Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 13, 2009

Huvudsymtom vid ADHD

Uppmärksamhetsstörning ( Attention Deficit) AD

Överaktivitet ( Hyperactivity Disorder) HD

Impulsivitet

är tre symtom vid ADHD som man brukar kalla huvudsymtom


  1. Vid uppmärksamhetsstörning trodde man tidigare, att man hade svårigheter att stänga av störningar från omgivningen, och sortera bort bruset från signalerna, sortera fram det viktiga från det oviktiga, men numera talar man om att förmågan att hålla fast vid uppgifter som inte är spännande, som inte ger något omedelbart tillbaka, inte fungerar så bra. Det handlar om att förmå sig fortsätta med uppgifter som upplevs tråkiga, trista och enahanda. Det kan gälla läxor eller städa sitt rum; man avleds till att göra saker som är mera lockande. Här kan det bli lätt att låta sig avledas till nya fascinerande aktiviteter i stället för de måsten som finns.

  2. Impulsivitet kan vara en positiv egenskap, men i fråga om ADHD handlar det mer om en oförmåga att kontrollera impulsivitet. Man förmår inte vänta med en kommentar tills någon slutat tala, man förmår inte tänka över konsekvenser av vad man gör och kan på detta sätt hamna i svåra situationer, man har svårt att planera en handling och se fram emot ett mål längre fram i tiden utan vill omedelbart äta upp karamellen. Man har svårt att se risker, vad som är farligt och kan råka i besvärliga situationer. Sådant beteende kan göra att barn med ADHD blir utsatta för andra barns reaktioner, vilket kan ta formen av mobbning och det kan komma liknande reaktioner även från ansvariga vuxna i form av lärare, grannar och andra.

  3. Överaktivitet handlar om att inte kunna sitta still, alltid vara igång, något som ökar då man har ointressanta uppgifter. Man har visat att barn med överaktivitet är generellt mer rörliga än andra och kan vara så till och med i sömnen. När uppgifterna är mera intressanta så tenderar överaktiviteten att minska. Vid enformiga och tråkiga uppgifter kan aktivitet hos dessa barn paradoxalt bli att de blir mycket passiva, sitter och gör ingenting, dagdrömmer. Man fungerar i regel bättre när aktiviteterna är nya och när det finns nya personer i omgivningen. Situationer där man är öga mot öga med en person fungerar ofta bättre än gruppaktiviteter, och spänningsaktiviteter som dataspel kan göra att man fungerar väl. Man har börjat att fundera på om inte samma faktor ligger bakom både impulsivitet och överaktivitet, nämligen svårighet med beteendeinhibition, att bromsa sitt beteende. Som synes kan barnen och personerna fungera olika väl beroende på situation.,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar