Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, januari 22, 2015

Mer om CCSVI

Anthony Troubelsee har som försteforskare medverkat i en studie om CCSVI som nyligen har publicerats i Lancet.  Det är en stor kontrollerad studie med kontrollgrupper. 177 personer deltog varav en grupp var MS patienter , en grupp friska syskon till MS patienter och en grupp friska kontrollpersoner. Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan grupperna avseende förträngningar.
De som undersökte använde Zambonis metoder och kriterier för diagnos  och tekniken hade studerats på plats.
Man lyckades alltså inte knyta MS till CCSVI och Troubelsee tolkar det som att dessa förträngningar kanske är ett normalt fysiologiskt tillstånd. Vener  skiljer sig från artärer så tillvidad att de kan vidga sig och i viss mån "förvara" en mängd blod genom utvidgning och sedan minskning av utvidgning genom sammandragning med hjälp av muskelceller. Detta kallas kapacitanskärl. Funktionen är att venerna skall kunna klara en reservoirfunktion vid exempelvis en blödning då kärlen kan dras samman. CCSVI skulle alltså kunna vara ett helt normalt tillstånd enligt denna tolkning.
VArför blir man då bättre. Det kan mycket väl vara placeboeffekten som åstadkommer detta. Satsar man en stor mängd pengar på en åtgärd är vilja att bli bättre stark. Freud ville bl a att man skulle betala sin psykoanalys själv eftersom den då fick större effekt.
I en del fall kan man tänka sig att detta haft god effekt för de som genomgått behandlingen genom att de fått mera kraft, vilja att träna och att orka leva nyttigare.
Jag kan inte länka till källan,  Jag skriver på läsplatta och har inte lärt mig dess funktioner till fullo. Sök på The final curtain of CCSVI och Anthony Troubelsee tror jag ni hittar den artikel och intervju jag läst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar