Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

Aktiv och medveten patient

Om man är en aktiv patient, exempelvis förbereder sig inför läkarbesöket, ställer de frågor man vill ha svar på tror jag att det leder till en bättre hälsa. Man förstår syftet med en behandling och de råd man får och behandlingen blir lättare att följa.

Råd om hur man kan få ut mera av läkarbesöket

Tips om vad man inte bör göra för att få ut det mesta av läkarbesöket.

Är du en aktiv patient? Är din patient aktiv?


Att vara aktiv innebär  i övrigt att man söker information om hur olika levnadsvanor påverkar hälsan, exempelvis rökning, diet, fysisk aktivitet, sätt att hantera stress.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar