Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 15, 2015

Cladribine

Cladribine är ett farmaka som inte godkändes som läkemedel mot MS för något år sedan eftersom man i en större undersökning CLARITY fann att det fanns en ökning av maligniteter i behandlingsgruppen jämfört med jämförelsegruppen( placebogruppen). Nu har man emellertid gått igenom studien och funnit att det var ovanligt få maligniteter i placebogruppen. I denna genomgång fann man att antalet maligniteter inte var större i CLARITY undersökningen än i en undersökning av patienter där man undersökte om cladribine påverkade övergången från CIS (kliniskt isolerat syndrom)  till definitiv MS. Merck har därför utifrån bl a denna undersökning beslutat att förnya ansökan om godkännande.

Cladribine  är i undersökningarna ett effektivt medel. I CLARITY studien ingick  1326 människor med MS. Det fanns två behandlingsgrupper: en lägre dosering och en högre dosering.  Dessutom fanns placebogrupper. Cladribine  togs under första året under två till fyra sessioner  under fyra till fem dagar vilket blev 8-20 dagar. Andra året togs behandlingarna under två sessioner.

I genomsnitt minskade antalet skov per år med drygt 50 procent och det fanns också liknande siffror avseende förändringar på magnetröntgen. Speciellt var att den lägre dosen tycktes  vara lika effektivt som den högre dosen.

Avseende biverkningar tolerades medlet ganska väl  och det var flera som slutade med behandlingen i placebogruppen än i behandlingsgrupperna. Man såg en minskning av vita blodkroppar i behandlingsgruppen.

Positivt är att medlet  ges i tablett form och att det är i korta perioder.

Medlet är ett cytostatikum och information om medlet finns här. Det ges bl a mot hårcellsleukemi och kronisk lymfatisk leukemi. Observera att som cytostatikum ges det som injektion och informationen är alltså inte helt jämförbar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar