Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, januari 06, 2019

Brain fog


Brain fog=ungefär hjärndimma
När jag fick mitt svåraste skov av MS blev hjärndimma något högst påtagligt för mig och jag kallade det dimma utan att veta att begreppet brain fog eller MS brain fog fanns. Jag upplevde det som en dimma framför mina ögon men även hörsel och känsel blev förändrade. Det var som mina känselsinnen blev mindre skärpta. Jag hade som som en glaskupa över huvudet.  Men vad menas med brain fog?I en artikel från 2017 skriver Claire Sissons följande i nyhetsbrev från Medical News Today: Hjärndimma kan få en person att känna det som om förmågorna att tänka, förstå och minnas inte fungerar som de skulle. Hon tar upp följande exempel:
·        minnet och dess olika processer i hjärnan som inlagring och förmåga att hämta fram det lagrade minnet.
·        Förmågan att använda och förstå språk.
·        Förmågan att hantera information som hjälper till att förstå och fokusera.
·        Förmågorna att hantera synintryck inkluderande teckning, känna igen former och att orientera sig.
·        Förmågan att räkna.
·        Så kallade exekutiva funktioner som organisationsförmåga, problemlösning och planering

Sammanfattningsvis skriver hon att något av detta är skadat kan man få svårighet att förstå, få svårt att fokusera eller koncentrera sig, glömma saker och uppleva trötthet. Man kan uppleva det som en dimma och det gjorde jag.
så känns det lyckligtvis inte längre

Artikeln finns på följande länk:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320111.php