad syrsättning och försämrad andningsfunktion kan leda till att skadorna tillväxer på grund av dålig cirkulation med brist på syre, näringsämnen samt ansamling av skadliga ämnen. Detta är vad man initialt behöver för se till inte sker medicinskt under det akuta omhändertagandet. Viktigt är att se till att blodtrycket stabiliseras, ge andningsstöd och motverka infektioner .

Men vad som kan vara intressant är kanske skedet innan ambulanspersonalen kommer; vad skriver Anders Holtz om detta.


I tre faktarutor tar han upp när man bör misstänka ryggmärgsskador, och min rekommendation är att man går in och tittar på detta i den aktuella artikeln om man är intresserad. Man poängterar att initialt skall man betrakta varje misstänkt ryggmärgsskada som reversibel, dvs skadan kan gå tillbaka.

Det finns också en artikel om aktuell forskning; jag kommer eventullt tillbaka till den. Den är intressant även om man har andra sjukdomar/ skador än spinalskador-den handlar bl.a om reparation av nervskador, samt stamceller och stamcellstransplantation,

En helt annat artikel handlar om parkinsons sjukdom och djup hjärnstimulering- goda resultat men risker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar