Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, oktober 23, 2015

Neuroplasticitet, stamcellsforskning och nutrition


Stamcellsforskaren Dennis Steindler var en av de forskare som påvisade att nya nervceller kunde bildas i hjärnan. Hans upptäckt kom 1998. En ung svensk forskare hade tidigare i experiment visat på samma sak. Under hela 1900-talet hade det varit en absolut sanning att hjärnan inte kunde läka sig efter en skada. Man hade ett visst antal nervceller i hjärnan när man föddes och därefter var det bara att ett antal celler dog dagligen. I dag vet man att hjärnans nervceller ökar i samband med att man växer upp och speciellt i samband med puberteten sker en snabb tillväxt. Eftersom flickor kommer cirka två år före med puberteten sker denna tillväxt tidigare hos dem. I en klass kan det skilja sig fyra-fem år i hjärnmognad hos ungdomar som går i samma klass. Detta kan utan tvivel bidra till att skolan idag inte förmår att lotsa många unga framförallt pojkar fram till betyg som gör att de får godkända betyg i grundskolan. Tyvärr är detta ett faktum inte skolan tar till sig. Andra tillfällen när nya neuron kan bildas i stor omfattning är efter skador. Hjärnans förmåga att förnya sig och läka kallas neuroplasticitet. En svensk forskare Peter Eriksson var den som första gången bevisade att nya celler kunde bildas hos människan. Tyvärr dog Peter Eriksson tidigt. Jag lyssnade på honom i början av det nya seklet. Jag minns att man berättade att fysisk träning kunde bidra till ökad neuroplasticitet men detta hjälpte inte MS sa man då på grund av att där finns inflammation. Idag vet man att fysisk träning medverkar till att MS personer mår väl av fysisk träning.Dennis Steindler har fortsatt att arbeta med stamceller och han har funnit att stamceller finns i kanterna av hjärnan och ryggmärgens hålrum samt i hippocampus- ett centrum för minnet – och att där sker en ständig förnyelse.

Steindler arbetar mycket med möss och han har vid vissa sjukdomstillstånd och vid andra tillfällen kunnat få hjärnvävnad från levande patienter- operationer av tumörer och liknande och har kunnat spruta in detta i mössens hjärnor och där har denna vävnad börjat tillväxa. Man har efter detta kunnat använda dessa möss för att testa hur de reagerar på olika farmaka vid exempelvis testning av läkemedel eller test av olika födoämnen. Steindler kallar dessa möss avatarer efter att en ung pojke bad honom att ta vävnad från hans hjärna så att inte andra barn skulle få lida av samma åkomma som han. Pojken i fråga var förtjust i Starwar filmerna.

Förutom tumörer arbetar Steindlers team mycket med hur inflammation påverkar stamceller. Det är framförallt tre ämnen man är intresserad av nämligen ECGC/ finns i grönt te, curcumin / gurkmeja samt sulforaphan som finns i broccoli, brysselkål och andra grönsaker. Avseende MS är man mest intresserad av ECGC. Beträffande curcumin är det nybildning av kärl som är intressant och då speciellt nybildning i tumörer. Man är också mycket intresserad Alzheimer och Parkinson och andra degenerativa sjukdomar. Man har i samband med studierna studerat proteiner som kopplas till Alzheimer och Parkinson.

Beträffande MS är studierna på möss och man har där funnit att ECGC tycks påverka T-lymfocyterna på ett sätt som minskar inflammation. I denna artikel finns mycket om det jag skrivit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar