Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, februari 08, 2015

Hjärnreserv

Jag läste nyligen på MS Research Blog ett inlägg som handlade om hjärnreserv och MS. Källa:http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2015/02/clinicspeakcreating-brain-reserve.html
I korthet skrev man att det troligen gäller samma för Alzheimers sjukdom som MS, nämligen att man kan "bygga upp" en reservkapacitet i hjärnan som motverkar vad som händer då hjärnan skadas  vid sjukdomarna i fråga (MS och Alzheimers sjd).

Detta gäller nog även de som har en frisk hjärna. I varje fall läste jag en studie om meditation, där man fann att regelbunden meditation gör att det normala tillbakabildandet av hjärnan ( atrofin) är mindre hos de som mediterar regelbundet än hos de som inte mediterar. Man har tidigare funnit liknande resultat för meditation och vit materia i hjärnan ( exvis myelin och liknande) men denna studie gällde grå materia ( neuron).
Man skrev att givetvis kan detta resultat bero på andra saker som levnadsätt, matvanor, stress mm skilde grupperna åt. Hur som helst man fann en skillnad mellan de som mediterare och de som inte gjorde det.
Kanske ett skäl att meditera om man har den läggningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar