Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

Samband "kroppsegna bakterier", hälsa och icke kommunikabla sjukdomar

Det finns en hel del att läsa om de bakterier som vi ständigt lever med och som inte gör någon skada. Snarast är det så att bakterier på kroppsytan, i munhåla och svalg, i tarm är livsnödvändiga.  De hjälper till att uppfostra vårt immunförsvar, hjälper oss att ta tillvara ämnen i födan som vi inte klarar att bearbeta själv. Tidigare har man kallat en del av den här hypotesen för hygienhypotesen, som grovt gått ut på att vi i vårt samhälle har drivit bort en del viktiga mikroorganismer och genom detta har en "obalans" skett i vårt immunförsvar som bl a orsakat allergier och kroniska sjukdomar.
Numera kallar man hypotesen "Old Friends Hyphothesis innebärande att det finns bakterier som mänskligheten utvecklats tillsammans med och lever i symbios med. De lever med och på oss och vi lever med och på dem. Genetisk innehåller dessa bakterier betydligt fler gener än det mänskliga genomet vilket fått en del att säga att vi är en samling bakterier först och främst. Om man ger  starka antibiotika och utrotar bakterierna i tarmen förblir vi dock de samma varför det är lite överdrivet.

Här samlar jag en del omkring dessa frågor:

Utveckling av djurmodellen av MS EAE gör att tarmslemhinnan påverkar och blir mera genomtränglig.

IBS- om kost för irritable bowel disease. Man bör undvika FODMAPs som är kost som innehåller en del sockerarter som kan förorsaka besvär genom att bakterier förorsakar jäsning med volymsökning, vätske och gasbildning.

Om mina försök med probiotika för att "lindra" mina tarmbesvär. Dessutom om fekal transplantation som ffa är en behandling mot superinfektioner i tarmen- där sjukdomsframkallande bakterier slagit ut den normala tarmfloran och mera specifikt är det mot clostridium difficile. Men man prövar fekal transplantation även mot andra åkommor. Som bifynd fann en australiensk forskare att tre patienter med MS påtagligt förbättrades.

Bakterierna i tarmen påverkar vad vi äter!!

Fungerar probiotika?  Probiotika är preparat som innehåller bakterier som sägs gynna vår hälsa och kanske speciellt tarmhälsa. Här om en studie med probiotika.

Hygienhypotesen, maskäggscocktail och MS.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar