Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, november 04, 2015

Konsekvenser av mobbning i barndomen


Morgan Allings program om mobbning har fått mig att fundera över vilka konsekvenser det blir av mobbning i skolan när man blivit vuxen. Det finns en del studier om detta som visar att det finns både psykiska och fysiska konsekvenser. Det är alltså så att det inte bara är under tiden det pågår som det har effekt utan också senare i livet. Det är visserligen illa nog att barn skall fara illa och till och med begå självmord (45 barn i Sverige begår självmord varje år pga mobbning) men livet försämras i fortsättningen också.

En engelsk studie vid Kings College studerade hur personer mådde 40 år efter de blivit utsatta. 7771 skolbarn mellan sju och elva år deltog i studien genom att deras föräldrar lämnade information om deras situation och de följdes sedan till de blev 50 år. Här finns en felkälla eftersom barn ofta inte berättar om sin situation för föräldrarna. 28 procent av barnen hade i perioder mobbats medan 15 procent blev det hela tiden.
Vid femtio år ålder fann man att de som mobbats med större sannolikhet hade både sämre fysisk och psykisk hälsa och när man undersökte den kognitiva förmågan var den också sämre. Socialt hade man sämre ekonomi, lägre utbildning och det var större risk att vara arbetslös. Man hade sämre livskvalitet och tillfredsställelse med livet. Även om man tog bort skillnader i intelligens, föräldrarnas socioekonomiska förhållanden kvarstod dessa allvarliga konsekvenser av mobbningen.

En av forskarna professor Louise Arseneault säger att ” vi måste komma bort från att se mobbning som en oundviklig del av att växa upp”. Program mot mobbning och aktivt mobbningsarbete är viktigt. Det är viktigt att beslutsfattare, lärare och föräldrar engagerar sig i detta, griper in tidigt i skeendet, stoppar mobbningen i sin linda och därigenom förhindrar framtida fysiska och psykiska men.

Vad som sker då mobbning av barn ger livslånga hälsoproblem är ej klarlagt. I en annan studie var hypotesen att mobbning är en form av giftig stress ( det vill säga långvariga stressreaktioner), och gav upphov till ändrade reaktioner i kroppens fysiologiska system inkluderande immunförsvar, hjärta -kärlfunktioner, hormonsystemet. Man följde barn med blodprover upp i vuxen ålder och fann att inflammationsmarkören C-reaktivt protein (CRP) var stegrad hos mobbande barn och var så fortsatt upp i vuxen ålder. Höga CRP värden pekar på att kroppen kämpar mot en infektion eller skada eller pekar på en kronisk sjukdom som reumatisk sjukdom eller multipel skleros. Det skulle kunna betyda att kroppen reagerade på mobbning ( dvs giftig stress) som den reagerar på infektioner, Man fann också att de som blev mobbade upprepat tenderade ha högre värden, något som liknar ett linjärt samband. Linjära samband i forskning stöder ofta att det man funnit är riktigt. ( men det finns även andra former av samband som är vanliga exempelvis U formade mm).
Man har också studerat cortisolnivåer hos mobbade barn. Kortisol är ett stresshormon som stimuleras via hypothalamus-hypofys och produceras i binjuren. Det är ett hormon som ökar vid stressreaktioner. Vid kronisk stress har man ofta förhöjda kortisonnivåer. När man studerade barn i laboratorieförsök fann man att mobbade barns kortisolhalter i blodet blev lägre och ”trögare” än normala barns. Man har tidigare funnit detta hos individer och barn med kroniska sjukdomar.

Det är ingen nödvändighet att utsatta barn lyckas sämre som vuxna. Läs om  Lena Axelsson-Kihlbom , en person som kunnat utnyttja sina erfarenhet till att kunna skickligt bidra till att rädda (förhoppningsvis) den svenska skolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar