Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

torsdag, mars 24, 2011

Fettfrågan- var Ancel Keys en bluff som fejkade resultaten så att mättade fetter tycktes skadliga?

Var Ancel Keys en bluff, som HFLC-anhängarna säger med en fejkad studie där han plockat siffror från länder som inte stämde in.  Jag läste om det först i en bok som jag tror hette fettskrämd och jag var inte helt med på att Keys samband försvann när man plockade in dessa siffror. Jag skall inte utreda det nu men kanske skall man börja med lite om Keys , som tyder på att hans kost var nyttig. Han avled i en ålder av 100 år 2004. Det är intressant att se att MS forskaren Swank också blev nästan 100 år och även han rekommenderade en kost med lågt mättade fetter. Båda personerna levde som de lärde vad jag förstått.Sen det här med att man bara har blivit fetare och fetare speciellt i USA sedan man började med att fokusera på fett. Samtidigt har dock dödligheten i hjärtinfarkter och hjärtsjukdomar minskat . Dessutom många av de personer jag sett med fetma äter inte speciellt likt det som livsmedelsverket rekommenderar eller medelhavskost. Vad jag ser är det mycket biffar och entrecot, pommesfrites, efterrätt med glass och grädde men inte speciellt mycket grönsaker och man går och småäter ur kylskåpet därimellan; det liknar helt enkelt inte vad som rekommenderas av livsmedelsverket i mina ögon.

Det här är lite funderingar; nu lite om Ancel Key- var han en bluff? För det första får man tänka på att det här är fråga om 40 och 50-tal och det var nog en annan vetenskaplig tradition. Om man såg en trend kanske det var fullt tillåtet att ” rena ” den trenden. Det här var en tid då de första dubbelblinda studierna kom ( 1948). Man måste titta med den tidens glasögon. Den så kallade Seven Countries Study innebar att man följde 12000 män mellan 40-59 i 16 samhällen i Italien, i grekiska övärlden, Jugoslavien, Nederländerna, Finland, Japan och USA. Man valde ut samhällena på grund av att de hade kontrasterande diet mönster och det var relativt enhetlig lantlig befolkning. Tänk om detta var urvalsmetoden i verklighet och inte att man valde bort de siffror som inte stämde in. I Finland var antalet hjärtinfarkter allra mest och i ett av områdena där (Nordkarelen) gick myndigheterna in med tämligen handfasta råd om att äta mindre mättade fetter, och där minskade antalet med hälften. Kan det fyndet på något sätt bortförklaras?Ancel Keys dog i november 2004 ett hundra år gammal. Han var den första vetenskapsmannen som förespråkade medelhavsinspirerad mat. Jag har läst New Yorks Times minnesruna om honom och det absolut inte som en bluff han blir ihågkommen. ”Keys gjorde en karriär som ändrade på många aspekter av fysiologi och hälsa. Det inkluderade bland annat effekterna av svält och faktorer som var ansvariga för den mest utbredda epidemin inom västvärlden- hjärtsjukdomar av typ arterioscleros; det är bland annat kärlkramp och hjärtinfarkt. Och det är som nämnts att antalet hjärtsjukdomar och död i hjärtsjukdomar har minskat under denna tid. Rökningen spelar in där men troligtvis också kosten. I Finland var kosten minst gynnsam och man gick där in för att ändra kosten med följden att hjärtsjukdomar gick ned. Det kan man nog inte ta ifrån Keys. Keys var den förste som visade på att arteriosclerotiska sjukdomar inte var en följd av ålderdom utan hade samband med kost. Den kost Keys kom att förespråka var medelhavsinspirerad kost, vilken har ganska likartade viktreducerande tendenser i studier. Inga metoder är speciellt framgångsrika.
Jag har en känsla av att kalla detta en fuskstudie kan vara lika mycket bedragande. Är inte vad man skriver om här i Expressen också selekterade urval? Man hur ser verkligheten ut- jag tror faktiskt inte vi är däri forskningen.

onsdag, mars 23, 2011

Två nyheter om MS.

Sativex, det cannibasbaserade medlet som sprayas under tungan mot spasticitet vid MS kommer med stor sannolikhet att godkännas i Sverige. Cannibas baserade medel används också mot cancersmärtor. Jag tycker mig ha läst att Sativex även används mot de obehagupplevelser i form av krypningar mm som man har i fötterna vid MS. Detta är om man skall döma av min enkät om symtomet ett mycket vanligt symtom vid MS. Läste detta i MSRC news, länk i marginale.Andra nyheten en rapport om autolog stamcellstransplantaion och långtidsuppföljning. Autolog stamscellstransplantation innebär i princip att man först tar ut stamceller från patientens benmärg och sedan dödar man benmärgens celler och därmed immunsystemet. Sedan insprutning av stamcellerna och det bildas ett nytt immun´system med friska celler.
Uppföljningen är av 35 patienter och genomsnittuppföljningen är 11 år. Man fann att sannolikheten att sjukdomen inte skulle förvärras på 15 år var 25 procent.
16 personer förbättrades med en punkt på EDSS skalan efter transplantationen och detta bestod i genomsnitt två år. På MRI minskade antalet lesioner och också storleken, Två personer, dvs 6 procent dog. Författaren Vasilios Kimiskidis, MD, finns på Aristotle University of Thessaloniki Medical School in Thessaloniki,.
Minns säger Kimiskidis att detta är för patienter med snabbt progredierande sjukdom. Det är inte i dagsläget en behandling för MS i allmänhet. Denna studie läste jag om på phys.org länk i marginalen. Publicerat i marsnumret av Neurology.
Jag minns att Jan Fagius berättade om uppföljningen av de svenska fall han följt. Där fanns inga dödsfall och Fagius uppfattade det som att behandlingen närmast var en bot av de som behandlades i tidigt skede.
Även på MSRC news skriver man om stamcellstranslantation. 2009 publicerades en studie av Burt i Lancet. 17 av 21 patienter förbättrades efter stamcellstransplantationen och ingen hade försämrats efter i genomsnitt tre år.
Som en uppföljning rekryteras nu patienter som som skall jämföra stamcellstransplantationer med Tysabri i Sverige och i Brasilien. Man måste göra det tidigt i sjukdomen , där är där det spännande finns och det är därför vi gör en kontrollerad studie säger Burt.
I MSRC news berättas också om en artikel från Multiple Sclerosis Journal i februari där man skriver att det kan ha betydelse hur man gjort före transplantationen. Man kan "avdöda" det gamla immunsystemet i olika grad, ett högintensivt med cellgifter och strålning och sedan kan man försöka av avdöda bara delar av immunsystemet. Man spekulerade i artikeln att möjligen kunde det intermediära "avdödandet" ge bättre resultat.

söndag, mars 20, 2011

Vad har Dashiel Hammett och Calzado gemensamt?


Jag har lärt mig en yogaövning som yoga läraren säger skall vara bra för minnet.
Den går ut på att titta omväxlande på hö och vä axel utan att röra på huvudet. Gör man det 25 gånger per dag kommer resultatet säger han.
Det märkliga är att jag hade i några veckor sökt namnet på den amerikanska deckarförfattaren Dashiel Hammet ( Riddarfalken på Malta). En dag när jag gjorde övningen med axeltittandet dök namnet upp.

I går skulle jag försöka komma ihåg två ord innan jag kom hem efter kvällpromenaden. Det ena gick bra men det andra inte. I dag vid övningen kom ordet- Calzado. Tillfälligheter? Vi får se.

Från TV 4

Mindful meditation med Jon Kabat-Zinn

Djurens förmåga att slappna av kan man lära av


Ett djur är en komplett yogi, läser jag i en bok. Det bästa råd man kan få är att noggrant studera en katt. Kattens förmåga att slappna av då den vilar är fantastisk. Lyfter man upp en tass faller den livlös ned när man släpper den, läser jag i boken. Men den sover icke-den är uppmärksam- får den ögon på ett byte är den blixtsnabbt på språng- när alarmet är över lägger den sig ned igen- fullkomligt avslappad.
Då man vill lära yoga är detta något kan man lära av katten:
  • yttersta avslappning
  • samtidigt att vara uppmärksam, registrera vad som föregår
  • att blixtsnabbt kunna lämna det avslappade tillståndet och göra något som måste göras
  • återgå till total avslappning.

Människan tycks ha förlorar denna förmåga till att koppla av. Att få totalavslappning i musklerna. Människor går omkring med upphissade, spända axlar, spända käkar, ben stela som pinnar, läpparna sammanbitna som en klädnypa – allt enligt samma bok. Tyvärr vet jag inte författaren boken är gammal och författarens namn är borta. Boken har kort och gott titeln yoga och är en översättning från franska.

Människan har mist en del goda saker av sin animaliska natur; djurens förmåga att slappna av- men den kan återfås- yoga är ett medel till detta enligt boken. Jag tycker det låter som beskrivning av något man kan lära av vid mindful meditation också.

fredag, mars 18, 2011

Meditation förändrar hjärnan gynnsamt


  
De som mediterar med mindful meditation mer än 30 minuter om dagen i åtta veckor har mätbara förändringar i den gråa vävnaden i områden som avser minne, självkänsla, empati och stress. Med magnetkamera undersöktes deltagarna före och efter de åtta veckorna med yoga, Bilderna från magnetkamera visade också en reduktion av grå materia i amygdala, den mandelformade kärnan som är förknippad med ångest och stress. En kontrollgrupp hade inte liknande förändringar.
Denna undersökning publicerades den 30 januari 2011 i Psychiatry Research Neuroimaging. Huvudförfattare var forskaren och psykologen Britta Hörzel vid Mass General Hospital och Harvard Medical School. Jon Kabat-Zinn den som gjorde mindful meditation känd inom västerländska medicinen gjorde redan för cirka 20-30 år sedan en undersökning som gav liknande resultat i varje fall beträffande amygdala.
Britta Hörzel beskriver mindful meditation så här enligt New York Times:
Mindful meditation går ut på att använda olika objekt för att fokusera uppmärksamheten på; det kan vara fokus på andning, emotioner, tankar eller att observera kroppsensationer. Man skall föra uppmärksamheten tillbaka till här och nu i stället för att låta tankarna flyga i väg. ( Det kan också vara att fokusera på en ställning man har, på hela kroppen , på vad man hör. När tankarna flyger iväg skall man återföra dem till det man har fokuserat på. Man skall undvika att bedöma eller döma, dvs om ett minne kommer upp om något man gjort eller inte gjort skall man undvika att tänka vidare och göra bedömning. Samma sak gäller om tankar om andra. Man skall bara fokusera på det man valt att fokusera på. Man kan dock försöka lägga märke till vilka tankar det är och försöka sätta enkla etiketter på det; till exempel arbete om det gällde arbete, semester om det var det osv.. Man skall inte bli ledsen för att tankarna flyger iväg, för det är just återföringen av tankarna man lär sig på. Kunde man koncentrera sig på fokus hela tiden, då skulle man inte behöva meditera överhuvudtaget.

Eftersom man vid multipel skleros och många andra sjukdomar har mer oro och ångest än genomsnittsPerson torde meditation vara bra.
Mindful meditation ger tjockare hjärnbark enligt en studie från 2005Källa betterbrainbetterlife.com
2005 upptäckte Sara Lazar, forskare vid ett av USA mest välkända universitet, Harvard, bredare hjärnregioner hos människor som utöver mindfull meditation. Det var kanske första gången någon visade att regulbunden utövande av mental träning kan öka mängden hjärnvävnad. Regelbundet utövande av meditation gjorde att EEG mönstret ändrades även en en period efter att man avslutat passen, visste man sedan tidigare undersökningar. Nu ville Lasar och medarbetare veta om medition kan ge förändringar i hjärnan . Man använde magnetkamera för att undersöka detta.Vad är mindful meditation?
uppmärksamhet, icke dömande ( man fokuserar på exempelvis andningen, efterhand dyker det upp associationer, tankar, då skall man inte "döma eller bedöma" dem utan bara konstatera att de finns där, möjligen sätta dem i någon kategori exempelvis ekonomi, må bra eller något, sedan skall man återgå till att fokusera på andningen. Det är i stort sett vad jag uppfattar att mindful meditation är.
Lazar med medarbetare ville se om det var skillnad på hjärnbarkens tjockled mellan de som mediterade och icke, och även om det var skillnad beroende på hur mycket de mediterade.Man fann att de som mediterade hade tjockare områden på hjärnbarken som hade med uppmärksamhet att göra, för områden som gällde medvetenhet om kroppen och hur kroppen känns. Det går inte direkt att säga att meditation ger ökad hjärnvävnad säger Lazar, men tittar man på forskningen i stort där man funnit att taxiförare i London har större områden i hjärnan för det som gäller lokalsinne, den inre kartan, jonglerare har större hjärnområde för de delar de använder, fiolspelare och pianister har också liknande förändringar så faller Lazars forskning inom samma ram. Det man koncentrerat upprepar ofta ger förändringar i hjärnan.

torsdag, mars 17, 2011

Yoga ökar hjärnans feelgood kemikalie

Yoga boosts feel-good brain chemical

Jag gör egentligen yoga som en avslappning, som något som känns skönt- inte för att det skulle ha några fysiologiska effekter på groppen. Det är en må bra åtgärd. Men kanske får jag omvärdera.
Det finns ju mycket forskning om yoga men den har förr varit undersökningar där man inte haft kontroll över olika faktorer, som kontroll av placebo och annat men kanske håller det på att förändras. Jag skrev tidigare idag om en studie där man funnit ökat halt av GABA i en studie med kontrollgrupp där kontrollgruppen läste. Här utgörs kontrollgruppen av personer som promenerade.
Det finns ju mängder av alternativ -komplementär medicin. Man är tveksam inför mycket men det finns delar av den som klarar de vetenskapliga testen och sedan övergår det till av även vara godkänt inom skolmedicinen, Akupunktur är något sådant även om en del diskuterar det. Medlet glukosamin som först kom från hälsokostregionen men nu finns med i FASS. Det finns också gråzoner där en del kommer att åka ut ur skolmedicinen efter hand. Kanske håller Yogan på att kliva in, liksom mindfulness och mindful meditation.
Jag tycker jag fick god nytta av yogan beträffande mitt knä, där jag hade begynnande artros ( lite lågt ledbrosk). Häromkvällen märkte jag även att jag med yoga kunde påverka obehagen i mina fötter, krypningar eller vad man nu skall kalla det, jag har inte riktigt ord för hur det känns. Fryskrypningar kanske skulle täcka det.
Jag håller också på med yoga som jag hoppas skall påverka mina urinträngningar; där kan jag dock inte rapportera några framsteg... ... ... men det tar lång tid.


Kemikalien gamma-aminosmörsyra eller GABA är en signalsubstans i nervsystemet som är hämmande, coolar ner. Patienter med höga ångestnivåer har låga GABA värden enligt forskning. Numera kan halten av GABA och andra signalsubstanser mätas med magnetic resonans spektroskopi – något liknande magnetkameratecknik.
Nu har man undersökt en grupp av 19 personer mellan 18 och 45 som gjoode en yoga kallad Iengar yoga. De gjorde det tre timmar per vecka i 12 veckor. En jämförelse grupp gick ut och promenerade med samma tidsåtgång och samma perioder.
I studien visade det sig att GABA nivåerna ökade i vissa områden av i de deltagares hjärnor som sa att de var mindre ångestfyllda efter yogapassen.Man gjorde bedömningar av sinnestillstånd och ångest och mätte halten av GABA med tidigare nämnda teknik.
De som gjorde yoga rapporterade att de fick bättre humör och minskad ångest än promenadgruppen. Forskarna tror att yoga stimulerar thalamusområdet i hjärnan, och det ökar i sin tur GABA nivåerna.
Således ytterligare en studie som talar för att yoga ökar mängden av transmittorsubstansen GABA.

Om yoga

Forskning vid Boston University School of Medicine och MacLean Hospital har undersökt två grupper, en som läste en bok och en annan som utövade yoga. De som deltog i yogagruppen hade 27 procent ökning av GABA nivåerna, den dämpande signalsubstansen. Läsargruppen var ofärändrad.

källa physorg.com

Genterapi vid parkinsons sjukdom

Se bild på två inlägg tidigare för mer förklaring av bilden.
 En studie omfattande 45 personer undersöktes. Hälften fick genomgå en "fuskoperation" och andra hälften fick en verklig operation som gick in i hjärnan. Alla genomgick PET innan för att säkerställa att de hade Parkinson. Från början var det 56 patienter men PET visade att elva inte hade Parkinson. Patienterna utvärderades efter en, tre och sex månader efteratt de genomgått "operationen".
Översiktligt gick " operationen ut på att spruta in glutaminsyra decarboxylas (GAD) med hjälp av en "bärare" (inaktiv virusbärare, vektor) i ett område i hjärnan som kallas subthalamuskärnan, se bild.
GAD är ett enzym som medverkar i tillverkandet av signalsubstansen GABA.
Den subthalamiska kärnan är aktiv vid Parkinson , en aktivitet som ger problem med röreöserna. Tanken är att de miljarder av vektor med GAD som sprutas in i subtalamuskärnan skall öka den hämmande signalsubstansen GABA och lugna ned aktiviteten i detta område, och därmed förbättra rörelseförmågan vid Parkinson


Resultatet :
I slutändan fanns 16 patienter i experimentgruppen och 21 i kontrollgruppen. Utvärderingen bestod i att man med hjälp av en skala United Parkinson’s Disease Rating Scale fann en 23 procentig förbättring i experimentgruppen mot 12 procent i kontrollgruppen ( placeboeffekt)
Forskaren Dr Feigin säger att behandlingen tolererades väl och det kan förmodligen bli en terapi vid avancerd Parkinson. Studien publicerades i Lancet. Min källa är physorg.com länk i marginalen.

Om att laga myelin


Forskning vid Cambridge and Edinburgh som är sponsrad av MS society har identifierat en molekyl som tycks kunna stimulera den naturliga förmågan hos hjärnan att reparerar myelin ( på gnagare). Terapier som kan reparera skadan är en " den förlorade länken" i MS behandling enlig Robin Franklin ledare MS Society's Centrum för lagning av myeline.
Hjärnans egna stamceller uppmuntras att börja laga myelinet genom detta medel. Det är dock långt dit. Det kan ta 5 till tio år innan man når diet enligt en annan forskare. ( 5 till 10 år kan tyckas långt men går ganska fort.) Det är nu fem år sedan Tysabri kom. I år kom Gilenya. Stamcellsforskningen har dock många år på nacken och autolog stamcellstransplantation finns redan här, och är nästan en bot för MS enligt Jan Fagius, som är den som är mest insatt i detta i Sverige.
Källa MSR news. länk i marginalen

tisdag, mars 15, 2011

D-vitamin och Parkinsons sjukdomParkinson sjukdom är en sjukdom som oftast drabbar människor i lite högre åldrar. Av de som fyllt 60 år har cirka 1 person på 100 denna sjukdom. Vad man vet om Parkinsons sjukdom är att celler i hjärnan som tillverkar signalsubstansen dopamin förstörs. Området heter substantia nigra, den svarta substansen och detta ingår i ett nätverk av nervcentra och förgreningar som påverkar dlera förmågor och bland annat har med hur nervbanornas förmåga att styra motoriken fungerar. Vanliga symtom vid Parkinsons sjukdom är att man har sämre förmåga att röra sig, darrningar, stelhet och balanssvårigheter . Man vet inte varför sjukdomen inträffar.
Parkinsons syndrom är när man har i stort samma symtom men där det i bakgrunden finns en del förklaringar till att man fått symtomen. I Muhammed Alis fall torde det inte vara svårt att dra slutsatsen att vad han utsatt sin hjärna för under boxningskarrären spelade en roll.
Bilden är från Wikipedia
Vitamin D misstänkts vara kopplat till Parkinsons sjukdom. Forskaren Marian L Evatt med flera vid Emory University School of Medicine and the Atlanta Veterans Affairs Medical Center undersökte prevalensen av D vitamin brist hos patienter som fått diagnosen de senaste åren och som var obehandlade.
Man undersökte lagrade blodprover från patienter som tagits i en annan studie, the Deprenyl and Tocopherol Antioxidative Therapy of Parkinsonism (DATATOP) trial. De fann stor brist eller insufficiens på D-vitamin hos 157 av deltagarna. I början hade 69 procent D-vitamininsufficiens ( en lindrigare grad) och 26 procent hade brist ( en allvarligare grad)..
Insufficiens och brist är enligt en del experter förvirrande begrepp och de vill kalla allt brist. Bakgrunden är tror jag att brist är när det kan utvecklas osteomalaci, rakit , vilket inte tros ske vid de högre värdena som insufficiens innebär. Där tror man däremot att osteoporos, autoimmuna sjukdomar , olika cancersjukdomar mm utvecklasMan hade väntat sig att D-vitaminbristen skulle öka ju längre tid man varit sjuk, eftersom man trodde att ökande rörelsehinder minskade tiden utomhus och i sol, men man fann inte detta. Fyndet innebär om det stämmer med verkligheten att vad man funnit av d-vitaminbrist hos parkinsonpatienter inte är en följd av att man inte haft tillgång till sol utan talar mera för att d-vitaminbristen är en del i att Parkinson sjukdom utvecklas.

måndag, mars 14, 2011

glutenintolerans och MS

Spanska forskare vid  Gastroenterology Service, Hospital Universitario Central de Asturias i Oviedo har funnit att coeliaki är cirka tio ggr vanligare hos patienter med MS. Mellan 1-2 procent av alla har glutenintolerans vilket innebär att upptill 20 procent av MS patienter kan ha problem med gluten.
Man har testat antikroppar mot gluten och fick då napp hos cirka var tionde. Alla åtta med glutenintolerans var kvinnor och dessutom yngre då de fick diagnos.
Själv har jag hudcoeliaki, och får utslag och klåda av gluten, även lättare magsymtom.
Då dessa patienter började med glutenfri diet förbättrades de neurologiskt. Och det kunde vara svårt att säga vad som var orsakat av MS och vad som var orsakat av glutenintolerans.
Att det finns något samband med MS och kost tycks tydligt i vissa fall. Även tarminflammation som Crohns sjukdom och MS är vanligt ihop. Medicinen Tysabri används både mot MS och Crohn. Källa till detta: MSRC news, länk i marginalen

Apropå mat och MS. Maskäggscocktailen. Jag håller på att söka lämpligt probiotikum.

söndag, mars 13, 2011

Skavlan och Mats Reimer om alternativ terapi

Jag läser ofta Mats Reimers blogg i Dagens Medicin.  Han  har där tagit upp en kamp mot oseriösa behandlare med dåligt underbyggda teorier och metoder. Vad han framförallt vänder sig mot ä r när politiker och andra  personer ganska lättvindigt  och utan en kritisk blick accepterar och berättar  om alternativa  terapier, som det här inlägget om ett avsnitt i radioprogrammet kropp och själ om TFT (tankefältsterapi). .Han har bland annat tagit upp homeopati, sakral terapi. Han hade också inlägg om LCHF och stenålderkost efter att kostdoktorns bok kom ut. Där diskuterade man bland annat detta om stenålderskost och hur den på olika satt används för att legitmera olika åsikter om mat. Det kan anvandas  för att säga att mättade fetter är naturliga, bröd och spannmål onaturligt eftersom man inte odlade säd på stenåldern men väl kalasade på feta mammutar. Hur man får in feta mjölkprodukter i den naturliga kosten förstår jag  inte. Visserligen hade mamma Hedenhös en ko, men i verkligheten   var det väl inte så. Fred och Wilma hade TV för övrigt.
I Reimer senaste inlägg presenterar han Skavlans bror, som delar ut en rak höger  mot vidskepelse och kvacksalveri. För den som varit med om att man avsagt sig  behandligar som kunnat rädda livet för att i stället använda naturmedicin är det bara att applådera.

Med detta  inte sagt att det finns naturmedicin  eller alternativa behandlingar som fungerar. Men de skall underställas samma krav som skolmedicin om man hävdar att de hjälper. Det ärockså så att alternativa behandlare ibland är bra lyssnare, t ar  sig an patienterna bättre. När Jerzy Einhorn utredde THX blev han imponerad av  just detta men han fann ingen effekt  av terapin i sig.
Fran min  blogg   17 april 2008: Jerzy Einhorn fick i uppdrag av socialstyrelsen att utreda THX. Jag läste om detta i memoarboken ”Det är människor det handlar om ”. Vid kontakterna med THX-doktorn Elis Sandberg blev han mycket imponerad av hur denne omhändertog patienterna, och han jämförde det med hur patienter omhändertogs i den den vanliga sjukvården inklusive Radiumhemmet. Den jämförelsen utföll inte till den vanliga sjukvårdens fördel. Han såg att det fanns mycket att lära av Elis Sandberg i dennes möte av patienterna. Däremot blev utredningen av själva medlet THX negativt. Det fanns inte något belägg för att det hade någon verkan. På den tiden var detta ganska infekterat . Det kunde kanske hända, att man blev dåligt omhändertagen, om man kom till ett vanligt sjukhus efter att ha varit hos Elis Sandberg. Jag vet inte om det var så, men jag vet en patient, som var väldigt rädd för att det skulle bli så, när jag mötte honom och hans fru, då jag arbetade som AT-läkare på akutmottagningen. Jag behandlade dem precis som alla andra, men ändå blev de väldigt tacksamma. De var nog nästan beredda på att bli utkastade. Stämningen i media och i debatten var väldigt infekterad.

Jag tror att Jerzy Einhorn hjälpte till att avdramatisera det hela. Man skulle om jag minns det rätt kunna ge THX injektioner på sjukhus om patienterna ville detta. Trots att själva preparatet inte hade någon vetenskapligt dokumenterad effekt, fick Einhorn sjukvården att inse att i helhetstänkandet var det rätt att göra så. Det var inte en bra behandling, att börja ifrågasätta patienter som gripit efter halmstrån och trott sig finna det. Att tänka sig att börja argumentera och ifrågasätta en behandling med en kanske döende patient kunde inte vara bra i något sammanhang. Att däremot diskutera behandlingen och ifrågasätta den generellt var naturligtvis viktigt och riktigt.


Jag vet inte om THX på något sätt hjälpt någon att överleva. Jag tror, att psyket är viktigt för hur man kan klara sig genom sjukdomar. Det är viktigt att man får sova, att man orkar äta och liknande. Kanske gav det bemötande Elis Sandberg av sina patienter en uppmuntran som gjorde att de subjektivt mådde bättre. Just den här delen tror jag, att många av de alternativa terapeuterna fångar upp och klarar ibland bättre än i vanlig vård. Idag är det en uttalad press inom många områden och inte minst inom sjukvården. Många mår inte bra. Trots att man har ambitionen, att även få det psykiska bemötandet att fungera, gör det inte alltid det. Detta är en förklaring. Det finns andra. Här finns alltså ett område där det finns ett vacuum att fylla upp. Ett tomrum för hälsoterapeuter av alla möjliga slag. Seriösa och oseriösa terapeuter. Terapeuter med olika kunnighet. För en del handlar det om att tjäna stora pengar, men detta finns inom den västerländska medicinen också. En del skall man avråda från. Men det finns också terapier som fungerar, som kan lindra. Massage till exempel  känner jag manga som tycker känns bra. Själv tror jag att jag mår bättre efter  att jogga eller  yoga.

tisdag, mars 08, 2011

Kommer ni ihåg hygienhypotesen och maskäggscocktailen?Nu har det gjorts en liten undersökning på detta och MS.
Hygienhypotesen går i stort ut på att det är en obalans i immunsystemet som följd av att vi lever i ett förändrat samhälle med förändrade hygieniska förhållanden. Som följd av detta blir vi inte tidigt i vårt liv utsatta för samma mikroorganismer som våra förfäder sedan urminnes tider gjort. Man har tidigare visat att MS tycks vara mer vanligt i områden där "modern" hygien råder och de som växer upp i detta och har en viss benägenhet kan utveckla autoimmunitet eller allergi.

Mer utförligt om hygienhypotesen och maskcocktail kan du läsa om här: Maskäggscocktail och Fanns det färre MS-fall i Lortsverige?Där verkade det som att det var svårt att rekrytera patienter till en studie men nu har i varje fall en studie slutförts på 5 personer. Kanske blir det lättare att rekrytera patienter nu eftersom resultaten var lovande. Patienterna blev förbättrade
Man gav här maskägg från en inälvsmask som inte framkallar sjukdom, Trichuris suis. Detta hade tidigare konstaterats på fall med autoimmun inflammatorisk sjukdom.
Fem personer som nyligen fått diagnosen fick varannan vecka en cocktail under 3 månader. Undder denna tid föll antalet aktiva lesioner från 6.6 i genomsnitt till 2.2 . Två månader efter att man slutat med behandlingen hade den stigit igen till 5.8.
Det sker alltså en förbättring under denna tid, vilket givetvis kan vara en tillfällighet MEN

det finns studier som visar att patienter med MS som haft infektioner med likartade mikroorganismer förbättrades i sin MS

det finns studier som visar att i områden med "modern" hygien är fallen med MS ökade jämfört där det finns mera primitiva hygieniska förhållanden.

Det hela är onekligen mycket intressant. Jag läste detta på George Jelineks sajt Overcoming multiple sclerosis. Där kan man ladda ned studien som pdf.

lördag, mars 05, 2011

Om astrocyter

Kanske kan de bidra till att förhindra missbruk av hasch, ge nya behandlingar mot smärta som bygger på endocannabinoidsystemet


Astrocyterna- förr trodde man de bara hade en utfyllande verkan- har blivit mer och mer intressanta. De ge stöd åt neuronvävnaden så att det blir stabilare, är med och ger dem näring och de modulerar också neuronens nervsignaler. De är egentligen lika viktiga som neuronen men dessa har varit någon sorts överklass i hjärnan.
2008 publicerade Marta Navarrete och Alfonso Arague en studie i marsnumret av tidskriften Neuron, där de försökte identifiera cannaboidreceptorernas roll på astrocuterna. Receptorer är äggviteämnen som finns på i cellmembranerna, och som stimuleras av olika kemikalier. I fallet cannabinoidreceptorer är det endocannabinoiderna som samverkar med receptorerna. Äggviteämnet ( receptorn) och den aktuella kemikalien passar ihop bildlikt sett som nyckel i ett lås, och får den aktuella mekanismen att fungera, fullgöra funktionen. D vitaminerna passar på VDR och tillsammans fungerar dessa i många olika funktioner i vävnaden, men cannabinoidreceptorerna gör i astrocyterna var alltså de två forskarna nyfikna på.
När endocannaboidreceptorn aktiverar kommer en reaktion från cellen. Man fann också att de neuronen som är "nära" astrocuterna frigör endocannabinoider som skall ge denna reaktion. Man fann också att denna astrocytreaktion kan aktivera neuron att frisläppa transmittorsubstansen glutamat.
Det tycks alltså som att astrocyter och neuron kommunicerar via endocannabinoidsignaler ; det tyx som att det finns kommunikation mellan cellerna vär endocannabinoider och glutamat är viktiga komponenter, och där astrocyterna är en viktig väg för denna kommunikation.
Det kan vara så att astrocyterna spelar en roll när någon blir fast i cannabinoidmissbruk, och de kan också utgöra en väg att behandla ett missbruk. Detta kan också ha betydelse för sådana saker som smärtupplevelser, smärtbehandling, inlärning och minne.
Astrocyterna en väg till att laga ryggmärgsskadorAstrocyter kan också tänkas få en betydelse för att "laga" ryggmärgsskador. I varje fall tyder behandlingar av skadade råttor på detta, där man gått deras rörelsefunktion att förbättras. Detta finns att läsa i tidskriften PLoS ONE, .
Vid University of Colorado School of Medicine and University of Rochester Medical Center har gjort framsteg inom detta område genom att de använt mänskliga astrocyter för att reparera ryggmärgskador på råttor. Man har tidigare sett detta i experiment med astrocyter från råttor men nu fann man att mänskliga astrocytceller hade samma potential.
Det gick dock inte att använd vilken astrocyt som helst. Man använde en sorts stamceller från mänsklig a moderkakan och utifrån denna utvecklade man två typer av astrocyter genom diverse manipulationer med cellerna signalsisten. Väl implanterade i djuren fann de att en typ av mänsklig astrocyt gjprde att det skedde en påtaglig, stark läkning. Den andra astrocyten fungerarde inte.
Studien visar att det finns olika typer av mänskliga astrocyter, som kommer från samma typ av precursorceller ( en sorts stamceller) och de har totalt olika effekter när det gäller att reparera skadad ryggmärg, säger försteförfattaren till studien, Stephen Davies.
Forskarna fann också att det inte fungerade att transplantera stamceller direkt i de skadade djuren. Citat" forskar tror att denna metodik att transplantera odifferentierade stamceller till det skadade området och hoppas på att stamcellerna skall förvandlas till användbara celler är inte den bästa strategien för att laga skador.
Denna studie säger Mark Noble,som finns vid University of Rochester Stem Cell and Regenerative Medicine Institute, är ett viktigt steg framåt i förbättrandet av behandlingar av spinalskador: den visar dels hur man kan få fram effektiva mänskliga astrocuter och visar också att det är viktigt att först odla fram den celltyp som är mest adekvat innan man gör transplantatione. Det är helt kalrt att vi inte kan förlita oss på att den skadadevävnaden är bäst på att framkalla den nödvändiga förändringen som behövs på de de precursor " stamceller" man använder.
En annan forskare Jeannette Davies säger, att uppskattningsvis är astrocyterna de allra vanligaste cellerna i hjärnan och ryggmärgen, och de ger olika typer av stödfunktioner till neuronen. Dessa olika funktioner bidrar troligen till de mänskliga astrocyternas förmåga att reparera ryggmärgsskador.
Innan man vill prova detta på människor skall man testa denna metodik på olika modeller av skador som liknar allvarliga mänskliga skador, både nya och gamla skador. En studie som denna ger ökat hopp att man skall kunna hjälpa människor med ryggmärgsskador, säger slutligen forskaren Jason Huang professor i neurokirurgi vid University of Rochester Medical Center and Chief of Neurosurgery at Highland Hospital..

fredag, mars 04, 2011

Nytt om MS

Vilka nya mediciner är i antågande ? Professor David Bates, University of Newcastle besvarar:
'


Mer om MS , solsken och D-vitamin. I European Journal of Immunology finns en studie avseende relation mellan D-vitamin, immunceller och allvarlighetsgraden av autoimmunitet på experimentell MS.
I inledningen står bland annat att de vanligaste bromsmedicinerna inte stoppar progressionen ( kanske ett lite diskuterbart påstående, jag tycker mig ha läst uppföljningar som säger motsatsen beträffande både interferon och glatirameracetat ( Copaxone). De nyare av, man menar sannolik Tysabri och Gilenya bromsar progression men är förenade med större risker.
Man beskriver att ny forskning tyder på att förråden av D vitaminer, ( D3) är starkt relaterat till sjukdomsaktivitet. Minst attacker och långsammast progression hos de MS patienter som har högsta förråden av D3. ( Jag har tidigare skrivit om åtminstone tre undersökningar som tyder på detta). D
Colleen Hayes från University of Wisconsin- Madison säger: MS är en komplex sjukdom immunologiskt sett. Den är fn obotbar men omgivningfaktorer som vitamin D3 kan vara nyckeln till att förhindra MS och minska sjukdomen svårighetsgrad hos MS patienter. Tidigare har Hayes tieam förmodat att det solskensberoende D-vitaminet kan minska på de autoimmuna attackerna, utifrån att det finns ett starkt negativt samband mellan förekomst av solsken och vanlighet av MS, och att solens UV ljus behövs för att D-vitamin skall bildas i huden och att det bildas molekyler i T lymfocyterna som binder D vitamin ( VDR vitamin D receptorer).
I den nya studien undersökte man de skyddande effekterna av D3 vitaminhormonet på en experimentell modell av MS där VDR antingen fanns eller var borta på T-lymfocyterna. Man fann att hormonets skyddande effekt bara syntes då VDR receptorerna fann på de autoimmuna T-lymfocyterna. När man tolkar detta tyckte D vitaminets direkta inverkan på T de patogena ( de sjukligt skadade) leda till att dessa försvinner. Man har inte uteslutit att att D vitaminet även kan påverka andra immunceller, men sådant skydd tycktes inte vara tillräckligt för att skydda mot autoimmunitet och inte hormonet D3 kunde verka på T lymfocyterna.
Detta är viktig information säger Hayes, då det ger en möjlig biologisk förklaring till sambandet mellan solskens förekomst och hur vanligt MS är. Vår grupp arbetar med att finna strategier för att använda D-vitamin för att skydda mot MS och att behandla MS. Det finns många osäkerheter kvar men att förstå vad som händer på molekylär nivå bidrag till mycket till att öka kunskapen och för oss närmare målet.
Jag har skrivit att jag inte ger råd, men några ger jag och ett är att man skall kolla upp detta med D-vitaminer om man har MS.

Tysabri läker skador?Ett sätt att undersöka om man har MS och har en skada på nervledningsbanor är att undersöka med VEP ,SEP och MEP, vilket i stort innebär att man ser om signalerna går långsammare i synbanorna och i banorna från respektive känsel i kroppen och i nerver till muskler (motoriska nerver).
Nu har man följt detta patienter som står på Tysabri och funnit att det tycks ske en läkning av sådana skador , vilket innebär att Tysabri kanske inte bara har en bromsande effekt utan också en läkande effekt. Man följde 44 patienter under ett år och fann detta fynd vid VEP och SEP men inte VEP.
Källor: Läst detta inlägg på MSRC news, länk i marginalen

tisdag, mars 01, 2011

Ett bildspel från George Jelineks retreat

 From George Jelineks retreats


not everyone gets better but many do
if this was a medicine, everyone would be on it

it's about diet
begränsat intag av mättade fetter och omega 6,
omega 3 fritt fram
i praktiken vegetarisk mat plus fisk


för min del äter jag också kyckling, kalkon och vilt till vilket jag bland annat räknar ren.


varför inte mättade fetter? Idén bakom.
  • därför att det ger  mindre "vätskeliknande"  biologiska membran, mindre flexibla mer rigida och sannolikt mera känsliga för skador.
  • Ett annat skäl är att de mättade fetterna konkurrerar med omega-3 när det skall bildas cytokiner, och ju mindre relativt omega-3 det finns ju mindre inflammationshämmande signalsubstanser bildas. Samma gäller omega-6, men där bildas dessutom
  • inflammationsfrämjande cytokiner.

Det finns en del forskning som stöder det. Bland annat Roy L. Swanks forskning. Denna är dock inte enligt nutidens standard där det skall vara dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Detta kan dock vara svårt till omöjligt att göra på kost ordentligt. Observera att det inte finns några sådana studier om rökning. Vem vill göra en studie där kontrollgruppen skall röka? Ändå finns extremt få som förnekar att rökning av tobaksvaror är skadligt. Att det inte finns några dubbelblinda, placebokontrollerade studier diskvalificerar inte de studier som finns. Swanks studier har andra kvaliteer, bland annat sträcker de sig över 35 år, där skovfrekvensen var ett skov vart 20 år ungefär. Någon sådan bromsmedicin finns ännu inte.
Vad är orsaken till av inte så många vill använda detta, det kostar ju egentligen inget extra och är egentligen inte speciellt besvärligt.  Jag tror det har bland annat med smak att göra. En del tycker det är äckligt mer grönsaker och frukt och liknande och då är det kanske inte så lätt att testa detta. Det är kanske inte så enkelt för alla att pröva det. Själv har jag alltid älskat grönsaker och frukt; så det har inte varit någon stor belastning. Att jag dessutom gick ned till den vikt jag hade som 14-åring var ju dessutom ett plus.