Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

tisdag, oktober 25, 2005

Kvalitetsregister


Jag lyssnade nyss på Kropp och Själ. Där handlade det bl a om kvalitetsregister. Det har visat sig att kvalitetsregistret för MS registrerat över 60 % av patienterna. Registret är helt frivilligt att anmäla sig till skall sägas. Genom detta har det kommit fram en bild över behandlingen och bl a lett till att det blivit mer likhet i behandlingen av MS över landet. Tidigare var det så att behandlingen med de dyra immunmodulerande medlen( bromsmediciner) betainterferoner och Copaxone vad mycket ojämn fördelade över landet. Detta ledde till att om man bodde i vissa landsting fick man inte medicinen och i andra fick man den. Nu har registret medfört att dessa olikheter och orättvisor utjämnats

Där man inte fick medicinen motiverade man detta med att behandlingen inte var tillräckligt effektiv. Man räknar med att på rätt indikation, dvs Skovförlöpande MS så hjälper bromsmediciner till cirka 30 procent i stort. Detta är en genomsnittssiffra, och det kan betyda att för en del hjälper det något medan det för andra kanske bromsmedicinen tar bort symtomen helt och i andra fall hjälper det inte alls. (Skov=man får akuta kliniska symtom exempelvis svaghet i ben, synpåverkan osv. Dessa symtom går sedan tillbaka helt eller delvis.)

Skovförlöpande MS kan övergå till sekundärt progressiv MS. Det sker en fortskridande ökning av MS symtom. Om det då fortfarande finns skov så kan bromsmediciner ha effekt medan om skoven försvinner men det sker en progress av handikappande symtom har man inte funnit någon effekt.

Det finns också en typ av MS som börjar med fortskridande neurologiska handikappande symtom, primär progressiv MS. För detta hjälper inte de bromsmediciner man har nu. (Intensiv forskning pågår att ta fram nya mediciner)

30 procent kanske låter litet men det kanske är skilladen mellan att hamna i rullstol och kunna gå. Om man tänker sig att man får 30 procent mindre i lön, då är inte 30% försumbart och så är också fallet om man har en invalidiserande sjukdom.

Kvalitetsregistre förMSt har således en stor betydelse för ett stort antal personer i Sverige. Mellan 1 på 700- 1000 har MS. Alltså mer än 9000 personer.

På samma sätt kan kvalitetsregister över andra sjukdomar ha stor betydelse för patientgrupper.

Sune Överhagen

onsdag, oktober 19, 2005

kvack, kvack

Homeopatins kliniska effekter är kliniskt jämförbara med placeboeffekter har en genomgång av 110 studier avseende homeopati kommit fram till enligt en artikel i Lancet.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16125589&query_hl=1

I Quack Watch finns artikel om att man skall vara vaksam avseende mirakelkurer mot MS
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/ms.html

Sune Överhagen

söndag, september 04, 2005

Jag lyssnar nu på en talbok på CD som heter

Mao the unknown story. Att lyssna på talböcker har hjälpt mig en del då jag var oförmögen att läsa längre stycken. I perioder har jag läst en bok om dagen och mellan 01-04 blev det kanske en bok totalt och då var givetvis talböckerna en gåva. Det hjälpte mig också att bibehålla engelskan bra även om den liksom svenskan blivit svårare.

Mao the unknown story- samma fruktansvärda ondska framkommer där som i boken Stalin den röde tsaren och hans hov. Grymheten och ondskan ingick i ideologin. Att miljontals människor dog spelade ingen roll utan kanske tvärtom-det var ett sätt att få fram det samhälle där människor depersonaliserade totalt och i stället robotar i ett samhälle. Verkligheten var värre än dikten. Kallocain, 1984, Grisfarmen mm kunde inte helt ge bilden av vad som hände. Det blev science fiction.

CD skivan, audio boken är ett utmärkt hjälpmedel. Det kan vara bra också om vi bara är trötta av MS fatigue.

Sune Överhagen b

lördag, juli 30, 2005

easy living

Hur gör vi livet lättare att leva. Jag menar rent praktiskt. Bilen är ju ett förträffligt samfärdsmedel, kan man göra den miljövänlig och åtkomlig för alla.
Jag skulle inte klara mig utan bil ens om jag bodde i stan, i varje fall skulle jag bli väldigt isolerad. Färdtjänst går ju inte att jämföra med att förfoga över en egen bil.
Jag betraktar mig inte som handikappad men utan bilen skulle jag vara det.

Men det är inte bara människor med handikapp för vilka bilen är viktig. Ta alla föräldrar som skall ta sina barn till dagis, skolan, hinna till jobbet, handla, hämta barnen, åka hem. Visst gör bilen det lättare för dem som har tillgång till en sådan.

Människoanpassad planering
När jag bodde i en lägenhet i en förort till en stor stad, var inte planeringen sådan att gångsträckan från hus till busshållplats, parkering etc den kortaste. I stället gjorde gångbanan estetiska kurvor, som var och en skulle ta sig fram med kassar, barnvagnar etc. Dessa svängar kändes inte estetiskt tilltalande efter ett tag. Kortaste sträckan att gå skulle ha gjort livet lättare att leva.

Och hur är det med fast food? Är den med nödvändighet onyttig? Kan inte fast food göras nyttig? Och finns det inte nyttig fast food? Jag tycker jag ibland har ätit nyttig frukost på sådana ställen. Och framförallt ställer vi krav på nyttig fast food som konsumenter får vi troligen det. Skäller vi bara på fast food så lurar vi oss själva. För ibland är det"snodigt*" med fast food.

*Snodig- se Frödings Det var dans bort i vägen...... och den snudige Maja......

Och sophanteringen- gör vi den på snodigaste sättet eller är det ett otympligt sätt.
Varför kommer inte sopcontainrarna till oss i stället för vi till dem. Det vore enklare om man kom och hämtade glas, papper, hårdplast o hushållasavfall med brännbar plast. Jag tycker det skulle ge easy living- göra livet lättare att leva.

På samma sätt finns det säkert mängder av saker som skulle göra livet lättare att leva, för handikappade, äldre, barnfamiljer alla.

Sune b