Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, mars 14, 2016

Från forskning om åldrandeBaltimore longitudinal study of aging -BLSA startade 1958 och har alltså pågått under mer än femtio år. Det är som namnet antyder en uppföljningsstudie där man man börjat studera frivilliga personer som kommer för återkommande hälsoundersökningar där man testar olika faktorer och deras betydelse för åldrandet. Under dessa år har givetvis samlats en mängd forskningsresultat som kan tala om för oss viktiga saker om åldrandet. En viktig sak är att åldrandet inte är en sjukdom, men däremot ökar risken att bli sjuk med åldern. I Sverige och kanske på många andra stället vet jag inte hur man ser på åldrandet men det finns väldigt få personer som har några viktiga poster i det offentliga livet som är pensionärer. Det kan vara intressant att titta på valet i USA och titta på demokraternas kandidater. Där finns Hillary Clinton ganska snart sjuttio och hennes medtävlare är i sjuttiofemårsålder. Detta skulle vara helt otänkbart i Sverige. PRO är kanske enda stället som en pensionär kan få inflytande. Trots denna utveckling ( är det utveckling?) är det på det sättet att de äldre blir friskare och friskare. Sverige har idag en av de äldsta befolkningarna om inte till och med den allra äldsta. Hörde på ett föredrag att det var så men har inte kollat det. Och orsaken till det är nog att man fått ta del av den kunskap som finns  från Baltimore Longitudanal Study of Aging och från många andra ställen. Det finns liknande projekt i Sverige bla 1913 års män i GBG.
En liten sammanfattning av vad man rekommenderar i en broschyr från BLSA visar att det rör sig om samma saker som Bertil Marklund rekommenderade i boken 10 tips- må bättre och lev längre. Tips som också tycks vara bra om man lever med en del kroniska sjukdomar.

Och vilka är tipsen från BLSA?
Fysisk aktivitet. Man skall röra på sig.
En del älskar att göra det skriver man och en del hatar det, men oberoende sina personliga känslor är motion och fysisk aktivitet bra om man vill må bättre, känna sig friskare-punkt, slut. Fysisk aktivitet är en hörnsten i nästan alla program för bättre hälsa hos äldre. Man lever inte alltid längre men chansen ökar och man mår bättre. Fysisk aktivitet kan vara lite vad som helst trädgårdsarbete, ut och gå ensam, med hunden eller med någon annan, ta trapporna i stället för hissen och så vidare. Allt detta gör att chansen att förbli oberoende ökar inte bara när man blir äldre utan också vid sjukdom.
Fysisk aktivitet kan minska risken att bli sjuk eller få en sjukdom till. Balansträning har man funnit verkar skyddande mot risken att falla- fall är en stor orsak till handikapp hos äldre och även hos många med kronisk sjukdom. Styrketräning bygger upp muskler och minskar risken för urkalkning av skelettet. Rörlighetsövningar, tänjning- sträckövningar gör oss smidigare och ger oss större rörelsefrihet i det dagliga livet.
Fysisk aktiviet kan också vara effektivt vid vissa kroniska tillstånd som artrit, diabetes och hjärtsjukdom. ( Här kanske jag skall tillägga att man bör samråda med sin läkare innan man påbörjar ny aktivitet om man är sjuk, samt att man initialt skall få instruktion av person kunnig i tillståndet.) Hos unga, friska personer ger fysisk träning vissa förändringar i hjärtfunktioner: man får ökad hjärtmuskelmassa, större mängd blod pumpas för varje slag vilket innebär att konditionen förbättras. Även mänskor högre upp i åldrarna kan få en bättre hjärtfunktion av träning men här är viktigt med att man rådgör först. Forskarna i BLSA har funnit att det blir färre hjärtattacker hos en grupp äldre män som deltog i aktivitet med hög aktivitet- aktivitet som ökar andning och hjärtfrekvens som simning eller löpning.
Fatigue -den trötthet som finns utan att man ansträngt sig och som inte går över med vila finns inte bara hos kroniskt sjuka som MS-are, personer med ledsjukdomar mm utan finns också hos äldre. Förutom bättre ork påverkar regelbunden fysisk aktivitet också fatigue- något som är bra att känna till för många. Forskarna har funnit att många rörelseaktiviteter är alldeles utmärkta för äldre som dans, promenader, cykling och promenader. Jag vill betona att man skall göra det regelbundet. Promenera kan man göra varje dag. Kan vara svårt i vintrigt Sverige men en släkting som bor i liknande klimat om inte ännu vintrigare i USA går på mallwalking med en grupp flera gånger i veckan- dvs de går på stora gallerior. Det kan man inte göra där jag bor i Sverige men många kan säkert göra så . Det kostar ju inget att titta i skyltfönster.
Kroppsvikt och kroppsform
Vikt är en komplex fråga skriver man. De flesta vet att många hälsoproblem kopplas till övervikt och fetma exempelvis diabetes typ 2, högt blodtryck stroke, vissa former av cancer ( ex. ändtarmscancer, prostatacancer, sömnapné, artros. Men data visar också att för äldre vuxna är inte detta att vara smal alltid det hälsosammaste heller. Äldre vuxna som har ett BMI minre än 19 (dvs undervikt) har högre dödlighet än de som är över-eller normalviktiga. Att vara smal eller bli smal kan hos äldre vara ett symtom på sjukdom eller ett tecken på skörhet. Ett lite högre BMI behöver hos äldre inte nödvändigtvis vara dåligt, skriver man.
Kompositionen av vikten har betydelse. En grupp med liten muskelmassa och styrka och en hög procent kroppsfett (kallas sarkopeni) jämfördes med en överviktig grupp som inte hade sarkopeni ( lite muskler, mycket fett) och en smal grupp med lite skelettmuskler. Äldre med övervikt och litet muskler hade ökad risk att få svårigheter att göra de vardagliga aktiviteter som telefonering, inköp, laga mat, transportera sig, sköta ekonomin etcetera.

Det är bättre att likna ett päron än ett äpple. Större midjeomfång är farligare än omfånget kring höfterna. Kvinnor har oftare päronform och män form av ett äpple. Äppleformen ökar risken för hjärtsjukdom och eventuellt för bröstcancer. Män utvecklar ofta farligare övervikt och fetma än kvinnor enligt BLSA-forskning även om kvinnor bar på mer fett. Jag tror dock inte den ökade fetman hos unga kvinnor är bra. Övervikt och fetma i ungdomen ökar risken för MS enligt flera studier. Tyvärr ökar tendensen till fetman. Här på Teneriffa ser man det i ännu högre grad än i Sverige och tyvärr är också rökning hos ungdomar mycket vanligt här. I BLSA-broshyren skriver man att den här bilden av hur överviktiga män ser ut jämfört med kvinnor skulle kunna förklara varför män dör tidigare och har en större risk för vissa sjukdomar-bl a hjärtsjukdomar.
Genom att gå ned i vikt blir följande bättre- blodtryck, dåliga kolesterolvärden och triglycerider, högt blodsocker mm. Har man detta eller röker, har ärftlighet för hjärtsjukdom är det bra att gå ned i vikt om man är överviktig. Även små viktnedgångar har betydelse och förbättrar läget på samma sätt som att börja att röra sig lite mer från att ha varit en soffpotatis. Små förbättringar är bättre än inga alls. Och börjar man förbättre sin situation blir man mer medveten och förbättrar kanske lite till.
Å andra sidan skriver man är det normalt att gå upp något med stigande ålder. Ökat midjeomfång eller minskad muskelmassa kan utgöra hälsorisker men att gå ned i vikt är inte en bra ide för alla äldre. Det kan vara viktigare för äldre med päronform och som har färre än två av ovan beskrivna riskfaktorer att inte öka i vikt snarare än att minska den. Det finns också studier som visar att viktnedgång hos äldre ibland kan vara förknippat med högre dödlighet.

Att ha roligt eller göra något intressant


Det finns mycket mer i broschyren men det här får räcka. Avslutar med att en viktig faktor för att förbättra sin hälsa är göra saker som intresserar eller som man finner roliga. Tycker man det är kul att titta på gamla bilar är det förmodligen nyttigt. Det gäller att utöka det här spannet med vad som är intressant och roligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar