Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 31, 2013

Att sova och minnet.


I boken Power Food for the brain skriver Barnard inte bara om kost utan också om andra saker som kan påverka hjärnan och minnet. Ett kapitel ägnar han åt sömnen. Denna är viktig för minnet skriver han och berättar om sin studietid då man hade långa arbetspass som kunde sträcka sig över flera dygn. Då märkte han hur hans korttidsminne försämrades ( jag vet inte riktigt vad han menar med korttidsminne här, han tycks inbegripa både korttidsminnet i form av arbetsminnet men även det stadium då det bildas nya synapser dvs en form av långtidsminne /jag har skrivit en del om det i samband med Eric Kandels forskning),
Barnard skriver bl annat att minnet tycks konsolideras bäst under förnatten medan minnet sedan under efternatten blir mer integrerat och kopplas till exempelvis nya färdigheter och också emotioner. Detta rör sig bl a om forskning som har med kortisolhormonets svängningar under dygnet. Detta sjunker under förnatten och midnatt men stiger sedan på morgonsidan, Riktigt hur långt forskningen har kommit avseende just sambandet med minnet kan jag inte säga. Barnard redogör också för forskning som visar att amyloidproduktionen tycks minska i hjärnan då man sover och ett rimligt antagande är att hjärnan skulle kunnas göra sig av med amyloid under sömnen. Man har funnit detta genom att kontinuerligt ta prover från ryggmärgsvätskan under 36 timmar, Det kanske finns en möjlighet att minska risken för Alzheimer genom att vårda sömnen.
Barnard rekommenderar alltså att vi skall försöka få en portion sömn under förnatten


Vi skall också titta på våra husdjur och också på bebisarna hur de gör innan de skall somna, De sträcker på sig och jäspar. Barnard säger att större barn och vuxna har glömt det där. Han ger rådet att man skall sträcka på armar, och ben och ”fuskgäspa”, efter några gånger kommer detta spontant säger han, Jag har givetvis prövat detta också och det tycks funger- men jag vet att jag har en ganska starkt benägenhet för placebo. Men samtidigt – alla kattdjur, hundar och bebisar kan ju inte ha fel.


Att sova bättre och lite mer gör att man lättare behåller vikten- man äter vanligen inte då man sover.Människor som går till sängs tidigare är magrare än andra skriver Barnard.

Kaffet talar han också om. Han säger bland annat att koffeinet halveringstid är 6 timmar.
Om man druckit kaffe klockan 11 på dagen så finns hälften kvar klockan 17 och en fjärdedel av koffeinet finns kvar klockan 23. Jag har märkt att jag blivit mycket känsligare för koffein under senare år och dricker nu i stort sett bara koffeinfritt. Koffeinkaffe kan nu definitivt spoliera sömnen en hel natt.

Alkohol är lurigt skriver han. Lite alkohol på kvällen kan skänka sömn men då effekten går över vaknar man gärna och hade man något man ville somna ifrån kommer det då. Att man vaknar då beror inte på att man blandat rött och vitt vin eller liknande skriver han, utan på att det bildas aldehyder som är stimulantia och gör att man vaknar.

Proteiner skall man äta på morgon och till lunch. Då blir man pigg. Detta beror på att proteiner blockerar hjärnans förmåga att producera serotonin. På kvällen däremot vill man att det skall produceras serotonin som verkar lugnande. Då är det klokare att ha en mer kolhydratinnehållande kost.
Bakgrund Proteiner är uppbyggda av aminosyror och när man äter protein bryts det ned till aminosyror.
En aminosyra tryptofan är kemisk föregångare till serotonin, Om man äter mycket proteiner bildas många olika aminosyror och då konkurreras tryptofan med alla de andra aminosyrorna att få komma in i hjärnan, med följden att det bildas mindre serotonin. Däför bör man äta mycket protein på morgonen men inte på kvällen enligt Barnard.

Vatten och salt:
Barnard menar att man skall se över om man dricker för mycket vätska så att min blir tvungen att springa på toiletten flera gånger under sömnen. Vanligtvis är nog detta inte något problem.
Salt kan göra att man samlar på sig mycket vätska men gradvis når saltet njurarna och det kan leda till att man behöver kissa ofta skriver Barnard. Att vara restriktiv med salt kan vara viktigt även ur andra synpunkter- ex vis blodtrycket.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är viktigt för sömnen. När man drar ner på sin fysiska aktivitet till exempel då man blir äldre minskar också behovet av sömn. Man blir inte trött. Fysikt aktivitet både i form av motion och att inte vara alltför stillasittande har många fördelar bl a bättre sömn.

torsdag, maj 16, 2013

Kommer han att lyckas att förebygga demens och Alzheimers sjukdom?


Farfar, farmor, morfar och mormor hade samtliga demenssjukdomar liksom mamma och pappa. När Neal Barnard ( läkare och forskare inom bl a nutrition och dessutom den som startade organisationen Physicians committee for responsible medicine, en organsisation som arbetar för etisk forskning och som vill hitta alternativ till användande av djur i forskningen) skriver en bok betitlad -Kraft mat för hjärnan- POWER FOOD FOR THE BRAIN märker man att ämnet ligger honom varmt om hjärtat. Han är  angelägen om att för egen del slippa drabbas av demenssjukdom efter att ha sett sina anförvanters tragiska utveckling. Man kan tänka sig att detta är bakgrunden till att han skrivit boken. Barnard är betydligt yngre än jag och jag lär inte få uppleva om han lyckas att förebygga demens och Alzheimer. Men en hel del forskning talar för det.


Barnard skriver bra och boken är lättläst trots att den är tätt packad med olika information och fakta. Jag har tidigare lyssnat till Barnard's youtube föreläsningar av vilka en del är ganska roliga. Han är en god informatör. Han förespråkar kost från växtriket och äter i stort sett inget från djurriket. Han har forskning bakom vad han säger men påpekar vid flera tillfällen att forskningen inte alltid är framme vid vad han själv tror och förespråkar.

KOSTEN
Vad Barnard förespråkar  är mat från växtriket. Han förespråkar också att man bör välja nyttiga fetter av vilket han främst menar omega-3 men då från växtriket. Av vilket det finns massor. Han påpekar också att det finns en begränsning i att människan inte är speciellt effektiv i att överföra omega -3 från växtriket (ALA) till EPA och DHA som är viktiga för hjärnan; det finns en konkurrens om enzymen som utför detta från omega-6. Enligt Barnard är det viktigt att hålla ned intaget av omega-6 för att bevara en bra balans omega 3/omega 6..

Han anser att transfetter är skadliga fetter vilket väl alla håller med om men visar också på forskning som säger att ju högre halt man äter av mättade fetter ökar risken för Alzheimer. Han visar på forskning från Loma Linda University som säger att de som ej äter kött har minskad risk för Alzheimer sjukdom och de som åt mest mättade fetter hade ökad risk för Alzheimers sjukdom medan enkelomättade fetter tydde på minskad risk. Vid Rush Institute for Healthy Aging finns liknande forskningsfynd. De som åt mindre mättade fetter per dag hade betydligt lägre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom än de som åt mer.
VITAMINERNA
Barnard skriveratt man bör se över sitt intag av vitaminer. De som är viktiga antioxidanter är vitamin E samt folsyra, B6 och B12. De tre första kan man få i kosten men det gäller att se till att man äter sådant som innehåller dem. B12 bör man äta som tillskott.
METALLERNA
Man skall oxå vara noga med att inte få för mycket mycket metaller ( och inte för litet heller givetvis av de som behövs).Det är då framförallt järn, koppar, zink och aluminium han avser. De tre första är nödvändiga för oss men Neal Barnard menar att ofta får vi för höga halter av det. Han säger till exempel att många äter multivitaminer som innehåller järn, koppar och zink trots att man får tillräckligt genom den kost man äter och löper risk att få för höga nivåer. Beträffande aluminium är inte detta något nödvändigt för oss men vi får det ändå i oss bland annat genom mediciner- inte minst genom medel som skall minska symtom av magbesvär och sura uppstötningar.
KOGNITIV TRÄNING
Ett tredje fält han talar om är kognitiv träning. Det finns en hel del att göra där säger han. Ju mer förbindelser man har i hjärnan mellan olika nervceller desto bättre- man har mer att ta av om tillbakabildningen sätter igång. Med förbindelser menar han synapser, som bland annat bildas då man lägger något i långtidsminnet. De som kan två språk har större antal synapser, de som kan tre språk har fler än då osv. Han talar också om träningstekniker för minnet.
FYSISK TRÄNING
Ett fjärde område är fysisk träning där han beskriver forskning som visar att fysisk träning är välgörande för den kognitiva förmågan.

Dr Oz intervjuar Barnard om att förebygga Alzheimer. Där berättar han om sin familj och om varför detta är så angeläget för honom. Han berättar om varför han helt lagt om sin kost från den han åt i sin ranchägarfamilje där grönsakerna var ganska sparsamt förekommande men rött kött desto vanligare.
Han berättar också om att han inte äter fisk utan har en helt vegetabilisk kost. Lite löpsedelinformation är det över en del av programmet men man får se det med ett kritiskt sinne.

Medel som är nervskyddande och mot progression


Forskning om handikapputveckling och hur man skyddar nerverna är viktig.
Föregående anteckning handlade om hur man kunde följa progression med hjälp av järninlagringarna i hjärnan. Här lite om eventuell medicinering.

Det finns en hel del forskning om progressiv MS numera. Det är till och med så att det kan komma något medel som godkänts för detta redan inom ett par år. Här är en bild från bloggen MS Research Blog där man undrar om fingolimod kommer att godkännas år 2015.Fenytoin- medel mot epilepsi- undersöks som ett nervskyddande medel vid MS

Bakgrund: natriumkanaler (Voltage-gated sodium channels (VGSCs)) är proteiner som tros vara bakomliggande orsak till epilepsi. Natriumkanaler är viktiga för den elektriska uppladdningen av spänningen i nervutskott – axon för att det skall kunna bli en aktionspotential som skall transportera en nervsignal (information) genom nervtråden. Att manipulera natriumkanalen är ett sätt att ändra på urladdningen och användes bland annat som medicin mot epilepsi. En del mediciner mot epilepsi användes vid behandling mot nervsmärta. Man forskar också avseende natriumkanalblockare kan vara nervskyddande vid exempelvis MS.

Vid studier har funnit att en del lesioner ( skador) i hjärna vid MS såg ut som hypoxiskador ( brist på syre), kanske som följd av kärlskador på de små kärlen men kanske också som följd av att vid demyeliniseringen av axonen som skulle göra att det gick åt åt mer energi via natriumkanalerna och som följd av detta energibrist resulterande i skadan.. Man studerar därför bland annat fenytoin som påverkar natriumkanalerna och kanske kan förhindra skada. Medscape
Man undersöker om fenytoin kan minska risken för utveckling av definitiv MS om man haft ett första skov, om det kan fungera nervskyddande vid synnervsinflammation mm.

Tysabri undersöks om det är aktuellt som skyddande mot progression
likaså alemtuzumab,
cannabis
med flera

vad som är intressant för mig är statiner som jag ätit sedan 2003 och där det nu kommit en studie som kan tyda på att den minskar atrofi och progression. Problemet är att det kanske inte kommer någon mer studie- medlets patent har gått ut och det finns inte mycket pengar att tjäna på det.
Historien är denna
Ungefär 2003 kom det en liten studie som visade att statiner kanske kunde minska skov med cirka 40 procent. Men sedan fanns det inga medel att undersöka detta enbart utan det gjordes i kombination med interferon och då såg man ingen ytterligare effekt. Problemet med detta är att det säger inte direkt att statin är ineffektivt. Kombinationen interferon och copaxone ger inte heller någon ytterligare effekt.
Jag har ju tagit statiner tidigare (ngt höga blodfetter i samband med hjärtproblematik) och i samband med att jag satte ut det så tror jag att det kom ett skov.
Dessutom sedan jag började igen 2003 återfick jag fullgod rörlighet i hö arm efter cirka en månad. Tillfällighet? Kanske, men det hade gått 17 månader sedan jag fick försämringen i armen. Det är lite synd att det förmodligen inte kommer att göras några mer studier om statiner.
Den senaste studien är gjord av Jeremy Chataway-
normalt sker en tillbaka bildning av hjärnvävnad på 0,1 procent säger han.
Hos ms patienter med sekundär progressiv är det i genomsnitt 0,6 procent.
I studien fick MS patienter de patienter som fick statiner bara en progression på 0,3 procent jämfört med sockerpillgruppen som fick det vanliga 0,6- det var en minskning av atrofin med 43 procent.
Progression och handikapp vid MS anses spegla atrofin. Studien pågick i två år.
Även andra mått på progression förbättrades.

Det tycks alltså som MS forskningen är inne i ett nytt skede där behandlingen av progressiv MS och atrofi är skönjbar vid horisonten.

Man får hoppas att reparativa åtgärder av redan befintliga skador också kommer snart.

tisdag, maj 14, 2013

Om MS och järn- samt att mäta atrofi i hjärnan bland annat med hjälp av järninlagringar.


Järninlagringar vid MS. Hur och om järninlagringar har en roll i utvecklingen av MS vet man inte. De kan vara en följd av sjukdomen men den kan också ingå i utvecklingen av sjukdomen. Ett tänkbart scenario är att järn kan bidra till oxidativ skada genom att det bildas fria radikaler som ger denna skada. Liknande tankar finns också kring demensutveckling och andra neurodegenerativa sjukdomar.
Ett förfinat sätt att mäta progression (rapporten från 2011)
Forskare i Alberta har upptäckt ett nytt sätt att i hjärnan följa progression med hjälp av magnetkamera. Vanligen är det så att MS kallas den vita vävnadens sjukdom, men det visar sig att den gråa vävnaden är i hög grad involverad. Det är en extra stark MRI som använts för att följa de ökande mängder av järn (Fe) i hjärnan. Forskarna fann att järnnivåerna ökade i den grå vävnanden ( som består mest av nervceller- vita vävnaden får sin färg av myelinet) . Man fann höga järnnivåer i dessa områden hos de patienter som hade fysiska handikapp pga MS. Järn är mycket viktigt för hjärnans funktion och halten järn kontrolleras noga och balanseras i den normala hjärnan. Fyndet antyder att det är ett problem med kontrollsystemet i hjärnan skriver forskarna. För höga halter kan vara toxiskt för hjärnan och sådant är kopplat till olika neurodegenerativa sjukdomar- bl a Alzheimers sjukdom- och Parkinson.
I studien deltog 22 MS personer och 22 som ej hade MS. Det finns ett stor behov av att kunna se hur sjukdomen MS utvecklas och hittills har det inte funnits några bra metoder att studera järninlagringar och inte heller ger den vanliga MRIn någon bra bedömning av sjukdomsutvecklingen enligt forskaren Gregg Blevins, men denna metod kan vara en bra biomarkör för att visa hur sjukdomen utvecklas över tid, följa progression, följa upp medicinering.
Det är ju så att sjukdomen kan utvecklas även under perioder då man inte märker några symtom ( i själva verket är det blott en liten andel av skoven som man märker tydligt i form av symtom) och då kan detta vara ett sätt att upptäcka detta.

Thalamus är ett område i hjärnan där det finns grå vävnad med nervcellskroppar och synapser ( kontakter mellan olika nervceller) Om thalamus funktion kan man läsa här på wikipedia. Wikipedia innehåller bra information men som allt annat skall man läsa med kritiska sinnet öppet. Att man inte skall lita på wikipedia betraktar jag nästan som förtal, för vem i hela världen kan man lita på.

Forskning om thalamus och MS
Vid University of Buffalo har man under ett antal år studerat just hur den grå vävnaden och speciellt thalamus vid universitetets avbildningsenhet för nervsystemet, Buffalo Neuroimaging Analysis Center.
Professorn i neurologi Robert Zivadinov säger att detta är en helt ny väg att se på MS. Vi har i våra studier tittat på hur atrofi ( tillbakabildning) av thalamus är associerat till kliniska symtom vid MS från sjukdomens allra första stadier. Thalamus läge i hjärnan, dess centrala funktion och dess känslighet för förändringar gör att thalamus är en sorts barometer på vilken skada MS orsakar i hjärnan..
Atrofi av thalamus kan hjälpa till med MS diagnos.
Zivadinov presenterade nyligen en studie som visade att atrofi av thalamus kan hjälpa till att bedöma vilka patienter som har ett första skov (CIS) som kommer att utveckla en definitiv MS.
Vad gör thalamus?
Thalamus är centralt för många neurologiska funktioner bland annat för rörelse, känsel, sömnreglering, vakenhet, minne, emotioner och uppmärksamhet. Där finns kärnor med nervceller som fungerar som omkopplingstation (en telefonväxel) mellan olika centra i hjärnan. Där bearbetas också information från de grå cellerna i hjärnbarken.

Thalamusskada och kognitiva problem
Ytterligare en studie som Buffalo gjorde tillsammans med Stavangers Universitssjukhus i Norge tittade på hur thalamusatrofi utvecklas under en tioårsperiod. Man fann att atrofin och patienters minskande kognitiva förmågor var kopplade till varande och kan förutspå kommande kognitiv problematik.

lördag, maj 11, 2013

Alison Marwicks cykeltur från London till Bryssel

Alison Marwick  har skrivit följande brev till George Jelineks som publiceras på hans sajt. Eftersom historien påminner lite om mina erfarenheter i samband med att jag började med Jelineks program vill jag publicera hennes brev: (översättning av min sekreterare miss Google med viss hjälp av mig)
 

Mitt namn är Alison Marwick och jag har skovvis förlöpande multipel skleros. Helt enkelt, om jag inte hade hittat George Jelinek och hans "Overcoming MS-Övervinna MS" program skulle jag inte ha kunnat skriva det och jag verkligen inte kunde berätta det för diga. Jag skulle leva i skräck, i väntan på nästa MS episod och för mitt liv att vara över. Istället, skall  jag cykla från London till Bryssel (via Amsterdam) och jag skriver denna artikel för att berätta varför.Jag hade min första MS episod, medan bodde i London, i början av 2004, följde i början av 2005 av ett andra skov. Det första skovet rörde sig om yrsel och oförmåga att gå i en rak linje samt domningar och stickningar på ena sidan av ansiktet. Den andra förlamade den högra sidan av mitt ansikte och jag förlorade hörseln i mitt högra öra. Både episodegick över och även om inte formellt diagnostiseras, var multipel skleros "mycket troligt". Jag blev tillsagd att äta sunt och motionera och förhoppningsvis ingenting skulle hända på 5, 10 kanske 15 år.Jag köpte böcker om att äta sunt och vilken mat som är bra för hjärnan, immunsystemet och centrala nervsystemet. Jag slutade äta rött kött och mejeriprodukter, börjar äta mycket fisk, baljväxter, grönsaker och frukt. Efter ett år började jag träna och jag gick på ett gym. Allt var bra, men jag kunde inte  höra på mitt högra öra i bullrig miljö, jag hade inga permanenta skador från båda episoderna och  mitt liv gick vidare.Jag levde dock i  skräck. Jag flyttade tillbaka till min hemstad Edinburgh så att om jag hade enn ny episod jag skulle vara nära min familj. Jag köpte en lägenhet på första våningen så om jag hade problem med promenader jag kunde komma runt.Tiden gick och jag började bli lite lat. Jag började avvika från den sunda kostvanor. Så, i början av 2011 hade jag ett tredje skov. Jag fick optikusneurit - mitt vänstra öga hur såg mig som en smutsfläck över det och jag var färgblind. Detta resulterade i diagnosen av RRMS. Jag visste att det skulle bli resultatet och blev inte förvånad när jag fick höra. Vad jag blev förvånad över var hur jag fem dagar senare jag kollapsade. Vad jag hade försökt blunda för och nästan glömt hade hänt och mitt liv kändes som över. Dock var jag bra. Jag kunde gå, springa, cykla, göra ett heltidsjobb, resor - allt jag ville. Men jag kunde inte eftersom tänk om .... tänk om .... tänk om?Överallt jag  jag såg var bara jämmer och elände - hur att hantera smärta, hur man handskas med inkontinens, hur man berättar för familj, vilken rullstolen skulle bli bra. Jag kunde inte hitta något om människor som mig - symptomfri och hur man ska fortsätta med livet när du är bra med en tidsinställd bomb tickar i bakgrunden. Så småningom jag ringde MS Society hjälplinjen, brast i gråt och snyftade i ca 30 minuter. Om jag hade kunnat tala och uttrycka min rädsla, skulle jag ha frågat hur många andra människor var som mig och hur kan jag se till att jag kunde stanna på det sättet, men jag kunde inte. Den mycket vänlig gentleman på telefon övertalade mig att ge forumet på MS Society hemsida en chans - så ut ur desperation gjorde jag detta. Där fanns bland ett antal diskussioner, där någon skrivit  - "köp den här boken -" Overcoming MS "det kommer att förändra ditt liv". Övervinna MS? Övervinna. Det är en ny idé, tänkte jag. Övervinna? Övervinna? Jag skulle vilja prova det. Så jag hade en snabb titt på www.overcomingmultiplesclerosis.org och köpte boken på Amazon.Denna bok och hemsida har förändrat mitt liv. Kosten hade jag gått på för ett antal år efter min andra episod var liknande den i Jelineks program så det var väldigt klart för mig att min upphörande av att äta bra  fram till 2011 var direkt kopplat till mitt tredje skov. Mina D-vitaminnivåer var mycket låga och jag kunde inte hantera stress väl . Jag började följa dieten, motionerade mera, började ta vitamin D3 tillskott och  hantera min stress bättre.Vilken skillnad har det gjort i mitt liv? Jag går inte längre och bär på en tung sten. Hud och hår är i utmärkt skick. Mina D-vitaminnivåer är bra. Folk säger till mig hur bra jag ser ut. Men det handlar inte om snygg. Det är en positiva biverkningar. Men jag är i bättre form, friskare och lyckligare än jag någonsin har varit. Jag
blir fortfarande stressad på jobbet och är på väg att börja ett nytt jobb i London men jag känner tecken igen på stress och vad som trigger den och jag har börjat att meditera för att komma till rätta med detta också.Vad Overcoming MS ger mig? Med ett ord - hopp.Jag tror inte mitt liv är över längre. Jag tror inte att jag behöver leva i en lägenhet på bottenvåningen  ifall jag inte kan gå. Jag kan berätta för mina vänner, familj och nya arbetsgivare om vad som har hänt mig och hur jag hanterar det eftersom jag inte är rädd längre.Jag cyklar från London till Bryssel i augusti eftersom jag kan.Det kommer att bli svårt. Jag behöver göra en hel del träning, kommer utan tvekan att göra små utfall mot min pojkvän som jag gör det tillsammans  med, kommer att hata kullarna och kommer att önska att jag aldrig hade gått med på att det mer än en gång. Men varje mil, varje tramptag, varje känsla av värk och smärta kommer jag  att göra för  de pengar jag samlar ihop och om de kan ge en annan person hälften av vad jag har fått från detta program så kommer det att vara värt.

Alison samlar ihop pengar till för  Overcoming MS projektet. Det finns numera en organisation i England som arbetar enligt George Jelineks program Overcoming MS.
Här är Allison's hemsida


Redaktörens anmärkning: Hjälp Alison på väg genom att sprida ordet om hennes fundraising mål. Hon är nära henne mål, kolla in hennes välgörenhet sida här www.justgiving.com / Alison-MarwickHändelse: 3 Städer Cycle Challenge mellan 28/08/2013 och 01/09/2013

fredag, maj 10, 2013

För 10 cent per kilo kan man göra grisarnas uppfödning mer human. Kanske till och med göra dem till lyckliga grisar.

Något jag uppskattar med Jonathan Safrans bok Äta djur är att han även tar upp och besöker djuruppfödare och slakterier med en humanistisk behandling av djuren. Han besöker bl a ett slakteri och han gör ett besök hos grisbonden Paul Willis. Denne är ansluten till Niman Ranch som är ett företag där man samordnar olika djuruppfödare med stränga krav på miljö, djurhållning, transporter och slakt. Det finns anslutna både nötboskap-kyckling-kalkon-grisbönder.
Man kan också göra ett besök hos Paul Willis med hjälp av Youtube.

 Jag äter ju inte fläskkött men känner att detta är ett bra sätt att hålla djur. Han får cirka 10 cent mer per kilo för att förvandla grisarnas tillvaro från ett helvete till en betydligt angenämare tillvaro.

Jag äter ju helst bara vilt, kyckling och fisk och vill minska ned på det också.¨Hur är det med kycklingar i Sverige. Det finns alternativa och humanistiska sätt att föda upp dessa. När min sekreterare Miss Google letade efter det fannsfö åtminstone tre uppfödare med en behandling som som hanterade sina kycklingar på ett sätt att man med ett bättre samvete kan äta kyckling, men en väldigt låg procent av kycklingarna uppföds så- kanske 1-2 procent.
De tre företag jag fann var Brösarp, Ockelbo kyckling och Hagbys.
Det finns problem med att föda upp kyckling humant utan att snabba på utvecklingen. Vanligen blir en broiler cirka 30 dagar i Sverige och dess liv går ut på att växa så snabbt som möjligt. Kycklingarna är genetiskt framtagna för att växa snabbt och i Sverige finns bara äggkläckerier som har denna typ av kycklingar varför även företagen ovan är tvungna att använda dessa djur. Vid den genetiska manipulationen har man prioriterat att kycklingarna skall få mycket muskel mm men inte ett bra skelettt vilket gör att de bryter ben ( får inte röra sig tillräckligt, skörare ben) och har missbildningar . Detta innebär stort lidande. På de här ekologiska uppfödningarna är man tvungna att använda denna sort också men de driver inte på tillväxten utan djuren skall få utvecklas naturligt och då lever de 81 dagar men Hagbys avlivar dem lite tidigare eftersom de tycker att de minskar riskerna för djuren då. Jag tycker uppfödningen av de här djuren känns mycket bättre och är absolut värt en högre kostnad inte bara för djurens skull utan också för att det är friskare kycklingar man får; riskerna för infektioner minskar och det ger förhoppningsvis mindre risker för utveckling av fågelinfluensapandemier.

torsdag, maj 02, 2013

Kolesterolprofil och MS, Övervikt och MS

I
översättning av min sekreterare miss Google
Våra data tyder på en negativ påverkan av högt kolesterol och triglycerider i sjukdomsförlopp och ett gynnsamt inflytande av högre HDL nivåer på akut inflammatorisk aktivitet hos MS-patienter. Livsstilsförändringar inklusive antagandet av en sund kost och regelbunden motion för att förbättra den serumlipidmönster kan vara välgörande för MS-patienter för att förbättra deras neurologiska tillstånd.?
samma översättare
vi fann att LDL-Kolesterol och Total-Kolesterol var negativt associerat med MRI
lesion aktivitet er på magnetkamera.
Sammanfattningsvis har vi visat att lipidprofilen kan påverka MRI lesion aktiviteten hos relativt unga, hög-risk patienter med CIS som upplever sin första demyeliniserande händelse. Tidiga insatser med kost, motion och livsstil ändringar visat sig minska kolesterol kan vara till nytta för
hantera MS progression men kräver ytterligare studier.

Min kommentar:
En kost med omega-3 (fisk, nötter, rapsolja, linfröolja, avokado) och olivolja, grönsaker och frukt samt fullkorn höjer HDL-kolesterol ( det goda) och sänker  LDL-kolesterol.Det finns också kopplingar mellan multipel skleros och övervikt. Forskaren Kassandra Munger m fl publicerade i januari 2013 en studie som visade att övervikt hos barn och unga ( speciellt flickor) hade en relation till MS och ju kraftigare övervikten var desto större var risken att utveckla MS. För kraftig fetma i ungdomen ökade risken 3-4 gånger vilket är en rejäl riskökning. Vad som är orsaken till detta är inte klart säger Munger. . Det kan ha med vitaminfaktorer att göra. Fetma ökar risken att ligga lågt i D vitamin  vilket i sin tur ökar risken för MS. Det har  kommit en tidigare studie också av K Munger som visade att de kvinnor som varit överviktiga vid 18 års ålder hade ökad MS risk. På flera sätt tycks finnas samband mellan miljöfaktorer och MS. Sol, D-vitamin, vissa infektioner, rökning, övervikt och kost eller fysisk aktivitet... ... ...  

Ett skäl till att äta mer vegetarisk. hur djuren har det i djurfabrikerna


Vad jag tycker mig ha förstått senaste året är att beträffande fetter och då speciellt de essentiella fettsyrorna och omega-3 så går det utmärkt att hämta det från växtvärlden i varje fall utifrån de forskningsresultat man har nu. Att man inte skulle få tillräckligt med proteiner, tillräckligt med kalk och liknande om man inte äter kött eller mjölkprodukter finns det inga som helst belägg från- tvärtom frakturer och osteopeni är vanligare i länder där man intar mycket mejeriprodukter, proteiner från växtvärlden tycks mindre behäftade med sjukdomsrisker än proteiner från kött

               kanske har det  med hur maten produceras?Jag håller just nu på att läsa Jonathan Safron Foers bok Äta djur - har nyligen läst ett avsnitt om kycklingproduktion och kycklingfarm. Såg nu på Rapport om djurrättsaktivisters rapporter från kalkonfarm i Skåne och läste om det på Aftonbladet och Kvällsposten.
Kycklingfarmer kom till av ett misstag. Det var lantbrukarhustrun Celia Steele som på 20-talet av misstag fick levererat 5000 kycklingar i stället för de femtio hon beställt. Hon beslöt sig för att behålla dem och föda upp dem. Det hela gick bra ekonomiskt och nästa år beställde hon fler. 10 år senare hade familjen Steele ett flertal farmer där de födde upp kycklingar. Men det var bara början.

Jonathan Safran-Foer gjorde nattliga besök på kycklingfarmer med en djurrättsaktivist. De besökte bland annat en farm X med tjugo lador på rad. Dessa var cirka 14x150 meter och inrymde vardera 33000 kycklingar. Enligt den amerikanska myndighet som anger riktlinjer hur mycket utrymme djur behöver rör det sig om 7.4 kvadratdecimeter vilket betyder att det är något större än ett A4 ark som ett vuxet djur skall förfoga över.
Hur ser det ut i Sverige? Utanför Valskog byggdes en kycklingfarm med cirka 8000 kvadratmeter 2011.
Dit levererades 125 000 kycklingar, vilket blir cirka 6.5 kvadratdecimeter per kyckling. Nu kanske inte detta är den korrekta siffran man kanske utnyttjar andra utrymmen och liknande.
I Kävlinge ville man utöka en kycklingfarm med 250 000 djur med ytterligare 115000 vilket orsakade protester från grannarna. Företaget ”producerar” 1 750 000 slaktkycklingar per år. Det självdör cirka 50000 kycklingar varje år. Dessa förvaras i en container innan ett annat företag tar omhand kadavren. Förvaringen av de döda djuren skapar en outhärdlig stank enligt grannarna. Det finns alltså stora ”kycklingfarmer” i Sverige även om förhållandena kanske är något annorlunda jämfört med USA. Att 50 000 kycklingar självdör per år på en anläggning talar också ett visst språk.

Slaktkycklingens utrymme i världen är 7.4 kvadratdecimeter
Jonathan Safran-Foer beskriver kycklingfarm X så här: 33000 rektanglar om 7.4 kvadratdecimeter med en slaktkyckling per rektangel. Fönsterlösa väggar, tak. Automatiska system med antibiotikaspetsad utfodring, vattning, värme och ventilation. (Antibiotikaspetsad utfordring är inte tillåten i Sverige eller EU men efter senaste tiden köttskandaler kanske man inte skall vara helt säker på att fusk förekommer).
En mängd kycklingar dör och ännu fler är sjuka.
Man vill ha en kyckling som växer så fort som möjligt- och man prioriterar muskler och fett men inte skelettet- med skelettdeformiteter som följd. Tre av fyra kycklingar har missbildade ben och fötter och sannolikt plågas de av smärtor och värk pga detta. Djur känner också smärta är ett av Safran-Foes budskap och djur kan lida. Enligt Safran-Foer dör 1-4 procent av fåglarna en smärtsam död- något som knappast förekommer utanför djurfabrikerna. Foer säger också att 5 procent av slaktkycklingarna värden över dör pga att de får sjuklig vätskeansamling i buken, ascites. (Ascites får människor på grund av bland annat leversvikt, svält. De svältande barn man ser med uppsvällda magar har ascites pga proteinbrist. ) På farmen i Kävlinge dör 50 000 av 1 750 000 dvs 2.9 procent. En siffra som ligger lägre än de amerikanska siffrorna.
Hur är kycklingarnas liv?
Första veckan är det ljust hela tiden- kycklingarna äter mer då. Därefter släck ljuset 4 timmar per dygn. Givetvis blir de tokiga skriver Safner. Trängsel, smärta och aldrig ro. Senast 42 levnadsdagen slaktas de- de är då ännu inte så mogna att de börjat slåss om sin plats i hierarkin. Enligt författaren är 95 procent infekterade med E.coli bakterie- en tarmbakterie och mellan 40-75 procent är infekterade ute i handeln. 70-90 procent är infekterade med campylobacter. Som alla vet är det viktigt att kycklingar är väl genomstekta.
Hur får den amerikanska broilern sin smak?
De injiceras med ett spad med saltlösning. Det sker i samband med att de avlivas. Själva avlivningen skriver Safran-Foer går till så att de är paralyserade av elektrifierat avkylande vattenbad- dock inte bedövade vilket bland annat gör att de kräks och skiter. Och sedan med hjälp av maskin skärs halsen av innan man åker ner i skållningsbadet. En del har då avlivningen missat och de är fortfarande vid liv. Det finns folk anställda som skall göra detta. Enligt National Chicken Council avlivas 180 miljoner årligen på felaktigt sätt och ungefär fyra miljoner kycklignar åker ner i skållningsbadet levande och vid medvetande. Deras bajs och urin och var finns sedan i bajssoppan som de doppas i. De eventuellt friska fåglarna infekteras i det badet.Tidigare ansågs detta vara farliga smittämnen men nu betraktas det enligt Safran-Foer som kosmetiska skavanker. I Europa är den strömstyrka så stark så att den det skall avliva eller i varje fall bedövade innan de töms på blod och skållas.
Man undrar varför inte samma i USA. Är det principen-PIP- profit improvement programs eller cost reduction- det vill säga man jag varje liten summa för till slut blir detta miljoner med tanke på vilket stort antal i detta fall kycklingar det gäller. Att inte bedöva eller avliva gör kanske till sist att man sparar några miljoner och kan sälja billigare kycklingar.

Vi har ökat vårt intag av kyckling, kalkon, kött i mycket hög grad under 19- och 20-talen. Köttprodukter till frukost, lunch och middag är ingen ovanlighet. Om man minskade inköpen skulle säkert maten bli dyrare men så här kan det inte fortsätta. Det här är koncentrationsläger för djur.

Så här skall våra fjäderfjän ha det: