Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, februari 23, 2012

kantareller innehåller D-vitamin, men viktigaste källan är sol
MS research Australia satsar på en studie om Dvitamin vid MS. Man skall ge personer med misstänkt MS eller tidig MS vitaminet i olika doser och följa utvecklingen. Detta kan man läsa i The Australian. Enligt Jeremy Wright chef för nämnda organisation.  kan man vänta resultat om fem år. Allt jag vet om D-vitamin

Självtest vid waranbehandling

Snart kommer nog de nya medlen med blodförtunning vid hjärtflimmer, blodproppar, embolier mm att dominera, medlen där man inte behöver följa mätvärden i blodet och ordinera efter dem. Dock finns det blödningsrisker med även dessa. Jag läste rapporter från ett möte, 2011 European Stroke Conference in Hamburg, där man diskuterade dessa medel och där fanns det de som trodde att medlen helt kommer att ersätta både warfarin och acetylsalicylsyra inom några år.
Det finns emellertid också en möjlighet att själv göra dessa tester. Om man står på livslång behandling kan det vara aktuellt. Vistas man mycket i utlandet ¨r det aktuellt. Du kan läsa om detta på denna sida.

onsdag, februari 22, 2012

Nytt om leaky gut och matlagning med oljor

Läser idag en studie om leaky gut och cancer. Det är en studie på möss där man tystat en hormonreceptor ( ställe där en hormon fäster) guanylyl cyclase, som man nu upptäckt finns i tarmslemhinnan. När man fick denna ur funktion ledde detta till inflammationer och cancerogena ämnen kunde ta sig från tarm till övriga kroppen.

Lite intressant därför att leaky gut är ett sådant begrepp med vilket man förs¨ker förklara det mesta. Mats Reimer skriver om Leaky gut och autism här. Det behövs bra forskning om detta. Denna studie är en mycket tidig forskning.

Såg också på Manaña Uno om risker med att upphetta oljor i matlgning. Jag förstod inte riktigt vad det handlade om för risker  (spanska och för snabbt, jag är nybörjare). Jelinek rekommenderar stekning i vatten för upphettningen förstör de omättade fetterna. Men här var det något annat som gällde .  Skall försöka ta reda på vad.
Tilläggas kan att jag nu börjat att göra  en dressing av vinmust och senap. Det blir mycket bra kombination och vinmust lär innehålla mycket antioxidanter.

tisdag, februari 21, 2012

Blå skymning

En bok av Joan Didion som handlar om dottern Quintana  och sorgen efter henne. Man kan höra om boken i  programmet Tengby och Mannheimer. Det är Carin Mannheimer som recenserar. Lyssna: "De var deras enda barn"
Joan Didion är en amerikansk författarinna; jag har skrivit om henne i flera sammanhang bland annat I inlägget  Livsförändrande Händelser och Hälsa. , som var inspirerat av hennes bok Ett år av magiskt tänkande. Joan Didion fick diagnosen MS i början av 70-talet, men har klarat sig mycket bra. Hon håller ingen diet vad jag kan utläsa av vad hon skriver i boken  Ett år av magiskt tänkande. Det verkar ha gått bra ändå, men en del av symtomen hon beskriver  kan nog ha samband med MS.
Jag skall läsa denna bok då jag kommer hem.

söndag, februari 19, 2012

Om Hjälpmedel- utnyttja dem som sparbössor av energi. Tag hjälp av experter.
Inspirerat av intervju med arbetsterapeuten Liisa Östberg

Utnyttja den kunskap som finns.
Om man inte utnyttjar den kunskap som finns hos sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, uroterapeuter, kurator finns risk att man gör fler misstag än man behöver. Ett misstag kan vara detta att man slösar på energi som man kunnat spara genom användning av hjälpmedel. Man kanske tränar fel, lägger av med aktiviteter som betyder mycket men man inte tycker sig orka med på grund av att all kraft går till livets trivialiteter. Man kan också med hjälpmedel minska beroendet av andra. Man kanske klarar att ta sig upp ur sängen själv och liknande.

Hjälpmedel som sparbössor-där man sparar energi:
Rullstolen och sängen är två viktiga hjälpmedel för exempelvis den som har fatigue och där det vardagliga som att stiga upp, tvätta sig , ta sig fram är stora belastningar som stjäl energi.. Där kan man använda den elektriska sängen som sparbössa som man sparar energi i. Man får energi kvar att göra det roliga, det som ger en stimulans i livet, exempelvis gå på utställningar, bibliotek, fotbollsmatcher. Om man enbart orkar att göra det nödvändigaste som att gå upp, tvätta sig, klä sig äta innan man behöver lägga sig och vila lider man brist på stimulans. Då man gör något lustfyllt, roligt får man en bättre livskvalitet. Det finns också undersökningar som visar att om det man gör är roligt får man en bättre effekt på hälsan. I undersökning fann man att pensionärer som ägnade sig åt dans i stället för någon mer tråkig aktivitet fick bättre resultat på hälsan (Effect of a community-based Argentine tango dance program of functional balance and confidence in older adults. McKinley P et al Faculty of Medicine, McGill University, Montreal.)

Att ta sig upp ur sängen är ett kämpande som slukar mycket energi.
Sängen fungerar så att man trycker upp sig till 90 grader och sedan kan man reglera så att man blir sittande. Därefter kan man höja sängen tills man kommer i ett läge då man nästan står upp och då är man närmast färdig att gå. Då har man sparat mycket energi som man kan använda senare.
Sedan finns en del hjälpmedel till att tvätta sig och liknande. När man väl är färdig för den nya dagen och ätit sin frukost kanske man har kraft att ta itu med saker man verkligen vill göra eller till och med det man måste göra. En elektrisk säng kan betyda mycket för välmåendet. Vill man ha kvar sin egen säng kan man i stället använda elryggstöd, som används bara för att ta sig upp i sittande. Arbetsterapeut hjälper till med att ta fram hjälpmedel man behöver.
Det finns också mycket bra sängar på kommersiella marknaden som har en del sådana funktioner till ett rimligt pris.

Vad vill man egentligen göra?
Vad vill man göra? -ut och titta i naturen, se sig nyfiken kring?
När man blir kroniskt sjuk förändras mycket: Men det kanske inte behöver vara mycket. Det behöver inte förändra livet totalt. En hel del saker kanske faller bort som inte behöver göra det, som att gå ut och fika, komma ut i naturen, gå på fotbollsmatch, konsert, utställning, biblioteket. Någon form av rullstol kanske är lösningen även om man klarar att gå, men där gåendet tar energin bort från det man egentligen ville njuta av. En arbetsterapeut kan hjälpa till med en genomgång av hur dagen ser ut, vad man underlätta med hjälpmedel både vad gäller det privata livet och om man arbetar (lönearbete eller ideellt).

Hjälpmedel och arbetsanpassning
Inom arbetslivet finns kanske också hjälpmedel att använda eller man kan behöva ändra arbetet på annat sätt. Arbetsgivare har en skyldighet att medverka till att arbetet skall fungera. Det kan betyda andra arbetsuppgifter. Behöver man hjälpmedel för att klara arbetet eller för att klara sig till eller ifrån arbetet finns det medel för detta som kan fås via försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Man beh¨ver inte ha varit eller vara sjukskriven för att en utredning om detta skall göras och åtgärder insättas. Om man har företagshälsovård kan denna medverka. Det är en drömuppgift för företagshälsovården att förbättra arbetssituationen och söka lösningar. I själva verket finns mycket resurser för detta att möjliggöra ett arbete.

Rut Holm svensk aktris som ofta spelade hemhj¨lp, tidvis högst betalda stjärnan i svensk film.
Det kan också vara så att man orkar med sitt arbete bättre om man slutar med vissa saker hemma. Man kanske skall skaffa sig städhjälp. Städning tar en massa energi. Städhjälpen kanske finns inom familjen, äkta hälft ( mejor naranja- den bättre apelsinhalvan på spanska) eller barn som vill öka på sin veckopeng eller städa sitt eget rum. Kanske man är berättigad till kommunal hjälp där arbetsterapeut eller behovsprövare kan ordinera detta. Sedan finns det ju möjlighet till städhjälpen RUT (rutavdrag). Detta kan spara dig en massa energi som du vill ha till något roligare.

Kommun och landsting hardistriktarbetsterapeuter anställda för att hjälpa till med dessa arbetsuppgifter.torsdag, februari 16, 2012

Om urinvägsinfektioner

Idag handlade manñana unos h¨lsodel om urinvägsinfektioner. Det visade sig att man ett man nu anv¨nder ett vaccin  mot upprepade urinvägsinfektioner (UVI). Kanske är det fortfarande pà prov men det har god effekt sa man. Här finns lite att läsa om vaccin mot UVI.  Det verkar fortfarande vara i sin linda.
 Jag träffade nàgon som undrade varf¨r jag äker till Santa Cruz f¨r att köpa tranb¨rsjuice. Gàr det inte lika bra med kapslar som finns i hälsokostaffärerna och ¨ven pä apoteken. Det tror jag, men jag använder juicen som mältidsdryck pâ morgonen. Dä känns det inte heller som en medicin utan som en del av en h¨lsosam kost.
Pà samma s¨tt förs¨ker jag ta gurkmeja som krydda i ganska riklig mängd. Dà k¨nns det som ett naturligt inslag i kosten. Men det g¨r naturligtvis att ta det som ett tillskott ocksà..

tisdag, februari 14, 2012

Sativex


Läser på DN och Aftonbladet att Sativex- munsprayen baserad på cannabis är godkänt i Sverige nu, men det är osäkert om det kommer att bli rabattberättigat. Man har tagit bort rabatten på ett medel, som har fungerat för mig och mitt knä nämligen glukosamin, men det kan man ändå få för en rimlig kostnad, Sativex kommer att kosta 1000 kronor i veckan och vem har råd med det? Jag hoppas verkligen att medlet kommer att bli rabatterat. Som vanligt en massa kommentar från människor som anser att man nu släpper loss knarket, samma onyanserade debatt som vid medicinering av ADHD. Andra anser att marijuana skall släppas loss, vilket enligt min mening innebär många risker, även om det kanske inte är mer beroendeframkallande än alkohol.

Sativex är välkommet. Jag hoppas det kommer att hjälpa många. Själv skulle jag nog bli hjälpt av det med mina myrkrypningar i benen men där finns också andra medel och dessutom är det så att besvären faktiskt börjat avta. Kanske hjälpte min behandling med lokalbedövande medel på underbenen som skulle förbättra känseln i fötterna enligt neuroplasticitetsprinciper. Känseln är definitivt bättre och myrkrypningarna kanske kryper bort?

Om CCSVIOm CCSVI

Jag har inte velat skriva om CCSVI senast året för jag vill inte påverka någon i någon riktning. Det är viktigt att man gör vetenskapliga undersökningar för att komma fram till hur det förhåller sig med CCSVI och MS. Fall är fall, och placeboeffekten kan vara mycket stark- det är kontrollerade studier som kommer att ge svaret om detta.

Det pågår en samordnad verksamhet för att undersöka CCSVI och MS där MS Society of Canada och NMMS (USA) finansierar med 2.4 milj USD och där sju team samarbetar. Verksamheten skall pågå i två år och skall bilda underlag för en bl a klinisktförsök med CCSVI som skall påbörjas nu under våren av bekostat av MS society of Canada och kanadensiska institut för hälsoforskning (CIHR) . Det har nu kommit rapporter efter 18 månader från de olika teamen. Läser detta på MSRC news.( se länk i marginalen)
De olika teamen undersöker många med MS och andra för att se vilka som kan ha CCSVI, och dessutom vill man utveckla avbildningmetoderna för att de skall blir mera exakta och validerade ( för att bla jämförelser skall kunna ske mellan olika studier) och kunna ge vetenskaplig förståelse för CCSVI plats i förståelsen av MS sjukdomen. Alla teamen bedriver forskning godkänd av de organ som godkänner vetenskapliga studier på människor i USA och Canada bl a ur etisk synpunkt.
Hittills har 800 personer undersökts med olika avbildningsmetoder inkluderande den ultraljudsteknologi som används av Zamboni och även magnetkamera undersökningar av venerna (MR venografi), kateterisering av vener med insprutning av kontrast ( venografi-phleopgrafi), MRI av hjärna och andra kliniska undersökningsmetoder. Sammanlagt kommer 1300 personer ha undersökts inklusive kontrollpersoner som ej har MS.De slutliga resultaten av detta samordnade CCSVI projekt kommer efter att alla undersökningar är klara ( undersökningarna är gjorda med bland annat blindning så att inte de som tittar på bilderna skall veta vilka som har MS och liknande och av liknande forskningskäl måste man hålla på resultaten till det är färdigt) men man har presenterat eller kommer att presentera några delresultat.
Forskningen är på väg att öka vår förståelse av CCSVI och dess relation till MS, enligt chefforskaren vid NMSS Tim Coetze och Karen Lee vid Canada MS Society säger ungefär samma sak.
Lite av vad man rapporterat
Kanada
Dr. Brenda Banwell, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario:
Bamwells forskningsgruppe söker stöd för att CCSVI är orsaken till MS. Om skadat venöst avflöde finns som en viktig del i början av MS sjukdomen bör dessa förändringar finnas även hos de yngsta MS patienterna och man undersöker nu barn och tonåringar med MS för att se om de har ett onormalt venöst system och blodflöde. Det är inte troligt att barn skall ha åldersbetingade förändringar som följd av högt blodtryck, hjärtsjukdom,medicinering el. åldersrelaterade problem.
Man har tränat hos Dr Zivadinovs grupp i Buffalo och har utvecklat metoder att avbilda och undersöka barn. Man skall undersöka 30 barn med MS och 30 friska barn.
Man kommer att börja analysera då 90 procent är undersökta.
Dr. Fiona Costello, Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Alberta:
Detta forskningslag har startat en prospektiv studie som kommer att undersöka 120 personer med MS och 60 kontrollpersoner som är matchade att ha samma ålder, kön och är friska. De med MS har olika former av MS inklusive 15 med barn MS.
Vad man vill undersöka är proportionen av MS fall med MRV tydande på extrakraniell venöst hinder i utflödet. Andra undersökningsmått kommer att vara att bedöma graden hjärninflammation på MRI, EDSS ( handikappsskala) förtjockade vener och funktion hos venklaffar i vena jugularis.
Samma team har publicerat en artikel som beskrev komplikationer hos MS patienter som genomgått CCSVI procedurer utomlands ( 5 st).
Complications in MS Patients after CCSVI Procedures Abroad." Burton JM, Alikhani K, Goyal M, Costello F, White C, Patry D, Bell R, Hill M. (Calgary, AB) Can J Neurol Sci 2011 Sep;38(5):741-6
USA
Dr. Aaron Field, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison:
Planerar en studie om 100 MS patienter som kontaktat efter att studien annonserades samt av klinikens egna patienter. Hittills har 17 med MS och 12 kontroller undersökts med MRI av hjärna, magnetkamera venografi samt ultraljudsundersökning.
  1. Field har fått 27 OOO USD för att ytterligare undersöka de nya inslagen på MRI hos de friska i denna studie speciellt med tanke på reliabilitet och reproducerbarhet, dvs bland annat hur pass säkra mätningarna är, får man samma resultat vid upprepning. Särskilt undersökte de användningen av en ny metod att bedöma venöst blodflödesmätningar relaterade till andning och puls,
  2. användning en ny MRI metod att mäta järninnehållet i hjärnvävnad och Specifically, they investigated
  3. använvdning av en relativt nytt godkänt kontrastmedel för magnetkamera som kan förstärka synlighet av vener i huvud, hals vener och möjliggör mätning av blodflöde i hjärnvävnad.
Tio friska personer undersöktes avseende dessa tre saker i CCSVI undersökningprotokollet på skilda dagar. Teamets nya sätt att mäta venöst föde med MRI gör det möjligt att upptäcka skillnader i blodflöde mellan inandning och utandning, och kan ge bevis på inandningsrelaterad reflux ( bakåtflöde) i jugularvener på friska
Teamet sätt att mäta graden av förträngning i vener på magnetkamerabilder av vena azygos ( vener i ryggradsregion) och jugularvener ( halsven) ger jämförbara resultat när de utförs av olika undersökare.Deras nya MRI metod för att mäta järninnehåll i hjärnan ger också resultat som kan reproduceras bättre jämfört med tidigare metoder med färre tekniska problem.
En enda dos av det nya kontrastmedlet är tillräckligt för att förstärka synligheten i huvud och halsvener och skapar kartor av blodfödet i hjärnan som kan reproduceras.
Dessa undersökningar har eller skall presenteras på internationella möten:
: "Comprehensive assessment of cerebral venous return with MRA: preliminary results." Wieben O, Johnson K, Schrauben E, Reeder S, Field A. 23rd annual meeting of the "MRA Club" (International Magnetic Resonance Angiography Workshop), Calgary, Alberta, Canada, September 25-28, 2011.
"The importance of the sonographer in the investigation of chronic cerebrospinal venous insufficiency." Kohn S, Kliewer K, Field AS. American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) Annual Convention, Phoenix, AZ, March 29-April 1, 2012.Dr. Robert Fox, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland:
Detta team fortsätter att använda MR venografi, ultraljud, MRI och kliniska undersökningar hos patienter med MS eller med risk för MS (CIS) och jämför grupper avseende venernas tömning.
Ultraljudsundersökarna har lärt sig den teknik som använts av Zamboni, och fann i flera avseenden var den publicerade metodologin tvetydig, och man har standardiserat tillvägagångssätt ( protokoll) och analys för att få konsistenta resultat. ( konsistent vetenskaplig kvalitetsterm avseende resultat, se wikipedia för närmare förståelse).
Tidigt upptäckte man fysiologiska och tekniska faktorer som komplicerar screeningundersökningarna av hinder i venerna med ultraljud som oregelbundna hjärtslag, andningstadier, huvudposition, tryck som anbringades av undersökarna, grad av vätsketillförsel kunde påverka resultaten.
På ECTRIMS/ACTRIMS kongress i oktober förlidet år persenterade man preliminära resultat av de första tjugo och man fann att 6 stycken ( 30 ) procent hade kriterier för CCSVI, fyra inget kriterium, ingen uppnådde kriterium för reverted postural control av venöst utföde från hjärnan. 45 procent hade aningen ett veck eller abnorm klaff, vägg i ven. Identifikation av reflux i djupa hjärnvener berodde på ultruljudsteknik.
(P1104 – "Ultrasound assessment of chronic cerebrospinal venous insufficiency." R. Fox, L. Baus, C. Diaconu, A. Grattan, I. Katzan, S. Kim, M. Lu, L. Raber, A. Rae-Grant)
Vid samma kongress presenterade också teamet obduktioner från sju personer som haft MS och jämförde med sex som inte haft det. I denna oblindade studie fann man abnormiteter och anatomiska förändringar i båda grupperna. Emellertid rapporterade man fler i gruppen med MS. Två abnormiteter hos två gruppen om sex som inte hade MS och nio abnormiteter hos sex av sju MS patienter.
Det är allt jag hinner skriva idag om detta. Kontentan av artikeln för mig är att det pågår undersökningar men det är ganska långt till man får något svar.


söndag, februari 12, 2012

Min midsommarbild

så blev den till slut

Mitt Lofoten på TenerifeFörra året skrev jag om konstnären Else-Maj Johansson bok om systern Ingela tillika konstnär. Nu har det kommit ut en bok om Else-Maj själv på Heidruns förlag. Boken heter Mitt Lofoten med texter av Lars Nygren, Steinar Friis och Staffan Söderblom.

Boken innehåller många härliga bilder från Lofoten, naturbilder, bilder i olika ljus, olika stämningar. Jag kan dock inte låta bli att fascineras mest av bilderna med människor.


En bildsvit handlar om Tennes Kaspara som dödade en man i samband med en tillställning 1814. Hon dömdes till halshuggning vilken genomfördes 1 oktober detta år. Under fängseltiden bekände hon för sin mor att hon dödat fem nyfödda barn som hon fött. Man kan av detta sluta sig till vilken person hon var i samhället, sannolikt en utstött person. Enligt Else-Maj kom hon till ro med sig själv innan hon dog.

Kanske vill Else-Maj skildra en kvinnas utsatthet i dåtidens samhälle och kanske också idag. Hon har en bild av en kvinna som liknar en kvinnlig Sisifos ehuru hon lyfter en snöboll. Tennes Kaspara, den vackra kvinnan i röd klänning återkommer på flera bilder i boken. En skildrar en båtfärd där ett antal fulla män hissar upp henne- klart inspirerad av en av Norges mest kända målningar Brudfärd på Hardangerfjorden. Ilse har också en del beröringspunkter med Munch i färger och också med skildring av en ångest. Fiskar som tittar upp ur vattnet och i mina ögon kippar efter luft är ett återkommande tema i flera bilder, men Else-Maj sa att hon inte uppfattat det så.

En annan konstnär som jag associerar till i vissa målningar är Peter Dahl. Tack Else-Maj för att du kommit med den här boken och gett många personer tillfälle att se och begrunda dina bilder.fredag, februari 10, 2012

Kost och ADHD
På Dagens Medicin och i DN kan man läsa om en holländsk studie av 100 barn med ADHD som delades in i två grupper. Jag förstår inte riktigt vad det innebär då man skriver att man uteslöt så många komponenter som möjligt i en grupp ,vilket kunde innebära att man bara åt ris, kött, grönsaker, päron och vatten plus potatis. I andra gruppen åt (rekommenderades) man normal hälsosam kost.
Hur det här såg ut kan inte jag läsa ut av vad som står i Dagens Medicin men det viktiga kanske är kontentan att man fann att det hade effekt på barnens symtom. Vid ADHD ( jag kan ganska lite om detta) har man en skala där man poängsätter symtom och maximalt är 57. Här minskade summan med 23,7 vilket kan låta ganska mycket men det vågar jag inte äta upp min hatt på.
Den här metoden till behandling görs också genom att man testar för allergier mot mat, men det tycks man inte ha gjort här ( inklusionen gjordes oavsett om deltagarna hade känd överkänslighet eller inte). Då barnen återgick till vanliga kosten återkom symtomen.
Den här metoden håller man på att utveckla i Holland. Man brukar då göra så att man startar med ganska få ämnen som man äter, kanske ris, kött, grönsaker, päron och vatten plus potatis och vete.
Sedan då symtomen minskat smyger man in ett ämne i taget och ser vad som fungerar och vad som ger försämring. Nån skriver i en kommentar att hon inte skulle vilja ge sin 14 årige son det här, men man får tänka på att det är temporärt och man återinför ämnen om det nu är så att detta fungerar. Kan man minska på ADHD symtomen tjänar ju individen mycket på det.Har också fått tips att läsa om SCD kost speciell kolhydrat diet som används vid ADHD samt även vid tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Har dock inte hittat så mycket forskning om det hittills får titta närmare på det vid tid.

AlzheimerFortsätter med att beskriva hur presentation sker på Fråga doktorn programmet på mañana uno med exempel från intressant Alzheimer-forskning. Idag handlade det om en studie om ett medel som lovar en del avseende behandlingen av Alzheimers sjukdom. Medlet finns redan som behandling av en hudcancertumör och heter Bexarotene. Nu är undersökningen gjord på råttor varför det lär ta ett bra tag innan det eventuellt kan bli ett medel mot Alzheimer. Emellertid för att ta illustrationen först så tror man att Alzheimer beror på de nystan av fibrer man ser i hjärnan och som består av amyloidtrådar. Vad Marilu gjorde idag var att hon helt enkelt stickade och visade garnnystan för att hamra in att det handlade om Alzheimer och amyloidnysta.
Teorin är att Alzheimer beror på en oförmåga att rensa hjärnan från amyloid som bildas naturligt. Man har funnit att apolipoprotein (ApoE) underlättar denna rensning. ApoE är transportör av kolesterol . Medlet Bexarotene tycks kunna öka bildningen av ApoE.
Människan har tre olika generav ApoE. De som har genen ApoE4 tycks ha ökad risk att få Alzheimer och minskad förmåga att rensa hjärnan på amyloid.
Forskarna fann att Bexarotene snabbt ökade bildningen av ApoE, och att det också snabbt förbättrade råttornas minne och betende och även de sjukliga förändringar man ser vid Alzheimer. (Man har djurmodeller av Alzheimers sjukdom precis som man har djurmodeller av MS). Man använde tre modeller av Alzheimer' och man förbättring av samtliga. Vad man har sett vid behandling med andra medel är att det tagit månader innan man sett påverkan på amyloidplacken men här hade 75% minskar på något dygn.
Undersökningen är gjord vid Case Western Reserve School of Medicine av bland annat Paige Cramer och professor Landreth.

onsdag, februari 08, 2012

spegelneuron och den andra befolkningsexplosionen


Jag brukar titta på Mañana Uno, där man har ett stort inslag om hälsa varje dag, av typ Fråga Doktorn. Man tar allting mera bokstavligt i Spanien än i Sverige. När reportrarna skall berätta om en översvämning står de i gummikläder högt upp till midjan mitt i vattnet, handlar det om den aktuella kylan och snön så står man också ute påpälsade och intervjuar människor eller berättar om hur halt det är.
En hel del i programmet handlar om den andra befolkningsexplosionen, dvs fetmaepidemin som är mycket påtaglig även i Spanien. En dag hade ankaret i programmet Marilo framför sig en text-obesitas, bestående av plastbokstäver, när hon skulle tala om hur allvarligt fetma-obesitas är hade hon en hammare som hon bankade på bokstäverna med tills de blev alldeles pulveriserade.
 Idag åskådliggjorde man spegelneuronen, genom att Marilu och ”husdoktorn” satt mitt emot varandra och den ena tog chip och då gjorde den andra det också. Programmet handlade idag om depression men just den delen var en bra illustration av en av orsakerna till fetma- man imiterar andra- har man chipspåsar eller som för 100 år sedan ostbågar framför sig vid TV så smittar den ena personen den andre till att äta om han/hon tar en chips bit,osv- snart är påsen tom . Kanske en av orsakerna till att man funnit att om det finns överviktiga i familljen, bland vännerna är det lättare att själv bli överviktig.
Här är kost man tog upp som bra mot depression.  Annat man tog upp i det sammanhanget var att man med genetisk bestämning börjar kunna skräddarsy vilken medicin och behandling man behöver mot depression.

tisdag, februari 07, 2012

Äthjälpmedel

Jag fick ett tips av Jakob Vendle om ett företag som heter Bestic vars grundare själv har funktionsnedsättning och som konstruerat ett äthjälpmedel att använda om man inte klarar att föra besticket till munnen. Läs på Bestics hemsida. Det ser väldigt smart ut tycker jag.

Målsättningen skriver man att hjälpmedlet skall vara:
  • Bestic ska vara värdig
  • Bestic ska ha en säker funktion
  • Bestic ska vara enkel att använda
Jag tycker att man har lyckats bra. Det är ett hjälpmedel jag själv skulle kunna använda om jag kom i den situationen.

söndag, februari 05, 2012

kaffe utan koffein- bra för minnet?En studie visar att koffeinfritt kaffe i en studie på möss tycks minska risken för demens genom att hjärnan mer effektivt tyckte metabolisera glukos och anvanda det för energi inne i hjärncellerna. Just detta är något som kan ge sämre kognitiva f¨rmogor hos de som har diabetes II.

Forskaren Pasinetti säger att detta ¨r f¨rsta studien som visar på sådan effekt vilken skulle kunna utnyttjas vid diabetes II, neurodegenerativa sjdar ( om det verkligen har ngn betydelse för människor. Detta är en studie på möss.
Observera vissa koffeinfria kaffesorter befrias från koffeinet genom lösningsmedel som kan vara cancerogena.

Nescafe tar bort koffeinet med hjälp av vatten, så det använder jag. ( Jag vill inte göra reklam men jag tycker producenterna kan sätta ut hur processen går till.)

Inte bara D-vitamin i solsken

Läser på Jelinek hemsida om en svensk studie av bland annat M Bäärnhielm och Jan Hillert vid Karolinska instututet  som visar att det inte bara är D-vitaminet som förklarar varför det är mindre risk att utveckla MS. Det tycks vara så att även andra faktorer spelar in. En möjlighet är att det rör sig om melatonin som också har kopplingar till immunsystemet. Kanske är det så enkelt som att de som ¨r ute i solen rör sig mer och genom detta minskar sin mottaglighet. Intressant är det i alla fall.

onsdag, februari 01, 2012

DN skriver om LCHF trenden

Idag finns blera artiklar om LCHF trenden i DN. Idag ság jag dessutom ett avsnitt pá spansk TV som berättade om en studie om att mj¨lk förbättrar minnet.
DN skriver bland annat om de som tjänar pä LCHF trenden och det har v¨l aldrig varit nägon tvekan om att man ¨ver kan göra pengar pä den typen av kost liksom pä kolhydrater. Att mejeri och k¨ttindustri gär na ser en LCHF trend är självklart. Om jag hade kossor skulle jag fröjda mig ¨ver  denna trend, kanske mindre om jag vore en ko .

I en artikel skriver man i DN Under trettio års tid åt svenskarna också lite mindre fett. Men vi fortsatte ändå att gå upp i vikt och drabbades av hjärtsjukdomar. Det behöver alltså inte vara fettet i maten som är boven.  Det där tror jag inte ett dugg pä. Det är skulle jag tro ett falskt samband. Det ¨r nog inte samma m¨nniskor som ätit enligt alla regler och som ligger bakom epidemin av overvikt. Det ¨r nog mer komplicerat ¨n sá. Däremot tror jag det är mánga som kämpat mot övervvikt som ocksä försökt att ¨ta fettsnált och inte lyckats ( medan andra faktiskt lyckats).

En sak man missat i debatten tycker jag är att man faktiskt i gruppen som blivit sjuk i hj¨rtsjukdomar under de senaste 40 áren troligen att i sig mycket transfetter. Fortfarande finns kanske transfetterna i margariner som matfabriker anv¨nder. Vad man vet om fetter är att konstgjorda tranfetter ¨r skadliga. I en norsk artikel som jag skrev om nyligen sa en kostforskare att ¨ven biologiska transfetter var negativt  och att det kunde vara en av orsakerna till att rött kött tros ge upphov till tjocktarmscancer mm.
Det andra man vet om fetter säkert ¨r att omega 3 ¨r nyttigt.
 Beträffande övrigt vet ma ingenting bestämt- det beh¨vs mer forskning.

Omega 9 tycks vara neutralt.
Beträffande MS och fetter finns enligt min mening starkt stöd f¨r att minimera mättade fetter frán Swanks studier. Men det ¨r klart 100 %igt bevisat är det inte och lär aldrig bli. Det är alltör komplicerade studier. Och vem vill lägga pengar pá dem, även om MS är vanligaste orsaken till handikapp hos yngre

Det är i alla fall bra att detta tas upp i DN. Faktum är att idag är det färre som äter fem eller flera frukter eller grönsaker. Det har minskat från 42 till 26 procent hos vuxna under 40-72 år under de senaste tjugo åren.. Se artikeln om fetma. Man äter mera rött kött och snabbmat.Det finns ganska gott stöd för att den sá kallade medelhavsmaten är gynnsamt för hälsan och är den som bör rekommenderas för människor i allmänhet. Att äta fett  i st¨llet för frukt och grönsaker tror jag ger betydande hälsorisker. Extrem LCHF tror jag inte pä. Däremot tar LCHF arna ofta upp den psykologiska aspekten att det finns en beroendeproblematik i överätandet. Man kallar det sockerberoende men bortser frán att man ocksä kan blir beroende av fett och av salt som ocksä kan vara kraftigt stimulerande till att vilja äta. Men att man tar upp beroendet ¨r en viktig sak.
Om kosttillskott

Läser på Jelineks sida om en stor undersökning om kosttillskott. De enda tillskott man funnit positiva effekter av venligt denna översikt är D-vitamin och omega-3. Själv tar jag  vitaminer också eftersom jag äter en del vegetabiliskt men kanske skulle jag inte behöva det. En del kosttilsskott kan tom vara farliga.