Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, juni 13, 2008

Autolog stamcellstransplantation


En läkareTatiana Ionova från hematologiavdelningen vid Pirogov National Medical Surgical Center i Moskva presenterade en studie omfattande 56 patienter med alla typer av MS som genomgått autolog stamcellstransplantation. Samtliga påverkades av behandlingen så till vida att 62, 3 förbättrades och 37,3 stabilerades i sitt tillstånd. Efter förbättringen skedde en progression hos 7,1% medan det skedde progression hos 11,8 % hos de som stabiliserats.
Inga patienter dog, detta är ju en riskfylld behandling. Man kan läsa om det på MSRC den 12 juni 2008.

torsdag, juni 12, 2008

Studie högdos Cyklofosfamid

En studie över nio patienter med skovförlöpande men mycket allvarlig MS, där andra behandlingar inte hjälpt har rapporterats. Här kan man läsa en datorprogramöversatt version av en artikel om detta från Medical News Today. Behandlingen innebär samma behandling som det som avses med Revimmune.
Behandlingsresultatet var lyckat: behandlingen minskade graden av handikapp, förbättrade fysiska funktionen och minskade antalet lesioner i hjärnan. De nio följdes under två år. Fem av dem visade inga tecken på sjukdomsaktivitet medan de andra fyra visade kraftig förbättring.
Dock visade det sig att det att det fanns sjukdomsaktivitet hos hälften av dem efter två år så man har alltså inte lyckats slå ut det sjuka i immunsystemet. "reboot the immune system". Man kan läsa om det här på engelska MSRC news 10 juni.

måndag, juni 02, 2008

FAMPRIDINE -:SR

Ett medel som förbättrar gångförmågan:

Källa Medical News Today


En fas III undersökning avseende medlet Fampridine-SR har rapporterats. 301 personer med MS diagnos och med en viss begränsning av gångförmågan deltog. I undersökningen deltog de vanligaste formerna av MSdvs RRMS, SPMS, PPMS samt progressiv relapsing MS.

Verkningsmekanismen går ut på att påverka överföringen av nervsignaler via nerver där den isolerande myelinskidan skadats. En sådan skada gör att nervhastigheten kan minska mycket betydligt. Myelinskadorna gör att cellmembranen påverkas så att kaliumjoner läcker ut från nervcellens utskott ( axonet) vilket gör att överföringen av nervimpulsen försämras eller helt försvinner. Denna passage genom nervmembranet sker via så kallade jonkanaler och Fampidrine fungerar genom att blockera dess och hjälper signalerna passera dit de ska.

Man mätte gångförbättingen med ett test ”Timed 25-foot Walk”, dvs man fick gå en sträcka på 25 fot under vilket man mätte tiden, Man fann förbättring på 25 % hos gruppen som fick behandling men även en förbättring hos placebogruppen på 4,7 %. Förbättringen gällde samtliga grupper. Det fanns sådana som svarade på behandlingen men det fanns också sådana som inte gjorde det. Man fann bland annat en förbättring av benstyrkan hos de som svarade på behandlingen
Det fanns en hel del biverkningar men om man sedan jämförde dessa med biverkan hos placebogruppen blev dessa inte speciellt anmärkningsvärda.

Sannolikt kan det här bli ett värdefullt medikament. Att förbättra gångförmågan kan ju leda till ytterligare förbättring genom att man orkar träna och rehabiliteras mer. Det har ju visat sig vara alltmer viktigt.

Sen kan man hoppas att är det blir mindre läckage ut från axonen att det skall verka nerv- skyddande också, men det har jag inte läst något om. Det är väl en alltför förhoppningsfull gissning.

Företaget Accorda kommer nu att inleda diskussioner om ett godkännande av medlet som behandling mot gångsvårigheter vid MS.