Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 11, 2009

lite om monoklonla antikroppar och PML

Vid promenad kring ett gammalt kloster i Puerto de la Cruz, ett kloster från vilket man har hänförande utsikt över stan, kunde man se ett hus som tycktes luta långt där nere. Vad var detta ? Dålig grund? Jordbävning.

Nej, det var en synvilla. När man kom längre upp såg man hur förhållandet var. Det är bra att byta perspektiv, då kan det bli lättare att få grepp om saker, förstå. Det gäller nog inte bara synvillor utan många saker i livet. Jag funderar på att man borde byta åsikter ibland bara för att kunna förstå saker bättre? Nu undrar jag har det här något att göra med det andra jag skriver om. Well, it´s up to you to decide.

Den monoklonala antikroppen efalizumab som används för behandling

av psoriasis har dragits tillbaka av läkemedelstillverkaren Genentech.Inc på grund av en möjlig risk för PML, progressiv multifokal encephalopati, dvs säga samma sjukdom man sett i ett antal fall med Tysabri.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kom den 13 mars med regler och råd avseende informationen om medlet, där man bland annat skulle peka på de allvarliga riskerna .

Medlet ges mot kronisk moderat till allvarliga plaque av psoriasis och man anser där att riskerna är större än vinsterna. Beträffande andra monoklonala antikroppar har man sett annorlunda på det, ex.vis Tysabri mot MS och Mabcampath (alemtuzumab) mot vissa maligna sjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar