Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, oktober 09, 2015

Ocrezulimab större än jag trodde

Inledning  (observera läs också Olofs kommentar om du läser detta inlägg)
Källa

Data från två studier OPERA I ch OPERA II där medlet studerats på skovförlöpande MS och där man jämfört med Rebif har släppts med som synes mycket goda resultat och DESSUTOM ( här skriker jag ) har resultaten avseende primär progressiv MS i studien ORATORIO också visat bra resultat.

Ocrezulimab (OZ) är ett medel som verkar via B-lymfocyterna, en cell man har trott inte haft så stor betydelse vid MS. OZ verkar på ett protein( en receptor) som finns på ytan av B-lymfocyterna (vita blodkroppar) vilket heter CD20. Det verkar på samma samma protein som rituximab dvs CD20. Rituximab ( Mabthera) används vid reumatoid artrit, SLE (lupus) mm och det används i bland vid MS men är inte godkänt som bromsmedel mot MS. Intressant är att Epstein Barr virus tycks härbergeras i B-lymfocyter. EB virus har ju kopplats till MS.

Tidigare erfarenhet

Man har tidigare haft försök med ocrelizumab och reumatoid artrit men detta fick avbrytas pga riskerna. Observera att medlet då gavs tillsammans med metotrexat, således gav man två medel som påverkade immunsystemet samtidigt i denna studie. I fallet rituximab verkar detta genom att sätta igång immunsystemet som tar död på B-cellen i fråga. Vid ocrelizumab är verkningsmekanismen lite annorlunda men jag hittar ingen exakt beskrivning. En form av B-celler kallas plasmaceller och dessa tillverkar immunsystemets antikroppar. Dessa celler påverkas inte av ocrezulimab och inte heller de blodstamceller som finns i benmärgen från vilka B-celler bildas påverkas. Dessa två faktorer begränsar också biverkningsspektrat för ocrezulimab.

Det har också förekommit ett dödsfall i en tidigare undersökning med MS och ocrezulimab. Den dos som användes då var betydligt starkare 1000 mg mot här 600mg.

Hur ges ocrelizumab

Medlet ges som intravenös infusion var sjätte månad och av vad jag har läst är det en induktionsbehandling dvs planerad behandling är två år. Behandling därefter är inte helt klar i detta skede.( av vad jag läst hittills).
( induktionbehandling: behandling så att tillståndet går tillbaka mot NEDA =inga tecken på sjukdomsaktivitet vare sig kliniskt eller i prover)

Mot skovförlöpande MS

I OPERA undersökningarna avseende skovförlöpande MS, som pågick i två år, visade sig medlet vara överlägset Rebif ( alltså interferon-beta var effekt är cirka el drygt 30 procents minskning av årlig skovfrekvens med mera- en siffra att hålla i huvudet då man ser jämförelsesiffrorna).Gruppen omfattade 1656 personer.

 • Ocrelizumab minskade antalet årliga skov med 46-47 procent jämfört med Rebif ( totalt cirka 76-77 procent)
 • Ocrelizumab senarelagde progression av handikapp vilket mättes med EDSS skalan med cirka 40 procent jämfört med Rebif efter 12 och 24 veckor. Båda dessa tider är korta tider för att mäta handikapp och detta är alltså bra resultat.
 • Ocrelizumab minskade också inflammatoriska och övriga förändringar på magnetkameran ( T1-gadoliniumförstärka lesioner) efter 24,48 och 96 veckor med mer än 90 procent
 • Ocrelizumab minskade också uppkomsten och/eller tillväxten av kroniska hjärnförändringar ( sl T2 hyperintensiva lesioner) med cirka 80 procent.

ORATORIO och PPMS

Beträffande ORATORIO och primär progressiv MS (PPMS) är jämförelsematerialet en grupp som behandlas med placebo. Total var det 732 personer med PPMS som fick ocrelizumab som infusion intraventöst med 600 mg ( uppdelat på två doser om vardera 300 mg varannan vecka) var sjätte månad. Studien pågick tills alla hade fått ocrelizumab under minst 120 veckor, mer än två år.

Här är resultaten avseende ORATORIO studien:

 • ocrelizumab minskade signifikant klinisk handikappsutveckling som kvarstod i minst 12 veckor med 24 procent (jämfört med placebo)
 • ocrelizumab minskade signifikant klinisk handikappsutveckling i åtminstone 24 veckor med 25 procent
 • ocrelizumab minskade tiden det tog att gå 25 fot med 29 procent under en 120 veckors period- som jag bedömer det är detta inte en minskning av handikappsutveckling utan en förbättring!!
 • ocrelizumab minskade atrofin ( förlusten av hjärnvolym) med 17.5 procent under 120 veckor
 • ocrelizumab minskade volymen av förändringar av typ T2 lesioner på magnetkameran med 3.4 procent jämfört med placebo vilkade ökade antalet förändringar med 7.4 procent
Låt oss hålla tummarna för den fortsatta utvecklingen

Här är en bild av hur atrofin utvecklas normalt hos friska människor  och vid obehandlad MS.
Det är intressant att det nu börjar komma medel som påverkar denna atrofi- det gäller inte bara ocrelizumab. Enligt en fas II studie påverkade statiner också atrofi påtagligt. Bilden är från en sammanställning gjord av många forskare från olika länder avseende MS och ger en ganska så total bild av var man befinner sig i dag i MS forskning  och behandling.  Brainhealth

2 kommentarer:

 1. Anonym12:12 fm

  Hej!

  Tyvärr så får man en känsla av att Roche som står bakom gjort allt för att ,måla allt rosenrött med hela PR-maskineriet igång. Man blir både ledsen och förbannad när följande saker kommer fram efteråt:.

  1. STOR ANDEL PATIENTER HAR FÅTT SPMS EFTER BEHANDLING MED SYSTERDROG
  Professor Gavin, som satt med i styrkommitten för Ocrelizumab, och rimligtvis har ett viss positivt bias för denna agent, hypade denna för en vecka sedan ... modorerar nu sin initialla entusiasm för denna CD20 B cells hämmare i ett inlägg idag:

  "
  Ocrelizumab in relapsing MS results; very good efficacy with a very favourable safety profile. Ocrelizumab will allow us to flip the pyramid and use highly effective treatments very early in the disease in the majority of MSers.

  However, my initial enthusiasm for ocrelizumab has been dampened by Steve Hauser's comments that a large number of their patients with relapsing MS who have been treated for 10+ years on rituximab have now developed SPMS.

  If this is correct then anti-CD20 B-cell depletion will not be a panacea. Clearly we need to do similar deep phenotyping studies in ocrelizumab-treated MSers and we need to see what happens to brain atrophy rates over the long-term. "


  Källa:
  1.
  http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2015/10/clinicspeak-highlights-and-hot-topics.html


  2. ÖKAD INCIDENS AV CANCER I PPMS STUDIEN MED OCREZILUMAB

  Det var ca 740 patienter totalt. - alltså 340 i resp prövningsarm med Ocrelizumabarmen resp placebo. Ocrelizumabarmenhade 11 cancerfall, motsvarande en incidens på 3.2% (11 / 340). Detta ska jämföras med placeboincidensen om 2 fall, motsvarande en incidens om 0.5% ( 2 / 340). Alltså drygt 6 ggr fler cancerfall i den aktiva armen Ocrelizumab än i placebo. Detta är en smula oroande.

  3.2% cancerfall i en studie där medelåldern var 44 år bland deltagarna, är knappast en normal cancerincidens för så unga patienter.

  Vad händer då vid långvarig immunosupression ? Denna studie var ju bara på 2 år. Då en patient skall behandlas livslångt, incidens av cancer med immunosupressiva Ocrelizumab

  Källor:
  Dels http://www.wheelchairkamikaze.com/

  Dels http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2015/10/breaking-news-from-ectrims.html


  3. PPMS - VERKAR VARIT OPTIMERAD FÖR EN MINDRE DEL AV PPMS PATIENTERNA

  " Ocrelizumab: Experts Question Magnitude of Benefit in PPMS - trial results positive, but not impressive enough "

  Källor:
  http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ECTRIMS/54041

  Vad jag förstår, så är budskapet från denna artikel att det vara fråga om realtivt unga PPMS patienter (44 år) , med kort sjukdomstid och därtill med inflammationer`GD lesioner. Det senare, inflammationer, är, såvitt jag kan förstå, inte speciellt vanligt plans PPMS patienter. Kritikerna menar då, att det sannolikt inte kommer bli ngn bredare förskrivning, annat än till de patienter som uppfyller dessa rekvisit. Endast 15% av PPMS patienterna skall uppfylla dessa rekvisit.

  Källor:

  Dels http://www.wheelchairkamikaze.com/

  http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ECTRIMS/54041

  Olof

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Olof,
   Tack för kommentaren. Jag har tagit del av detta tidigare men inte kommit till att skrva om det därför tack för att du gjorde det.
   Bortsett från detta är det ändå ett genombrott även om det kanske inte kommer att bli så kliniskt användbart för många om det nu skulle vara så att det endast är de med gadoliniumuppladdande lesioner som drar nytta av preparatet. Vad jag förstod har man ännu inte analyserat detta.
   Beträffande cancerfallen finns också ett antal frågor. Det kan ha med dos att göra och liknande. Jag har inte tagit del av hur det såg ut i de två studierna avseende skovförlöpande MS. Vid studien av reumatoid artrit och ocrelizumab fick man avbryta studien men där stod man dessutom på metatrexat.
   Sedan går det kanske inte att dra för stora slutsatser av fallen som beskrivits med att man har behandlat MS patienter med rituximab eftersom det dels är "fallbeskrivningar" och dels rör det sig inte om samma preparat och troligen inte samma verkningmekanism.

   Sedan kommer frågan: Hur länge pågår behandlingen.

   Allt detta har vi inte svar på men tyvärr kommer det kanske inte bli det stora lyftet för PPMS patienter men reduktionen av atrofin och den förbättrade gångförmågan är ganska imponerande.

   Radera