Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, april 06, 2017

ocrelizumab (Ocrevus): Nu godkänt som bromsmedicin mot progressiv MS i USA

Under de senaste decennierna har kunskapen om hjärnan mångfaldigats. Där ute i cybervärlden finns ett ständigt flöde av forskningsrapporter och nyheter. Den som har MS eller andra sjukdomar i centrala nervsystemet har anledning att se ljusare på framtiden.


Nu finns första medlet som godkänts för behandling mot progressiv MS. Substansen heter ocrelizumab och är besläktat med Mabthera som används mot MS utan att vara godkänt på den indikationen och som visat sig ha god effekt. Man kan bland annat läsa om detta på Neuroförbundet. Artikel klicka här.
Liksom Mabthera är ocrelizumab en antikropp vars verkan är att minska B-celler som är bärare av molekylen CD 20 på sin yta precis som Mabthera. Dessa B-celler tros bidra till skadorna på nervvävnaden vid MS.
.


Ocrelizumab ges intravenöst, Om man skulle ge det som tablett skulle det som det äggvite ämne det brytas ner i magtarmkanalen.

Det har varit tre fas III undersökningar av ocrezulimab. kallade OPERA I och II och har gällt skovförlöpande MS och dessutom har genomförts en undersökning avseende progressiv MS och denna hette Oratoria.



Vid skovförlöpande MS har medlet jämförts med betainterferon  och man fann där en mycket stor skillnad mellan medlen.

Man fann en minskning med årlig skovfrekvens med bortåt 50 procent jämfört med Rebif som har cirka 30 procent minskning. Sammanlagt skulle detta bli cirka 75 procent färre årliga skov.
 Även beträffande funktionsförsämring  finns en effekt  cirka 40 procent jämfört med Rebif.
På magnetkamaeran  såg man en mycket stor minskning av totala antalet T1 kontrastladdade lesioner 94-95 procent. Även T2 lesioner minskade både nya men också sådana som förstorats.

Vid progressiv MS beskrivs resultaten som mer blygsamma. Man får dock inte glömma att en del betecknade resultaten för Rebif och Copaxone för blygsamma och ville inte ge dessa medel. Det som är blygsamt utifrån, för iakttagare kan vara något helt annat för den som har symtomen. En skillnad på 30 procent för någon med gångsvårigheter kan vara en för den personen mycket stor skillnad  och innebära skillnaden mellan att klara ett jobb eller inte, klara sig utan hjälp eller inte. Därför bör man vara vaksam mot sådana beteckningar som blygsam och modest. För den berörde kan det vara en jättestor skillnad. Dessutom är detta statistik och genomsnittstal. I en del fall kanske det hjälper till 10 procent och i andra fall 50.
Så till resultatet avseende progressiv MS.

Man mätte funktionsförsämring som kvarstod minst tolv vidare och detta minskade med 24 procent jämfört med placebotabletter ( verkningslösa substanser). Vidare minskade  funktionsförsämring som kvarstod 24 veckor med  25 procent,
Man mätte gångförmågan  Tid för att gå sträckan 25 fot minskade med 29 procent efter 120 veckors behandling jämfört med placebo.
Man tittade på den totala volymen ( sammantagna storleken) av T2 lesioner minskade med 3.4 procent medan denna ökade i stället för de som stod på placebo med 7.4 procen, 
Volymförlusten minskade med 17 procent under 120 veckors behandling i jämförelse med placebo.
Siffran 3.4 procent minskning av sammantagna storleken på T2 lesioner är på ett sätt mest imponerande eftersom det antyder en förbättring.

Under de senaste decennierna har kunskapen om hjärnan mångfaldigats. Där ute i cybervärlden finns ett ständigt flöde av forskningsrapporter och nyheter. Den som har MS eller andra sjukdomar i centrala nervsystemet har anledning att se ljusare på framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar