Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, mars 10, 2009

Vad är ADHD och vem gör grafitti

Här kommer ett inlägg om ADHD- det gäller samma med det som med mycket annat i min blogg. Jag vill sätta mig in i vad det innebär och i samband med det skriver jag om hur jag uppfattar vad jag läser. Kanske kommer mer inlägg inspirerat framför allt av kunskapöversikten från socialstyrelsen.


inte nödvändigtvis samma personer, men en del av grafittin är fin, som den här som jag uppfattar som ett beskrivande av att klättra på väggarna

enklast kan man säga att det är vad bokstäverna betyder uppmärksamhetsförmåga (attention) bristande(deficit) och hyperaktivitets (hyperactivity) åkomma (disorder) , därför borde det på svenska egentligen heta ubhå- på ett sätt liknar detta mer vad det är.

Det är besynnerligt, när något har engelskt namn och man förstår vad de orden betyder kan man luras till att tro sig förstå vad det är. Att vi är många som till fullo inte förstår vad det är, kan vi ana när vi tittar på skolor, fängelser, i missbrukarleden, bland uteliggare. Vi är många som till fullo inte förstår vad det är, även om vi i vårt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med människor som lider av de besvär som karaktäriserar ADHD, ubhå.

Lite statistik:

Den så kallade prevalansen, dvs säga hur många som vid en viss tid har en diagnos varierar mycket från olika studier, och det beror delvis på hur studierna utförts, vilken diagnos som använts och det finns siffror från uppmot 20 procent och ner mot 1 %.

I Karlstad 1998 fanns ADHD hos 3,7 % och DAMP hos 2.0%.

I Japanska storstäder 1993 fann man 7,7 % (föräldraskattning)

South Carolina 2001 fann man hos 14-16 åringar en procentsiffra på 2,6 hos pojkar och 0,5 hos flickor. (Föräldraintervju), medan man med likartad teknik i New York hos 10-20 åringar fann 11,4 pojkar och 7,0 flickor 1993.

I Ukraina 2000 fann man 19,8 % totalt.

Och det finns mängder av andra undersökningar som redovisas i socialstyrelsens kunskapsöversikt om ADHD, som heter ADHD hos barn och vuxna. (Tabell 2).

En sammanvägning har gjorts där man skattar att mellan 3-6 % av barn i skolåldern har ADHD ( enligt socialstyrelsens kunskapsöversikt:sammanvägning av resultaten från olika studier. “Det har man gjort i forskningsmanualen till DSM-IV, där man sammanfattar att tre till sex procent av alla barn i skolåldern har ADHD.”).

Tittar man på andra grupper som missbrukare, fängelseklienter, uteliggare är procenttalen mycket högre, procenttal som talar om att samhället missar att införliva de med dessa drag i samhället. Det är troligen så att samhället missar något viktigt där, kanske en förmåga, en begåvning som skulle kunna förbättra vårt samhälle.

Att det är så många som 3-6 procent måhända talar för att det kan finnas något genetiskt viktigt, värt att vårda och ta vara på. Det verkar som vi med all vår information och kunskap blir allt sämre på införlivandet. För ADHD är inte bara symtom läser jag på sidan 17 i kunskapsöversikten från socialstyrelsen:

Ett annat sätt att karakterisera barn och ungdomar med ADHD är att beskriva dem som barn och ungdomar med många briljanta idéer, kreativitet och uppfinningsrikedom. De får snabba associationer och tankar och finner okonventionella lösningar, som andra inte förmår se.Med en entusiasm för den uppgift som de i stunden håller på med, och med ambitioner och initiativrikedom utöver det vanliga, kan de vara djärva, gränsöverskridande, nyskapande och självständiga i ord och handling.”

Det till synes ökade antalet med ADHD handlar kanske inte om att man i bondesamhället klarade att gå och harva på pappans åkerlapp, och att när dessa uppgifter som gått förlorade, har svårt att klara att studera, sitta i en skolbänk, göra något praktiskt. Det kanske var något helt annat nyskapande som gjorde att dessa gener har överlevt. Kanske det nyskapande fanns i att man tröttnat på harvandet på magra åkrar och sökte något nytt. Kanske det handlade om att hitta nya vägar att överleva då bytesviltet för den jägarstam man tillhörde hotade att försvinna. Kanske var det då förmågan till nytänkande och kreativitet var viktigt. Man skall naturligtvis inte romatisera det här, men en del i vårt samhälle inte är så människovänligt och det känns viktigt att lyfta fram den här aspekten av ADHD innan man går vidare och plöjer i problematiken. Är inte behovet av att tänka nytt, skapa nytt något som behövs i vårt samhälle så fyllt av rutiner. Måhända handlar det till en del om perspektiv. Att vi måste ändra vårt perspektiv till att se de här personerna som viktiga och inte en sjukdom och belastning för samhället. Det kanske är den perspektivförskjutningen vi måste lära oss att se. För inte kan det väl vara så att en majoritet av oss har svårigheter att vissa saker som för en del är uppenbara.Ibland upplever jag en klokhet som inte jag har, när jag talar med någon som har dessa symtom, och det finns uppgifter där de uppenbarligen är mycket skickliga.
Nyfiken vital om ADHD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar