Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, december 16, 2008

Best Bet Diet


En preliminär rapport om Best Bet Diet som jag läste pa This is MSSå har den då kommit en preliminär rapport om Best Bet Diet

Enligt This is MS har det kommit en preliminär rapport avseende Best Bet Diet, den diet som man bör satsa på för att använda speltermer.

Det har kommit en prelminär rapport om intervention med diet vid tidig skovförlöpande MS.

Det finns för närvarnde inga signifikanta data beträffande dietåtgärdr vid MS inleds det med. Mål att utvärdera effekten av kostförändrringar, speciellt Best Bet Diet på sjukdomsutvecklingen vid tidig skovförlöpande MS.

Man undersökte patienter med skvoförlöpande MS med EDSS värden på 3.5 eller mindre och slumpade dem på två grupper med olika diet, en BBD-diet och en den diet som MS Society i Egland rekommenderar under en period av 12 månader . De som skulle utvärdera var visste ej vilken kost vederbörande hade. Man undersökte skalorna EDSS, MSFC ( en enklare skala som utvärderar i stort sett bara 3 aspekter, gångförmåga, kognitiva funktioner,

Man följde också BMI var sjätte månad plus magnetkamera där man utvärderade volymen, ( atrofi) Man utvärderade också Fatigue med skalor. De som deltog förde 7 dagar kostdagbok var tredje månad.


22 patienter slutförde av 28. Inga biverkningar. Det fann singa signifikanta skillnader från början av BMI och ej heller efter 12 månader. Detta får mig verkligen att undra om man följt dieten. Den diet jag följer brukar leda till en viktnedgång som är märkbar, och det har jag även läst på vissa for a bland annat av människor som följer BBD. Jag ställer mig därför tveksam till om man verkligen har följt dieten här.

I BBD gruppen fanns en trend mot lägre atrofi och mindre förändring avseende EDSS men det var inte signifikant, Däremot fanns signifikanta skillnader avseende MSFC. Även skalan med visuell bedömning av fatigue var signifikant bättre i BBD gruppen.


Man sammanfattar: Dietfaktorer kan vara viktiga vid MS utveckling. En diet där man försöker ta bort allergi skapande ämnen ( som gluten, mjölk mm) och tillskott av D3 och fiskolje tillskott kan ha en roll i att minska progressionen,


Det här är en väldigt liten grupp och man har svårt att få fram resultat i sådana fall men min främsta invändning är: Har man verkligen följt dieten? Jag tror det är mycket tveksamt. Man borde ha sett det på BMI.Men som sagt man har alltså inte gått ned i vikt och det gör att jag tror att man inte har hållit dieten speciellt väl. Man borde ha gått ned 5-15 kg.


lördag, december 13, 2008

Om MS och huvudvärk


:

Jag har väldigt sällan huvudvärk. När jag jobbade kunde jag få huvudvärk av stress eller lång sömnlöshet vid jourer men eljest har jag knappast haft det utom i samband med kortisonkurer då behandlingen håller på att gå ur kroppen.

Den här studien visar att patienter med MS tycks ha huvudvärk mer än folk i allmänhet. Studien har gjorts av dr Mario Sappia och kollegor (et al) vid University of Catania. Han säger:

Man brukar i allmänhet inte anse att huvudvärk är ett MS symtom och studier som gjorts har visat motstridande resultat.

Man jämförde 101 MS patienter med 101 kontroll patienter i en case-control studie, vilket innebär att man förutom MS försökt att göra personerna i grupperna likvärdiga. En tandlös 59 årig man i MS gruppen skall motsvaras av en tandlös 59 årig man i kontrollgruppen ( om man nu anser att tandlösheten är viktig, vilket den ju kan vara vid huvudvärk).

Man fann att i MS gruppen var frekvensen huvudvärk högre,. 58 patienter, vilket utgjorde 57 procent uppfyllde de kriterier man hade för diagnosen huvudvärk. De flesta hade migrän eller spänningshuvudvärk.

I kontrollgruppen hade 31 personer huvudvärk vilket motsvarade 38 procent enligt de kriterier man hade ställt upp för diagnos huvudvärk.

101 MS patienter

101 kontrollpatienter

58 hade huvudvärk (57 %)

31 hade huvudvärk (38 %)

Jag får inte detta procenttal att stämma kanske skall det vara 30,8 % vilket stämmer bättre.Man gjorde ytterligare analys där man tog speciell hänsyn till ålder och kön och fann ett signifikant statistiskt samband mellan MS och huvudvär. Sannolikheten var mer än dubbelt så hög att ha huvudvärk i MS-gruppen än i kontrollgruppen.

Ngt som kanske kan bidra till fatigue? Om man skall ytligt titta på det är det ju inte så konstigt att man har huvudvärk då man har en sjukdom i hjärnan.

Den ökade risken för huvudvärk stöder teorin att en gemensam väg finns för dessa tillstånd som enligt andra studier kan vara lesioner i hjärnstammen. Det finns också teorier om att hjärnstammen är involverad i migränhuvudvärk.

Själv har jag vissa teorier om varför jag fick huvudvärk i slutskedet av en kortisonbehandling men den behåller jag för mig själv, då jag inte tror att den är allmängiltig.

Studien finns i tidskriften Cephalgia från 4/12 2008.


torsdag, december 11, 2008

Tack professor Swank!

Professor Roy Swank har avlidit 99 år gammal.

Han har varit chef för neurologkliniken vid University of Oregon och praktiserande läkare vid Oregon Health & Science University och är kanske mest känd som grundaren av Swank Multiple Sclerosis Clinic, en icke vinstdrivande organisation för forskning och behandling I Oregon. Han är allts mannen bakom Swanks diet vid MS. Han börajde behandla sina patienter med diet 1948 och pensionerade sig 2000 vid en ålder av 91 år,


Följande rapport publicerade han I tidningen Lancet 1991:

144 patienter åt en diet med lågt fettinnehåll I 34 år. För var och en av kategorierna av handikapp ( minimum, moderat, allvarlig) visade patienter som höll fast vid dieten ( mindre eller lika med 20 g fett) mindre försämring och mycket lägre dödlighet än de som intog mer ( mer än 20 g dag).

Störst nytta sågs hos de med minimalt handikapp från begynnelsen, när de som dog av icke MS relaterad sjukdom drog bort vid analysen överlevde 95% och förblev fysiskt aktiva.

I tidningen Nutrition kom också en rapport:

Mellan 1949 och 1984 fick 150 patienter med MS äta diet med lågt fett innehåll. Fett, oljor och proteinintag bestämdes. Med en kost mindre än 20 g dog 31 % och progressionen av handikapp var liten. Ett dagligt intag av mer fett än 20 g följdes av gravt handikapp och 71-79% död.

Intag av oljor hade en indirekt relation till fett. De personer med minimalt handikapp som följde dieten blev mycket litet försämrade om ens något och bara 5% levde inte de 34 åren. De moderat handikappade och allvarligt handikappade som följde dieten utvecklades också mycket bättre än de som inte lyckades håalla dieten. (min kommentar, det är alltså inte så kallade benigna fall det rör sig om. I allmanhet lyckades kvinnor bättre än män.Hög känslighet för fett antyder att mättat fett från djurvärlden är direkt inblandat I orsaken till MS. ( Det sista kanske en lite diskutabel slutsats, min anmärkning, men nog är resultaten fantastiska).

Kanske kan man stoppa progressionen på det här sättet, jag har i alla fall träffat en person som hållit en liknande diet I 30 år minst. Hon var då så illa däran att hon trodde hon skulle hamna I rullstol. Själv har jag bara hållit dieten I snart 2 ½ år. (en eler två svalor gör ingen sommar, men åtminstone en person har jag haft kontakt med på bloggen som har anvant dieten länge med gott resultat. Så det finns åtminstone tre svalor jag känner till).

Det här är vad som rekommenderas nu av Swank organization:

 • Inta mindre än 15 g mättat fett( viñlket innebär att man minimerar djurprodukter med mycket fett)
 • Laga mat bara med omättade oljor. (Själv andänder jag på inrådan av George Jelinek vatten till stekning av mat med några droppar olivolja.)
 • Lägg till tillskott av essentiella fettsyror I form av fisk eller fiskolja.
 • Konsumera fullkornprodukter.
 • Konsumera ett brett utbud av frukter och grönsaker ( helst organiska)Tack Roy Swank

onsdag, december 10, 2008

om HIV och AIDS- om Dödens väg

This thin-section transmission electron micrograph (TEM) depicted the ultrastructural details of a number of ”human immunodeficiency virus” (HIV) virus particles, or virions. A member of the genus Lentivirus, HIV is separated into two serotypes, HIV-1 and HIV-2, and is the cause for the disease known as acquired immunodeficiency syndrome, or AIDS. This virus may be passed from one person to another when infected blood, semen, or vaginal secretions come in contact with an uninfected person’s broken skin or mucous membranes*. In addition, infected pregnant women can pass HIV to their baby during pregnancy or delivery, as well as through breast-feeding. People with HIV have what is called HIV infection. Some of these people will develop AIDS as a result of their HIV infection
Frå n Public Health Public Image Library
Nu har jag har jag hållit mitt lilla anförande om årets nobelpristagare, det gick bra, inte så mycket letande efter ord.
Till och med idag har cirka 30 miljoner avlidit i AIDS och HIV relaterade sjukdomar.
30 miljoner är HIV smittade.
I Afrika söder om Sahara är 7,2 procent HIV infekterade och gjorde en uppskattning för några år sedan att 3,2 miljoner där skulle smittas 2005.
I södra Afrika är situationen värst och där är cirka 20 procent av vuxna befolkningen smittad. I Botswana är var 3:e vuxen person smittad.
AIDS vet man numera har funnits i Afrika under hela 1900-talet, men varför det plötsligt förändrades till att bli denna farsot i nivå nästan med digerdöden vet man bara delar av. Det handlar om flytt från landsbygden och ett annat leverne.
Min närmaste granne här har bland annat arbetat i Rwanda efter folkmorden där berättade om att där finns något man kallar Dödens väg. Det är en väg där lastbilschaufförerna kör och stannar vid byarna efter vägen och har sex med unga flickor. Längs den vägen finns nu helt avfolkade byar avseende unga kvinnor och män. Bara åldringar och barn finns kvar.
Vägen kallas Dödens väg.
Unga kvinnor i åldrarna 15-24 är mest drabbade och utgör cirka 75 % av de smittade i området i södra Afrika.
Endast cirka 30 procent får bromsmediciner.

Det känns faktiskt futtigt att skriva om situationen i Sverige men här ökar antalet smittade. Det verkar som om man tror att nu finns det behandling ungefär så som vid halsfluss. Så är det inte.
Behandlingen är en ganska tung behandling och man kan behöva stå ut med mycket biverkningar. Än finns inget vaccin i sikte. En av årets nobelpristagare Francoise Barré-Sinoussi säger att kanske kommer det ett terapeutisk virus inom en tid, alltså som man kan ge till personer som redan fått infektionen men nå got som man kan ge förebyggande till alla lär dröja.

tisdag, december 09, 2008

Framsteg i forskningen under 2008


dom flyger


Vad har hänt inom MS forskning under 2008;
National MS Society investerade under året 50 miljoner USD, vilket i dagsvärdet är cirka 400 miljoner kronor. I cirka 440 pågående projekt. Cirka 130 kliniska försök är på gång och av dessa befinner sig cirka 1 /10 i slutfasen, inkluderande några som skall tas via munnen.
I Fas III försök
Det har rapporterats positiva fas II försök för laquinimod och för BG00012. Dessa ges via munnen. Positiva resultat också för Mabcampat (alemtuzumab) som ges intravöst 1 gång per år 2-3 år. Alla tre påverkade skovfrekvensen. Det pågår fas III försök för alla tre.

Det har också rapporterat om rituximab, som minskade sjukdomsaktivitet för skovförlöpande MS, manvhar hittills inte hittat några positiva resultat för PPMS men analys pågår fortfarande.
National MS Society har också satsat på ett program som kallas Fast Forward som syftar till att snabba upp förloppet från undersökningar på laborationer till utvärdering i kliniska test och att få fram mediciner. Där finns nog mycket att göra som kanske bara patientorganisationer och patienter är motiverade till.
Det finns ju flera projekt med samma syfte:

Skyddande av nervceller/ reparation
 • Man har vid University of Rochester transplanterat omogna myelinproducerande celler till möss där det fanns skador på myelinet och på så sätt fått reparation till stånd.
 • Salk Institute arbetade med mogna stamceller på möss, som var på väg att bli nervceller genom omprogrammering av en gen kunde fås att bli en cell som gör myelin.
 • Man har också funnit tecken på att nya neuron kan bildas i äldre lesioner där det funnits skada på myelin och neuron. Detta undersöktes vid Cleveland Clinic Foundation.
 • Vid Brigham and Womens Hospital fann man att en experimentell förening minskade sjukdomsprogression såväl som skada på nervfibrer och myelinskida, när man gav det till möss med EAE den djur modell som finns av MS.
 • Ett team vid Mayokliniken fann två enzym som kan användas som markörer på att det pågår progressiv MS och nervskada.
 • Mount Sinai School of Medicin fann ett annat enzym nödvändigt för förnya myelinproducerande celler
Om riskfaktorer och sjukdomsaktivitet:
 • Från Queenslands universitet ( Australien) kom resultat som tydde på att en persons uppsättning av gener som styr immuniteten kan påverka vilka delar av hjärnan och ryggmärgen som blir attackerade vid MS och kanske kan förklara varför olika MS patienter får olika vävnadskador och med detta följande olika symtom.
 • Vid ett universitet i San Fran har man rapporterat om att eventuella markörer kan komma, vilka skulle förutsäga hur sjukdomen aktiv sjukdomen kommer att bli och hur den så kallade progressionen kommer att utvecklas. Det rörde sig om fynd inom genetiken hos en grupp som hade haft ett första skov av demyeliniserande sjukdom , CIS, kliniskt isolerat symtom där en viss typ av mönster på gener i immunceller kunde associeras till snabb utveckling av MS.
 • Universiteten i Toronto undersökte 118 barn med kliniskt isolerat syndrom. Man fann att halten av vitamin D var statistiskt signifikant lägre hos barn som utvecklade definitiv MS. Ytterligare studier behövs för att se om d vitamintillskott ändrar mottaglighet för sjukdomen.
( börjar det inte bli dags nu att omvärdera detta, sista meningen. Det är också intressant att här har man ett första skov och förloppet tycks ha samband med om ytterligare skov utvecklas. Verkar som d-vitamin inte bara skulle kunna förebygga att döma av denna studie).

 • Man har också funnit genetiska skillnader mellan dem som svarar positivt med behandling av betainterferon och de som inte gör så i en internationell studie av 287 personer med skovförlöpande MS.
 • En undersökning av ett stort antal proteiner som kan vara aktiva i olika stadier av MS och i olika lesioner, där man senare fokuserade på två av dessa proteiner. Man blockerade deras effekter vid djurmodellen av MS hos möss och kunde därigenom lindra symtomen. Denna undersökning använder ny metodik, spjutspetsteknologi, high tech.
Också mycket, mycket, mycket- det verkar kunna komma ett bra år 2009 för MS sjuka trots dystra prognoser i ekonomin

.

tisdag, december 02, 2008

om att hålla ett anförande och ha lite rester av afasi

ungefär här bor jag just nu

Jag har blivit tillfrågad om att hålla ett kort anförande om årets nobelpris i fysiologi och medicin i prästgården här i Puerto de la Cruz. Det var med lite bävan jag tackade ja. Jag har ju ganska svårt att hitta ord men är ändå battre än tidigare. Så jag beslöt att sparka till bollen när den nu låg där. Får se om det blir ett mål eller en miss.

Här är mitt koncept: (understrykningarna är mina stolpar för minnet och inte det viktigaste).

NOBEL Prize Virus inte bara förkylning

När Ingrid Åberg bad om en klatschig rubrik till det här anförandet kallade jag det namnet Virus- inte bara förkylning. Jag hade inte skrivit det innan så vi får se om det kommer att handla om detta. Årets Nobelpris i fysiologi och medicin handlar om upptäckten av två virus, två virus som är bovar i två sjukdomar som plågar delar av mänskligheten Det gäller sjukdomarna AIDS och det gäller en typ av cancer.

När man delar ut Nobelpriset vill man belöna något nytt och banbrytande. Ett väldigt känt exempel på detta under senare år är när de australienska forskarna fick nobelpriset för sina upptäckter av magsårsbakterien helicobacter pylori. Innan deras upptäckter var det ett faktum att man fick magsår pga en kombination av ärftlighet, olämplig kost och ett stressande leverne. När Barry Marshall och Robin Warren framförde sin teori om att det kunde finnas en bakterie som orsakade magsåret, tog man ingen notis om honom och ansåg honom snarast vara en tokskalle med befängda ideer. Han gjorde experiment på sig själv tillsamman med en kollega och lyckades visa att han hade rätt och alla antagonisterna fel.

Men man kan göra banbrytande upptäckter på grund av att slarvats med städningen också. I en engelsk forskares laboratorium slarvade man med städningen då man stängde för semester och ett par plattor som man använder för att odla bakterier på glömdes kvar. När forskaren kom tillbaka och fann detta tänkte han slänga plattorna men så var det något som väckte hans intresse och han tittade en andra gång. Det växte mögel på en del av dom och vad som tilldrog sig hans uppmärksamhet var att det fanns en zon där inga bakterier växte intill möglet. Bakterierna verkade sky möglet. Detta blev starttpunkten till upptäckten av penicillin. Forskaren hette Alexander Fleming och han fick så småningom Nobelpriset.

Den forskare, Harald zur Hausen, som upptäckte att humant papillomvirus var orsak till livmoderhalscancer var också lite på kant med forskarvärlden, där de flesta arbetade efter teorin att livmoderhalscancer orsakades av en typ av herpesvirus. Så han var kontroversiell och arbetade i uppförsbacke. Men genom att uppfinna nya metoder att kartlägga virus i cancercellernas DNA så kunde han fastställa att det rörde sig om humant papillomvirus, som populärt kallas vårtvirus.

Detta var en viktig upptäckt. Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancertypen hos kvinnor. En på 10 000 drabbas av denna cacner. Den drabbar cirka 500,000 i världen varje år. I Sverige fick 2003 500 kvinnor denna cancer och nästan 150 avled pga sjukdomen 2002. Det förebyggs i dag genom att göra regelbundna hälsokontroller. När man nu kände till aktuellt virus fanns en möjlighet att börja framställa vaccin.

Principen för vaccin är att man utnyttjar immunförsvarets förmåga att känna skillnad på kroppsfrämmande ämnen och kroppsegna. Genom att känna igen sjukdomsframkallande mikroorgnismer som kroppsfrämmande så kan immunförsvaret börja att bekämpa bakterierna, virus eller vad det är frågan om. Vaccin fungerar genom att man tillför den främmande organismen i sådan form att den inte kan framkalla sjukdomen men väl göra så att immunförsvaret lär sig känna igen den som främmande för att när mikroorganismen kommer på riktigt skall immunförsvaret snabbt kunna bekämpa den.

Just i dagarna har det lagts ett förslag att man skall börja vaccinera alla flickor i femte klass i Sverige. Vaccination mot humant papillomvir förekommer redan i ett stort antal europeiska länder, Huruvida vaccinet kommer att förebygga cancer vet man inte säkert. Det tar tror man 3o år för den här cancern att utvecklas. Upptäckten av detta virus var också viktigt ur synpunkten att man kunde påvisa ett virus som framkallar cancer.

Den andra halvan av priset går till Francoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier vilka blev de som lyckades identifiera det virus som låg bakom AIDS. Denna sjukdom som under en period var helt obehandlingsbar och som nästan ofelbart ledde till döden. Det var Francoise Barré Sinoussi Och Montagnier som i deras laboratorium i sitt laboratorium i Paris lyckades påvisa det virus som orskade sjukdomen 1984. Numera kallas detta virus HIV.. Det står för. Humant immunbrist virus. och AIDS står för förvärvad immunbristsyndrom.

Detta var givetvis en synnerligen viktigt upptäckt. Sjukdomen AIDS är en sjukdom som idag hotar stora delar av befolkningen i vissa utvecklingsländer, Jag har inga siffror men det är i det närmaste ofattbara siffror, i nivå eller högre än tbc i 17och1800-talets Sverige.

Upptäckten har lett till att man kan arbeta förebyggande. Man kan genom prover utreda om någon bär på smitta och utgör ett hot för andra.

Att får beskedet att man bär på smittan idag är inte längre ett dödshot. Det finns flera bromsmediciner som utvecklats och det är flera på gång. Man forskar också avseende andra vägar för att komma åt hur man skall döda viruset.

Bromsmediciner mot virusinfektion gör ju att virus förhindras från att tillöka sig. Lyckas man effektivt med detta kan det innebära en bot. Vissa antibiotika verkar på liknande sätt mot bakterier. De tar inte död på bakterierna men förhindrar dem från att bli flera och sedan dör de av sig själva när de blivit tillräckligt gamla. Exempel på detta är exempelvis gamla tiders sulfapreparat som man skulle ta 2-4 veckor mot ganska banala infektioner för att man skulle vara säker på att infektionen effektivt bekämpats. Penicillin däremot är bakteriedödande och där var behandlingstiden kortare. På samma sätt kan ju givetvis bromsmediciner mot denna virusinfektion troligen också med tiden fungera, tror jag.

Något som visats sig svårt har varit att ta fram vaccin. Få infektioner har det nog satsas så mycket energi och pengar på för att få fram ett effektivt vaccin. Det pågår många försök och en del forskare menar att det inte går att framställa vaccin mot detta virus, varför?

Det beror på att vaccin mot infektioner ju skall göra så att i detta fall viruset känns igen snabbt och snabbt kan bekämpas av immunförsvaret. Det gäller att hos immunsystemet skaffa ett minne av hur viruset ser ut. Där är det svåra . Viruset omges av en kapsel som förändras hela tiden. Om man framställer ett vaccin mot hur det ser ut förtillfället så räcker inte detta. Viruset kapsel förändras och immunsystemets minne av hur det såg ut stämmer inte med hur det förändrats. Det är den kniviga frågan man har att lösa.

En annan svårighet är att HIV viruset angriper kroppens eget immunförsvar och en viktig blodkropp i det som är med om att bekämpa infektionen. Det är därför det är så dödande om man inte lyckats behandla det. Vårt immunsystem klarar inte av det. I längden och under olyckliga förhållanden kanske detta virus hade kunnat utplåna mänskligheten. Låt säga att den kommit på 1800-talet. Människor levde annorlunda då och spridningen gått långsammare men samtidigt hade man långt till tekniken att upptäcka vad sjukdomen berodde på. Det är flera saker vi skall vara tacksamma för. Det smittas ju via blodet. Lyckligtvis smittar det inte via gammaglobulin då hade det varit en ännu större katastrof. Hittills har 60 miljoner människor smittats av hiv och ungefär 7000 smittas varje dag och 5700 dör varjedag. 25-30 miljoner uppskattas har dött i sjukdomen aids och andra HIV relaterade sjukdomar.. Om inte den här upptäckten gjorts hade de siffrorna varit betydligt högre.