Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

torsdag, februari 19, 2009

Bioness hjälpmedel mot droppfot

Kvinnan i reportaget opererades för ngn form av skönhetsoperation men landade med ett stroke och svårigheter att gå med droppfot. Med det här hjälpmedlet har hon fått hjälp.
Beskrivning av droppfot

lördag, februari 07, 2009

Intressant projekt vid John Hopkinssjukhuset . Gamla mediciner på nya vägar.En 100 årig medicin som ursprungligen var tänkt för tbc behandling, men som inte fungerade för detta men visade sig framgångrikt vid behandling av spetälska., lepra, kan bli en möjlig medicin vid autoimmuna sjukdomar.

Dagens parentes: apropå lepra

(Summer time-om man vill ge pengar till välgörenhet kan jag rekommendera Rosa Del Desierto

Jag har lyssnat på Summertime ur Porgy and Bess av George Gerswin i tre olika versioner (live) senaste 14 dagarna, dels sjöng Tove den på Skandinaviska Klubbens amatörafton, då de som vågar bjuda på sig själva framträdde, hon hade en extra knorr på slutet.

Sedan hörde jag den sjungas av en engelsk operasångerska Anne på turistkyrkan häromkvällen för en välgörenhetskonsert, där man ville samla in medel för välgörenhetsorganisationen Rosa Del Desierto, Öknens Ros som verkar i ett av världens fattigaste land, Mauretarien. Öknens Ros verkar ha en verkligt kort väg mellan de som samlar in till de som får medlen, de allra fattigaste, de som har det svårast i Mauretanien, stora familjer där kvinnorna ofta är ensamförsörjare ( 40 familjer fn, där månadskostnaden för mat fn är 60 Euro), om jag skulle rekommendera någon att ge pengar som går direkt skulle det vara den organisationen . Om man råkar komma till Tenerife kan man ju sätta in en liten summa på Banco BBVA 0182 Oficina 0761 DC 29 Cuenta02 0163 9920 (och IBAN code ES48 BIC code BBVA ESMM XXX ) Dock kostar det i varje fall med min bank en hel del att skicka pengar internationellt på detta sätt, så det är ju kanske inget att rekommendera.

Den versionen med operasångerskan var verkligt fin och det är ju imponerande att höra någon utan ansträngning och utan mikrofoner kunna fylla en halv stad med sin röst, men det allra bästa var nog när jag lyssnade på Egil, då han på sin trumpet spelade den med en äkta blues feeling, det gav samma känsla som att lyssna på Claes Dahlquists utflykter på jazzklubbar i New York på 50-60-talet, lite feeling of heaven. På festivalen i Monterrey under Summer of Love 1967 sjöng Janis Joplin Summer Time med en oöverträffad närvarokänsla.)

Det är forskaren vid John Hopkinssjukhuset Jun O Lin som berättar om den mer än sekelgamla medicinen i en rapport på Public Library of Science. Man fann att den 110 åriga medicinen clofazimine har en potential vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Det gågår ett stort arbete där man försöker kartlägga redan godkända mediciner i syftet att finna nya användningsområden. Forskarlaget vid Hopkins letar efter kemiska föreningar som kan ha en kontrollerande verkan på immunsystemet. Farmakologen Liu och hans kollegor har under ett antal år skapat en förteckning på 3000 sådana föreningar som antingen finns som godkända medel eller har genomgått fas II undersökningar. Man fann där att den gamla medicinen hade en helt annan verkan än man trott. Man har tidigare trott att medlet påverkat bakterier men inte mänskliga celler, men man fann här att det hade en kraftig inverkan på immuncellerna, både när en immunreaktion initieras och under det påföljande immunförloppet.

Forskarlaget sökte medel som blockerar de kemiska signalvägarna från ytan på immuncellen till dess inre, där signalerna går till gener som är viktiga i aktiveringen av immunförsvaret. Hos personer med autoimmuna sjukdomar arbetar immuncellerna, de vita blodkropparna, fel och attackerar kroppens egen vävnad, vid MS myelin och vid diabetes typ I de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Forskarlaget framställde först celler vilka skulle imitera signalvägen hos naturliga immunceller, från cellytan till den “kontakt” inne i celler som reglerar generna inne i cellen. Därefter gick man igenom den förteckning av droger som skapats och fann att 200 av dem påverkade signalsystemet signifikant mer än 50 procent. Och allra mest potent var clofazimine som hade den allra kraftigaste hämmande förmågan.

Man undersökte signalprocessen många kemiska steg och fann det ställe som clofazimine påverkade, målet (target) för clofazimine och detta kallas jonkanal KV1.3 som har en viktig roll i signalprocessen hos immunceller, signalprocessen från ytan till det inre, från ytan till aktuella gener som verkar i immunprocessen genom att uttrycka de proteiner som behövs.

En av nyckelstegen i signalvägen till att sätta igång immunsvar är att förlänga hur länge calcium skall lagras inne i immuncellerna, och när forskarna stimulerade en immuncells signalvägar fann man att massor av calcium forsade in i cellen och blev kvar där, MEN när man behandlade immuncellerna med clofazimine blev denna kraftiga inströmning av calcium mycket mindre och calcium blev kvar en kortare tid inne i cellen.

Slutsatsen enligt Liu är att clofazimine blocker inflödet av calcium in i immuncellerna. Utan calcium inne i cellerna blir det kortslutaning i signalvägen från cellytan till cellens inre, den signalväg som skall sätta igång immunreaktion. Även en kalium kanal påverkades av clofazimine, vilket medförde att mängden fritt calcium blev mindre inne i cellen.Om jonkanaler

Det finns på nervcellernas membraner jonkanaler, som är aktiva när nervsignaler skall överföras från en nervcell till en annan. I ”vila” är det övervikt för kalium inne i nervcellerna och i området mellan cellerna finns en högre koncentration av natrium.Det finns då en elektrisk spänning mellan det inre och det yttre rummet, så att det inre är mer negativt laddat. Signaler från andra nervceller, eller från andra celler i kontakt med nervceller kan göra att natriumjoner strömmar in i nervcellerna via natriumjonkanaler. Detta leder till att spänningen ändras över cellmembranen och det blir positivt laddat i det inre. Då vid ett visst värde på den positiva spänningen ( kallas aktionspotential) utlöses en elektrisk impuls som fortplantas via nervceller, längs dess utskott. Det finns också jonkanaler för andra ämnen exempelvis kalium och calcium som är viktiga för nervsignalernas överföring både vid transporten i en nervcell plus vid överföringen av en nervssignal via signalsubstanser mellan två separata nervceller. Kalciumkanaler är en sådan jonkanal.