Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 23, 2014

Riskfaktorer vid MS- mer från ACTRIMS-ECTRIMS 2014

-den största medicinska konferensen om MS någonsin, och täcker det mesta inom  området. På youtube  kan man se ett flertal filmer gjorda av MSworldorg där intervjuaren är dr Daniel Kantor. Bland andra intervjuades Keith Edwards om resultat från MS Consortium of New York State där ett femtontal MS centers har gått ihop för att bl a samla en databas  avseende erfarenheter av sjukdomen MS. Man har presenterat material från denna databas avseende riskfaktorer. Han säger att det har presenterats stöd för riskfaktorerna
rökning,
diet främst vitamin D men också mättade fetter vidare poängterades
vikten av fysisk träning utifrån detta material om riskfaktorer. Dr Dalia Rotstein presenterade en studie  avseende dietmönster. Den var baserad på  Nurses Health Studies och där lyckades man inte få fram något om riskfaktorer för MS. I intervjun  diskuterar hon  en del studier om ev samband mellan kost och MS, men i hennes studie framkom inget sådant. Hon säger att vi vet inte så mycket om samband med undantag av vitamin D.

Det finns också en intervju Why vitamin D is important in multiple sclerosis, där man diskuterar en studie om att halten MS i blodet är kopplad till tjockleken på hjärnparekymet, dvs atrofi.  Skulle i så fall betyda att halten vitamin D kan ha betydelse för progressionen som ju är nära kopplad till atrofi- hjärnkrympning.
Det


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar