Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

Föreläsningar

Jag har haft nöjet att hålla en del föreläsningar och uppläsningar genom åren:

Uppläsning ur Att ta åran i egna händer

Neuropati

Om MS

Föreläsning om hjärnan

Lite om hjärnan och musik  ( egentligen hjärnan och jazz)

I princip har de två föreläsningarna om hjärnan samma basinnehåll, nämligen neuroplasticitet, dvs hjärnans förmåga att växa, förändras och läka.