Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, juli 31, 2007

Kan muskelceller bli nervceller.Multiple Sclerosis Resource Centre läser jag om en rapport från Journal of the American Chemical Society.
E grupp koreanska forskare harpåverkat omogna muskelceller från möss ( myoblaster) för ett ämne som kallas neurodazine . Efter en vecka hade knappt 50 procent av myoblasterna omvandlats till celler vars struktur och funktion liknade nervceller. De skriver också att man fann en liknande förändring om man uttatte mänskliga skelettmuskelceller för samma kemikalium.
Man spekulerar i att detta skulle kunna leda till nya behandlingar för stroke, Alzheimer, MS och andra sjukdomar.
P/s

söndag, juli 29, 2007

Autolog stamcellstransplantation-uppföljning

Det mesta jag skrivit om stamcellstransplantion finns här.
Jag skrev för några år sedan om autolog stamcellstransplantation? Har någon mer funderat över hur det gick Greg Garrison den amerikanske patient som genomgick sådan 2001.
Jag har funnit uppföljningar:

Det finns bland annat här och här och det finns säkert på andra ställen också. Jag googlade på namnet och Multipel Sclerosis

P/sfredag, juli 27, 2007

Mer om D-vitamin i senaste läkartidningen

Det är dels en rapport om en pilotstudie av Anna Gerge psykoterapeut och Hans Peter Söndergaard chefsöverläkare vid kris och traumacentrum vid Danderyds sjukhus.
Man undersökte D-vitaminvärdena hos fjorton patienter, kvinnor med invandrarbakgrund och hos 10 anställda. Man fann att patienterna hade signifikant lägre värden än kontrollgruppen. Två av kvinnorna i patientgruppen bar slöja. Dessutom åt två av de som hade lägst värden multivitamintabletter vilket antyder att detta inte är tillräckligt. Man har undersökt detta bland annat på grund av att man misstänkt att D vitaminbrist kan vara en del av genesen till oklara smärttillstånd.Dessutom refererade Anders Hansen om två studier avseende sjukdomen makuladegeneration; som jag hört att patienter kallar "gula fläcken", egentligen är gula fläcken det svenska namnet på makula, dvs den del av näthinnan som drabbas, den del av näthinnan som ger oss vårt detaljerade seende, resten av näthittan ger bara ett seende på 0,1.

I den ena studien undersöktes en grupp om 7752 personer varav 11 visade sig ha symtom på makuladegeneration därefter mättes halten D vitamin. Det visade sig att höga nivåer av D vitamin är associerat till minskad risk för åldersreladerad makuladegeneration.


I den andra studien fokuserade man på kost och makuladegeneration. 4519 patienter i åldrarna 40-60 år undersöktes och 658 hade tecken på sjukdomen.
Alla fick fylla i en enkät om sin kost och det visade sig att risken för att utveckla makuladegeneration var mindre hos de som åt fisk minst två gånger i veckan. Författarna funderar över om detta kan bero på omega-3 innehållet i fett.
Men fisk av typ lax innehåller också D vitamin. En liten pekpinne på hur svårt det kan vara att peka ut rätt faktor.
Hur som helst det kommer fler och fler studier som talar för att omega-3 och D- vitamin rik kost är nyttigt vid olika tillstånd.

Samme Anders Hansen refererar också en artikel från tidskriften Science ; en artikel som beskriver att man i schimpansers arvmassa funnit att det innehåller kopior av ett numera utdött virus (kallat PtERV1) men inte hittat detta hos människorna.
Man tror att människorna var resistenta mot viruset genom ett protein som finns i olika varianter hos människor och apor TRIM5(alfa), ett protein som skyddar mot retrovirus vilket det här var liksom HIV virus.

Genom att återskapa viruset med hjälp av DNA:t från shimpanser försökte man infektera mänskliga celler ( givetvis i "provrör"), men det gick inte. Om man däremot tog bort proteinet TRIM5(alfa) lyckades man infektera de mänskliga cellerna.

Man försökte också infektera de mänskliga cellerna där man tagit bort TRIM5 (alfa) med HIV virus och det lyckades inte.

Man tror inte att dessa fynd kommer att leda till någon medicin, något vaccin mot exempelvis HIV.

Varför tar jag upp det senare här? Bara som en illustration av immunsystemet. Kanske var det här viruset schimansernas AIDS?

P/s

tisdag, juli 17, 2007

Ond cirkel i immunförsvaret ?- Intressant norsk forskning

Såg en norsk artikel om en tänkbar förklaring till MS. Författarna skrev också om samma sak i Lancet 2006

Vid Multipel Skleros är en vad man tror en autoimmun sjukdom. Vårt immunförsvar som skall skydda oss från faror som bakterier och virus angriper vår egen vävnad bland annat myelinet enligt den autoimmuna teorin.

Enligt en del teorier kan det gå till på det sättet att celler i vårt immunförsvar som känner igen vissa angripare genom att de har en speciell kemisk struktur också känner igen vissa delar av myelinet och tror att även detta skall angripas. Man har enligt artiklarna som jag länkar till visat att sådana T celler både hos friska och hos MS sjuka.

T cellerna( T lymfocyterna) som känner igen en angripare börjar att agera på flera sätt men bland annat så stimulerar de en annan sorts lymfocyter- B lymfocyterna som börjar förmeras och dessutom producera antikroppar ( antistoff på norska) som skall angripa angriparen. Det är ganska vanligt att sådana antikroppar förändras skriver man för att bekämpa angriparen bättre. Man har funnit att de flesta MS patienter har förändrade ( muterte) antikroppar i ryggmärgsvätskan ( spinalvätskan) medan friska inte har det.
Den teori artikelförfattarna har är att T cellerna identifierar dessa förändrade antikroppar som fiender och säger till B cellerna att producera fler och säger också till B cellerna av denna typ "föröken eder" liksom de själva blir flera. Och dessa åtgärder gör då att myelinet också fortsätter att bli angripet.

Det blir en immunförsvarets onda cirkel där den ena åtgärden stimulerar den andra.


Det är givetvis viktigt att man lär sig förstå mekanismen för att komma fram till adekvat medicinering. De vanligaste bromsmedicinerna betainterferon och glatiramer (copaxone) är ju bara delvis effektiva. Men det är inte bara det som är problemet. Med Tysabri tycktes det vara så att tillsammans med interferon blev det ett ingrepp i immunsystemet som ledde till allvarligare sjukdom än MS. Det är väldigt viktigt att komma fram till vad man verkligen gör vid insättandet av en viss terapi. Kanske är detta bli en del av den karta man behöver för att bota MS.
P/s

måndag, juli 09, 2007

Fortsättning om immunförsvaret, det specifika blir specifikt

En teori om MSEtt annat namn för det kroppfrämmande ämnet är alltså antigen. Det är en förkortning för antibody generator, det vill säga något som har förmågan att stimulera bildning av antikroppar. I fortsättningen kallar jag nu det kroppfrämmande ifråga, bakterien, viruset, giftet för ANTIGEN.

Efter att makrofagen ätit upp Antigenet sönderdelar den dess proteiner i mindre delar som kallas peptider.


I korthet kan man säga att äggviteämnen byggs upp av molekyler som kallas peptider. Peptiderna i sin tur består av enklare molekyler som kallas aminosyror. Man brukar kalla aminosyrorna för kroppen byggstenar.

Macrofagen bryter alltså ned antigenets protein till peptider. Nu tar makrofagen en del av dessa nedbrytningsprodukter till sin cellyta och visar den där för andra blodceller. Man kan säga att macrofagen håller peptiden i sin hand. Visningen av denna bit av det kroppsfrämmande sker i något som kallas MHC molekyl (vilket står för major histocompatibily complex).

När den kroppsfrämmande peptiden visas på makrofagens yta kan detta kännas igen av en form av T-celler. (Th 1 celler). Men bara en typ av Th1 cell kan göra detta, de Th1 celler som har kemiska strukturer( receptorer) på sin yta som passar mot peptiden perfekt. Då händer något. Dessa Th1 celler börjar aktiveras, de blir flera och dessutom bildas en nya kemiska strukturer på dess yta att de kan fästa på blodkärlens membran. När de fastnat där kan de börja producera ämnen som gör att de kan passera genom membranet och in i olika vävnader t.ex. in i hjärnan.

I hjärnan kan de möta gliaceller av vilka en del precis som makrocyten kan visa upp en hand ( ett MHC komplex) med en peptid. Ibland kan denna peptid vara en nedbrytningsprodukt av myelin. Om då denna myelindel är lika med den nedbrytningsprodukt som Th1 cellen mött tidigare från virus, bakterier så börjar Th1 cellen igen ändras till funktion; den förökar sig och den börjar producera kemiska ämnen, cytokiner. Exempel på detta kan vara de inflammationsstimulerande Interleukin-2 (IL-2), interferon-gamma (IFN-g), tumor necrosis factor-alpha (TNF-a), och interleukin-1 (IL-1)
Th2 cellerna producerar andra cytokiner exempel vis interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 (IL-10) , och tumor growth factor-beta (TGF-b).
En obalans mellan dessa proinflammatoriska och de inflammationsdämpande cytokinerna kan kanske leda till sjukdomsaktivitet, demyelinisering. Detta är en teori om hur demyelinisering kan ske vid MS. Helt bevisad i alla detaljer är den inte. Hur MS utvecklas ut i detalj är inte klarlagt.

På engelska kan du läsa om detta bland annat här: UCSF Multiple Sclerosis Center
Om andra forskningsteorier kring detta kan du läsa på Neuroportalen.

P/S

torsdag, juli 05, 2007

Fagocytos, en del av immunförsvaret

En del av ospecifika immunförsvaretEn viktig del av det ospecifika försvaret utgörs av olika blodkroppar varav makrofagen har en central roll dels genom att äta upp (fagocytera) det icke kroppsegna till exempel en bakterie dels kan macrofagen producera budbärare/cytokiner som kan inkalla andra celler till området

Makrocyterna har i cellmembranet äggviteämnen ( proteiner) som känner igen vissa vanliga ämnen hos mikroorganismer som bakterier såsom varande kroppfrämmande och angriper då dessa. Dessa kroppsfrämmande ämnen kallas i detta (immunologiska) sammanhang för antigen, som betyder att de har förmågan att framkalla bildande av antikroppar ( antibody generator).
Fagocyten spjälkar sönder antigenet( bakterien, det främmande ämnet) i mindre delar som kallas peptider.

Här är en bild av en macrofag som äter upp "inkräktare"
P/s

tisdag, juli 03, 2007

Immunförsvaret

Jag har noterat att det finns en del förvirring avseende immunförsvaret. Man ser ofta diskuterat att vid MS så har man förhöjt immunförsvar och associationer utifrån detta. Jag har sett det bland annat på MS portalen och Omms forum.
Det är nog förenklat att uttrycka sig så, det är så förenklat att det är fel. Man får nog inte se på immunförsvaret så enhetligt; det innehåller olika komponenter med olika verkan.
Det finns till exempel cytokiner som är proinflammatoriska och det finns sådana som är antiinflammatoriska. När man då talar om ett förhöjt immunförsvar så blir det alltför förenklat.

Jag nöjer mig i kväll med att konstera att det finns ett ospecifikt immunförsvar och ett specifikt.
Det ospecifika rör sig om dels vita blodkroppar som verkar mot alla typer av främmande inkräktare som bakterier och virus, mot främmande ämnen etceter men inte mot ngn speciell främmande inkräktare. Men till detta immunförsvar som är ospecifikt kan oxå räknas sådant som saltsyran i magsäcker, vilken utgör en otjänlig miljö för många mikroorganismer, en frisk hud kan också vara en effektiv del av immunförsvaret mot mikroorganismer. Hudens pH gör att dessa inte trivs.
Sen finns det ett specifikt immunförsvar, ett immunförsvar där specifika faror, inkräktare, mikroorganismer känns igen och försvaret inriktar sig på detta. Men detta system kan gå fel och rikta sig specifikt mot kroppens egna vävnader. Då har man en autoimmun sjukdom. (auto betyder själv)
Inom det specifika immunsystemet finns det olika reaktioner och ämnen som kan stimulera immunreaktioner som inflammation men också ge dämpande reaktioner.
Det går alltså inte att tala så generellt om immunsystem som att det är allmänt förhöjt; det kan ju vara så att man har för dåliga immundämpande reaktioner. Jag säger inte att det är så nu men det kan vara så och jag skall försöka att leta fram vad man vet om detta så småningom men nu god natt.
/Ps