Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, april 01, 2009

Ett litet exempel på vad krispaketet innehåller i USA: the Christopher and Dana Reeve Paralysis ActKälla: MSRC
Bland de 170 lagar som president Obama undertecknade häromdagen var en lag kallad Christopher and Dana Reeve Paralysis Act , uppkallad efter Cristopher Reeve, Christopher Reeve som 1995 bröt nacken i en ridolycka och fick en högt sittande spinal tvärsnittlesion, Christopher Reeve som gick bort 2004 efter att ha stridit för forskning och utveckling inom detta område. Bland annat var han en en härförare för embryonal stamcellsforskning och dessutom startade han tillsammans med frun Dana Reeve en organisation som skulle främja och öka samordning av forskningsarbetet,.
Det är inom det senare området den aktuella lagen Christopher and Dana Reeve Paralysis Act skall förhoppningsvis snabba på utvecklingen genom att förbättra samordning av forskning och behandling av förlamade personer och personer med andra handikapp. Barack Obama säger att den nya lagen skall slå ihop de bästa huvudena och de bästa forskningsmetoderna till ett samarbete med fokus på en bot för förlamningar, genom att fokusera på att minska spillet i ansträngningar, pengar och framförallt tid.
Lagen lägger på NIH, nationella institutet för hälsa, kanske lite motsvarande delar av socialstyrelsen, lägger på denna institution att samordna forskning och att samarbeta med andra institutioner och privata grupper som vill stärka forskningen inom området förlamningskador, rehabilitering och behandling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar