Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

torsdag, augusti 17, 2006

Thymus, immunförsvaret, t-lymfocyter, autoimmunitetSparas under Om autoimmuna sjukdomar.

För så där en trettio år sen var ett medel som hette Thx mycket omdiskuterat och dess tillverkare vet.med. dr Elis Sandberg hade öppnat en klinik, till vilket många sökte sig för sjukdomar, där man inte upplevde sig få någon hjälp i den vanliga vården. Det kunde vara cancerpatienter, som man inte kunde bota och det kunde vara andra allvarliga sjukdomar.Thx var ett thymusextrakt. Man kände sedan tidigare till att thymus spelar en roll i immunsystemet, den plats där prelymfocyter lärs upp till sina funktioner inom immunförsvaret.

Några sådana tankar bakom sannolikt bakom tanken på thx. På samma sätt fanns under trettiotalet ett preparat i tyskland som gjordes på binjurar. I binjurar produceras de kroppsegna kortisonhormonen ; om extrakt på binjurar innehöll tillräckligt med kortison för att ge någon effekt vet jag inte; jag vet inte ens om det var efter kortisolets upptäckt 1937.
Någon effekt av thx utifrån vad man vet idag är inte tänkbar- men det fanns en tanke bakom. Men det är långt mellan ideér och resultat.

Thymus är emellertid ett organ som har en nyckelplats i immunförsvaret. Man kan operera bort thymus på vuxna, men om man opererar barn blir resultatet ett skadat immunsystem. Vid den autoimmuna typen av sjukdomen Myastenia gravis, som bland annat ger uttalad fatigue och uttalad muskelsvaghet, är thymektomi en behandlingsform.

Jag läste nyligen om en undersökning om thymus från Medical College of Georgia om thymus och dess roll i processen där lymfocyterna utbildas bland annat att kunna skilja på kroppegna komponenter och icke kroppsegna. Några av cellerna lär sig känna igen kroppsegna komponenter, av dessa elimineras en del och överlever inte. Men allt som T lymfocyterna lär sig i thymus är inte bra. De icke-kroppsegna "sakerna" skall ju de så kallade regulatory T-lymfocyterna tros känna igen contra egen kroppsvävnad , så de kan stoppa T-celler som är på väg att attackera kroppsegna vävnaden. Det verkar dock som att de inte alltid lär sig alla kroppsegna ämnen, och då kan i kombination med omgivningsfaktorer och annat detta leda till autoimmuna sjukdomar

Länk till sjukvårdsrådgivningen, där det finns en avdelning om kroppen i ord och bild. Thymus har ett svenskt namn brässen, men det används mest i samband med ordet kalvbräss.


HIV -infektion och AIDS är inga autoimmuna sjukdomar. HIV virus angriper Hjälpar T-cellen. Intressant är att PLM Progressive Multifocal Leucoencephalopathy den fruktade biverkan av Tysabri, också är ett vanligt inslag i AIDS sjukdomen. Att manipulera med immunsystemet kräver stor aktsamhetOm antigen, en illustration

Peace
Sune

lördag, augusti 12, 2006

vanliga symtom vid MSHär är en del vanliga symtom vid MS. Jag tror, jag har haft delar av dem allihop utom kanske nervsmärta peppar,peppar..., trots det upplever jag mig som ganska bra

Synstörningar
synnervsinflammation
dubbelseende

Urinblåseproblem
täta trängningar
svårighet att tömma blåsan

Problem med avföringsfunktionen
Ibland svårigheter att hålla tätt, bristande funktion hos slutmuskeln.
Förstoppning.

Svårighet att koordinera (samordna) rörelser.

Balansproblem.

Tremor
Darrningar i exempelvis händer kan göra det svårt att äta. Själv har jag svårt att bära brickor utan att det skramlar förfärligt.

Sexuell funktion
Minskad sexuell upplevelse.(Känsel)
Även svårighet med erektion.

Trötthet-Fatigue
MS-Trötthet eller fatigue är ett mycket vanligt symtom som tidigare varit försummat. Man har mera sett på de mera fysiska symtomen. Jag vill inte säga påtagliga för fatigue är mycket påtagligt om man har det.

Talproblem
Långsamt eller sluddrigt tal
Detta kan dels bero på svårigheter att hitta orden, en sorts afasi.
Dels kan det också på bero på svårigheter att artikulera orden, problem med talmuskulaturen.

Sväljproblem
Sväljmuskulturen på verkas.Kan göra att man sväljer fel och kan få ned saliv och liknande i luftvägar. Kan ge upphov till infektioner.

Smak och Lukt kan påverkas

Värmeintolerans
Värme kan förvärra de symtom man har exempelvis fatigue. I mitt fall är det så ibland


Muskelspasticitet, stelhet.

Upplever jag som att jag inte helt styr när jag står och går utan får på något sätt stöd av musklerna och att jag inte kan styra detta.

Ångest.
Svårt att säga om det beror på nervskada eller på den situation man är i. Kan givetvis bero på båda sakerna. Kan finnas speciell starkt i början och när man försämras. Kommer in i krisreaktion. Här kan du läsa om krisreaktion vid cancer. Man kan komma in i en allvarlig kris även av MS.

Depression/Humörsvängningar
Gäller samma som för ångest.

Känselförändringar
Upplevelse av stumhet, känsellöshet i olika delar av kroppen.
Myrkrypningar och pirrningar i speciellt ben.

Smärta
Det kan vara smärtor av olika slag. Smärtor från leder på grund av att muskler försvagas. Jag har haft smärtor från knän ett år nu just pga detta.
En svår smärta att behandla är den som beror på nervskada. Där hjälper vanliga smärtstillande dåligt. Trigeminusneuralgi/ansiktsnervssmärta är ett exempel.
Man provar med olika behandlingsmetoder t.ex kan medel mot epilepsi (Neurontin) och medel mot depression hjälpa i bland. I bland kan el.stimulering av området hjälpa.
En smärta som av en elektrisk stöt kan förekomma ibland, l'hermittes tecken som kan utlösas av vissa rörelser.
Klåda.


Muskelsvaghet
Kan finnas i armar, ben, ryggmuskulatur, ansikte.

Förlamning
Kan vara mycket varierande från försvagning i ett litet muskelparti till mycket svår förlamning.


Kognitiva problem
Svårigheter att fokusera på saker, organisera och planera.
Minnesproblematik

Peace
Sune
Sen finns det ovanligare symtom. Som seizures=ryckningar, sömnpåverkan, hörselnedsättning, tinnitus jag återkommer till dessa tror jag.

lördag, augusti 05, 2006

Mindful meditation


Om man åker längs highway 1 på Californien västkust kommer man till Lucia. Det ligger söder om Big Sur och norr om San Simeon. Då är man i närheten av Esalen Institute. Där kan man bl lära sig mindful medition.
Jag försökte lära mig mindful medition en gång i tiden och tillämpa det ockå. Det var ett sätt att varva ned. Jag lärde mig mest via kasettband och den jag lyssnade på var Jon Cabat-Zinn.
Sedan fick jag neurologiska ryckningar som gjorde det omöjligt att sitta still så mycket att meditation fungerade. Nu börjar de ryckningarna försvinna och jag försöker nu igen att meditera.

Peace Sune

torsdag, augusti 03, 2006

Om kost och MS


För att undersöka om en diet med lågt fettinnehåll plus ω-3 (omega- 3) har någon positiv effekt på livskvaliten hos patienter med skovförlöpande MS. Detta kan man läsa om i artikel i Science Direct


31 personer undersöktes och
en grupp fick ω-3 plus låg fett diet
en jämförelse grupp fick olivoljetillskott plus en annan diet med max 30% av kaloriintaget i form av fett..
Resultatet visade att gruppen som fick omega-3 visade lite positiva effekter avseende antal nya exacerbationer och dessutom fick gruppen inget ökat handikapp under undersökningsperioden ( ett år).

Intressant men det är ju en väldigt liten grupp. Om man vill ta reda på lite hur antal personer i en grupp och slumpen kan inverka på resultatet kan man gå in på sajten multiple sclerosis sucks.

Peace
Sune