Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

onsdag, juni 25, 2014

Inspiration

Jag har tyckt att jag tappat taget avseende min blogg. Det har känts trögt och oinspirerat. Av den anledningen anmälde jag mig till en veckokurs i reportageskrivning med Anders Sundelin som äger rum på Svalövs folkhögskola. Jag behövde inspiration.
Jag känner till Svalövs folkhögskola och har tidigare gått två yogakurser där, Yoga för dom som inte kan stå på huvudet. Det är ett privilegium att tillbringa en vecka där under sommaren och få mat serverat, underhållning på kvällarna och  förkovra sig i något man är intresserad av.
Den första uppgiften blev att skriva om en plats.  Sedan läste man upp sin epistel för gruppen och fick motta ris och ros. Nedan följer vad jag skrev. Anders menar att första stycket kan strykas.
Likaså kan avslutsmeningen strykas. Den är lite mästrande och läsaren kan känna sig knäppt på näsan. Ett fel som jag har en känsla av att jag ofta gör i bloggen.


Lite växter-bra för välmåendet.


Utanför kommunhuset här i Svalöv finns ett behagfullt ställe(. Det första intrycket man får då man går till en plats är viktigt och troligen tänkte den person som planerade denna plats så- att kommunen skulle visa ett gott ansikte utåt. Miljö och natur har visats ha en stor betydelse för hur människor mår. Nyopererade med en vacker utsikt från sjukhussängen tillfrisknar fortare. Trädgårdsterapi kan vara en väg till bättring för ”utbrända”.)
En rektangulär plantering cirka sexton meter lång och fem meter bred. Den domineras av grönska, huvudsakligen jättedaggkåpa och funkia. Daggkåpans ljust gröna blommor balanseras av mörka dvärgtallar, en två meter hög en samt en japansk lönn med violetta blad. Kring planteringen finns en rad gatsten och marken täcks av grå cementplattor. Fungerar det här som en källa till rekreation?

Då jag nu kom dit satt där redan två damer i 50-års åldern. Jag sätter mig ner två bänkar ifrån dem. Kanske deras samtal speglar platsens lugn. De talar en bred skånska svår att förstå på håll. Jag beslutar mig för att fråga dem litet om platsen men de inte är från trakten och vet inget om den. Slår mig ner på soffan igen för att genom observation undersöka hur platsen fungerar. Trafiken hörs på avstånd men ljudnivån stör ej alls. En rödhake kvittrar i den japanska lönnen.
Först kommer en lite skröplig tant. Hon skulle nog bli sittande en rejäl stund och hämta andan. Hon slängde bara skräp i sopkorgen och gick vidare. Tio personer passerar innan någon tittar på planteringen. En tonårskille ger planteringen ett visst intresse men hans kompis ser bara sin mobil. Två kommunalarbetare. En är moloken och synes behöva rekreation- men det här stället såg han inte. Den andre iakttog den fina planteringen intresserat då han gick förbi.

(Kanske tog de passerande med sig något omedvetet. Jag lämnade i varje fall min parkbänk med känslan av att må gott.)
onsdag, juni 11, 2014

tisdag, juni 10, 2014

Efter att ha sett ett program om Borrelia på TV

Jag har skrivit om Borrelia några ggr tidigare eftersom jag haft tidig Borrelia själv vid ett par tillfällen. Programmet jag såg på TV I hette: Borrelia en tyst epidemi. Det beskrev sjukdomen Borrelia som en mycket farlig åkomma. Dessutom beskrev sjukdomen som något som sprider sig. Och det senare tror jag äger sin riktighet. Här där jag bor Västra Värmland fanns knappast Borrelia tidigare men nu är det ingen sällsynthet.
I programmet sas att de vanligaste proven var med Elisa test och att det missade cirka 50 procent av positiva test.  Det finns numera modernare teknik att test som används i Sverige Borrelia PCR.

Vad man i programmet poängterar är det förebyggande : att inte bli biten av fästingar. När man är ute och går i skog och mark räcker det inte att ha kläder som täcker. Man bör dra strumporna över byxorna nedtill för att förhindra att fästingarna skall klättra upp. Dessutom bör man leta efter fästingar då man varit ute i sådana områden- buskar, högt gräs, skog osv.
Om man hittar fästing skall man ta bort den så fort som möjligt. Se denna video
Behandlingstiden diskuteras- man har nyligen utrett detta, och kom fram till att det fanns ganska dåligt underlag. Men man rekommenderar inte behandling längre än 14 dagar för tidig Borrelia.
Emellertid rek behandling med penicillin primärt, vilket jag har svårt att förstå eftersom det inte passerar blodhjärnbarriären. I läkartidningen diskuterades detta för några år sedan,  Cirka en av sex smittade får neuroborrelios skriver en av utredarna här.

I programmet på TV skrevs om att det forskas lite el mycket litet kring sjukdomen Borrelios, bl a därför att de medel som används är antibiokia som saknar patent och därför inte är lönsamma.

Mats Reimer skrev i DN om Borrelia för inte så länge sedan
Tretton myter om Borrelia som skapar rädsla i onödan.

söndag, juni 08, 2014

Om biologiska mediciner

Huvudsaklig källa Medscape Education

Vad menas med biologiska mediciner.
Proteiner som bildas (uttrycks) av mänskliga gener förändras så att de skall kunna påverka vissa riktade mål i immunsystemet som man tror är aktiva vid olika sjukdomar. Andra mediciner slår mer brett mot immunsystemet. Biologiska mediciner är bl a TNF hämmare och monoklonala antikroppar.

Reumatoid artrit
Vid reumatoid artrit används bl a den monoklonala antikroppen rituxinab, som är ett anti -CD20 medel. CD-20 är fosfoprotein som finns på ytan av B celler. Anti-CD20 i detta fall rituximab angriper alltså B-lymfocyter. Rituximab, firmanamn Mabthera ges som infusion vid reumatoid artrit vid två tillfällen med två veckors intervall. Sedan kan ytterligare ges om effekten försvinner.


MS
 Det har också gjorts studier med rituxinmab på MS. Där ges medlet med andra dosintervall. De studier som gjorts med rituximab vid MS var mycket lovande fas II studier där man fann en minskning av lesioner med cirka 90 procent på magnetkamera.
Man har vad jag förstår inga nya studier på gång. Medlet har varit så länge på marknaden att det inte skyddas av patent någon lång tid och skulle således inte vara lönsamt att tillverka. Jämför alemtuzumab, jämför D-vitamin... ….

Natalizumab -Tysabri I frågan om Tysabri var det målet en receptor på hjälpar-t-lymfocyterna. Den receptorn gör det möjligt för t-lymfocyten att fästa vid blodkärlen och genom detta kunna komma in i hjärnan och kunna åstadkomma det inflammatoriska angreppet på nervvävnaden. Genom att blockera denna receptor omöjliggör migrationen av hjälpar-t-cellen in i hjärnan och den inflammatoriska processen kan förhindras.

Primär progressiv MS

I stället har man utvecklat andra medel ocrelizumab och ofatumab. Den förra ocrelizumab har till drygt 95 procent immunkomponenter från människa och därför mindre immunogen – det vill säga ger mindre immunreaktioner än rituximab och påverkar CD 20 B cellen på ett annat sätt, och medverkar till att döda den. Det finns två studier fas III en med skovförlöpande MS och en faktiskt med primär progressiv MS. Notera att det kommer fler och fler studier om progressiva sjukdom och det behövs. Dessa har inte rapporterats ännu men fas II studierna var mycket lovande.

Remyelinering och Reparation
Ett ämne som kallas immunglobulin M22, tycks stimulera remyelinisering och utveckling av de myelinproducerande oligodendrocyterna, Fas I studie.
LINGO är ett protein som uttrycks på neuron och oligodendrocyter och det tycks heja remyelinisering och utveckling av oligodendrocyter. Det har utvecklats en monoklonal antikropp anti-LINGO som blockerar denna hämning av remyelinisering och bildning av oligodendromyelinisering. Man håller fn på att undersöka medlets effekt vid opticus neurit.

onsdag, juni 04, 2014

ny klassificering av MS

En internationell kommitte från National MS Society, ECTRIMS, Americas Committee for Treatment and Research in MS, MS International Federation, and MS Society of Canada lanserar en omkategorisering av MS sjukdomen. Syftet är att det skall bli tydligare, det skall bli lättare att kommunicera patient-läkare, det skall underlätta uttaget till försökspersoner vid forskning.
De kategorier man haft tidigare har varit dessa fyra:
  1. skovförlöpande MS
  2. sekundärt progressiv MS
  3. primärt progressiv MS
  4. progressiv med skov ( progressive relapsing)
Nu stryker man progressiv med skov och betecknar det som en aktiv form av primärt progressiv MS.
Nu föreslås detta gälla: Utifrån hur sjukdomen ser ut aktuellt – kliniska skov, progression av handikapp, aktivitet på MRI skall man dela in i underkategorierna aktiv / icke aktiv.  1. skovförlöpande MS
  2. sekundär progressiv MS
  3. primärt progressiv MS
aktiv
aktiv
aktiv
icke aktiv
icke aktiv
icke aktivCIS kliniskt isolerat skov skall räknas in med utvecklingen får visa vilket kategori det skall tillhöra?
Källa

tisdag, juni 03, 2014

Sverige sviker

En mycket viktig serie på UR, som handlar om den stora del av Sveriges ungdomar som slås ut i skolan. I vissa skolor går en majoritet ur grundskolan utan behörighet att komma in på gymnasiet. I genomsnitt kommer mer än 12 procent som går ur grundskolan vara just i det läget. Såg ett program från UR på TV i kväll som skildrade tre ungdomar som inte passade in i skolan- -det är nog korrekt att skriva så. Är det så att passformen på skolan är stelbent och inflexibel? Här får man en känsla av en skola som totalt missar att anpassa sig till sina elever. Det verkar som skolan fungerar som en utslagningsapparat. De tre ungdomarna får ångest, stress, panik och man skräms av hur de beskriver sin situation. Alla tre ungdomarna hade en neuro-psykiatrisk diagnos men det verkade inte vara problemet utan snarare att  skolan var inflexibel och oförmögen att se sin egen problematik.

Problematiken sträckte sig sannolikt till politisk nivå. Man drog in en fungerande verksamhet för en av eleverna i TV programmet och där var det sannolikt politiskt beslut bakom.  De politiskt tillsatta i kommunerna har knappast förmågan att klara av det här.  Skolan statlig igen?


 s.

Det här har pågått i många år. Jag känner de som fortfarande sitter kvar i ett utanskap tio år efter nian och deras problem började långt tidigare. Jag tycker detta är ett större problem än att svenska ungdomar inte klarar sig så bra på jämförande undersökningar. Det hela hänger nog i hop, men när hörde man något tal om det här i politikernas debatter. Man talar svepande om utanförskap men då handlar det om arbetslöshetsförsäkringar och trygghet, sjukskrivningar. Beträffande skolan talar man om betyg  längre ned i klasserna mm. Skulle det ha hjälpt de tre eleverna? Nej det tror jag inte. Skulle det ha hjälpt de drygt tolv  procent som går ut nian nu utan att vara godkända för gymnasiet ?

Satsning på lärare och höja deras kunskaper och status? Ja, det tror jag är en viktig del men det här handlar om multifaktoriell problematik.

Varför är killar sämre än tjejer i skolan? Det finns många svar på den frågan - en del säger att det alltid varit så. Men var det så för 55-60 år sedan då jag gick i skolan? Jag har inget minne av det. En sak som dock är säker har med hjärnans utveckling att göra. Puberteten är associerad med den så kallade inlärningsneuropasticiteten då hjärnans förmåga att lära, minnas  förbättras, delvis pga en bättre koncentrationsförmåga. Puberteten kommer två år tidigare hos flickorna än hos pojkar. Där finns säkert också en del.

När jag skriver det här känns det lite som att ta sig vatten över huvudet- men det känns viktigt.
Det här betraktar jag som den allra viktigaste frågan att diskutera inför valet.Skrivet den 5/6
Är Pisa testen missvisande. Många trötta på test och struntade i vad de fick för resultat, eftersom det inte gav utslag på slutbetygen. En del av de med MVG i slutbetyg matte, klarade bara cirka 30 % av PISA testet i matte eftersom de struntade i testet. Se DN