Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, april 06, 2016

Vill du intervjuas?
Jag kommer troligen att ge ut boken Att ta åran i egna händer för egna medel. Den behöver dock uppdateras. Karin som jag skrev boken tillsammans med gick bort för ett par år sedan. Jag skulle behöva göra någon mer intervju med någon/ några som har MS och också ev annan med kronisk sjukdom/ autoimmunitet. Vad vi försökte belysa i boken var om man kan leva och må relativt väl med MS sjukdomen och på vilket sätt det har utvecklats så. Som titeln antyder är det intressant att lyfta fram insatser som man försökt göra själv och hur detta har tyckts fungera. Det kan flera olika vägar. Det kan vara allt från diet och andra livsstilfaktorer,  till medicinering och att man vågat genomgå en benmärgstransplantation. Intervjuerna har tagit i genomsnitt två timmar. I den evt boken blir man anonymiserad om man inte har ett speciellt intresse av att uppträda med eget namn.
 Hör av er om intresse finns! Min mailadress är: thisissune@gmail.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar