Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, april 19, 2015

Varför fungerar inte de nuvarande bromsmedicinerna på progressiva former av MS

Det här är egentligen ett inlägg på Multiple sclerosis research blog som jag försökt överföra till svenska och delvis förkortat och försökt förenkla.
Skov triggas av vita blodkroppar som når in i hjärnan och skadar oligodendrocyterna och nerverna, Detta är kopplat till svullnad av nerven vilket gör att nervsignalerna inte kan avfyras och ledas fram som de ska, vilket ger symtom


Bästa behandlingen av skovvis förlöpande MS är att man hindrar vita blodceller från att nå hjärnan, Om detta sker hejdar det fortsatta skador på hjärnan. ( Myelinskada och nervskada)
Några doktorer fortsätter att tro att progressiv MS är ett problem med vita blodkroppar och fortsätter med behandling med de vanliga bromsmedicinerna. Givetvis kan vissa progressiva MS patienter svara på dessa behandlingar speciellt de som har gadoliniumförstärkta MS förändringar på magnetkamaren ( lesioner) / det vill säga de som har pågående aktiva inflammationer i lesionerna. Men vi behöver ett nytt sätt att behandla MS eftersom huvudproblemet inte är de vita blodkropparna ( men jag tror man måste ta itu med dessa också). Huvudproblemet tycks vara ett problem med nerverna som triggats av skadan som förorsakats av de vita blodkropparna.

Nervsignaler
Nervfibrernas uppgift är att överföra nervimpulser från en nerv till en annan via en synaps. Se video på Youtube ( svenskt språk)

Då en nervimpuls går via nerven (neuronet) åtgår energi, beroende på förflyttning av joner, väsentligen natrium och kalium. Natrium går in i cellen via natriumkanaler ( porer i cellmembranet som tillåter natrium att passera). När väl nervimpulsen har gått genom nerven återställer den sig själv för att kunna skicka nya nervsignaler. Inne i nervcellen finns en växelfunktion ( föreställ dig en svängdörr). Systemet pumpar kalcium ut ur cellen i utbyte mot natrium. Detta gör att cellerna håller sig friska och fungerande,
Myelinskidan som görs av oligodendrocyterna gör att nervimpulserna kan passera snabbare. Detta sker på grund av att impulserna hoppar mellan de avbrott som finns mellan de individuella myelinskidorna( Ranviers noder). Detta kunde man också se på Youtube. Oligodendrocyter bildar myelinskidor i hjärna och ryggmärg medan schwannska celler gör det i perifera nerver utanför CNS. ( I stort likartade processer).
Myelinförlust kännetecken vid progressiv MS
Vid progressiv MS ( både primär och sekundär) är myelinförlust ett kännetecken för sjukdomen. Initial kan detta lagas men då vi blir äldre blir reparationsmekanismerna mindre effektiva.
Dessutom kan sjukdomen skada alltför många av cellerna som skall repareras och också ärrbildning kan förhindra att myelinskadorna kan repareras. Detta gör nerverna känsliga för ytterligare skador.

Varför en person får skovvis förlöpande MS och en annan progressiv vet man inte för närvarande. Det kan bero på ålder, kön, var skadan sker i centrala nervsystemet ( CNS) och hur bra en individ kan reparera och hantera konsekvenserna av skadan. Då kompensationsmekanismerna blir utmattade eller inte finns där från början ( vid primär progressiv MS) så tas skadeprocessen över av progressiv MS. 

Demyeliniserade nerver gör att nervsignalerna kostar mycket mer energi än tidigare. Följden blir "låg inflammation" och till slut nervcelldöd. ( Med låg inflammation menas en inflammation som man tror orsakar flertalet kroniska sjukdomar. Hjärtsjukdomar, RA, Crohns sjukdom, MS mm tros orsakas av "låg inflammation". Kallas låginflammation till skillnad från vad man vanligen menar med inflammation som vid skador, infektioner med akuta symtom osv. Låg inflammation är något som ligger och pyr ofta i det tysta skulle man bildlikt kunna säga.)
När väl nerver är demyeliniserade måste nerverna använda en massa mer energi för att skicka nervimpulser. Lågnivåinflammation finns i alla typer av MS och till exempel kan skapas av mikroglia celler ( celler i CNS) vilka då producerar ämnen typ kvävemonoxid som förhindrar cellerna att tillverka tillräckligt med energi. (Kvävemonoxid bildas endogent hos människor och djur och har ett antal viktiga funktioner så som reglering av kärlvidd och blodtryck, reaktivitet i perifera och centrala nervsystemet samt i immunförsvaret).
 Energibristen förhindrar att natrium – kaliumpumpen (länken innehåller video på svenska) fungerar. Därigenom blir ett överflöd av natrium i cellen som kan få natrium-kalcium pumpen ( svängdörren) att göra tvärtom mot normalt och stöter ut natrium från cellen och drar in kalcium i cellen. Detta är inte så bra för cellerna eftersom för mycket kalcium gör att de självdör. Därför kan nervernas normalt enkla elektriska aktivitet bli ett problem för det demyeliniserade axonet ( nervcellsutskott). När nervnätverk är skadade och borta kompenserar hjärnan genom att använda olika andra nätverk för att utföra sina uppgifter. När nervceller dör får de andra cellerna arbeta mer som kan leda till ytterligare förlust och att handikapp ökar ( progression).

På detta sätt kan fortsatt skada ske i CNS ( centrala nervsystemet) utan de vita blodkropparna och det förklarar varför de nuvarande bromsmediciner inte fungerar vid progressiv MS. Det ger också ledtrådar till hur man skall behandla MS. Ett uppenbart sätt är att reparera myelin men man kan också blockera den giftiga ansamligen av joner i nerver är också tilltalande eftersom dessa mediciner redan finns tillgängliga för att behandla andra sjukdomar som epilepsi. ( Se inlägget omfenytoin).

Detta undersöks för närvarande på MS patienter för att ge belägg som kan ge en framtida förändring och ännu fler planeras. Men det tar som ni vet tid-
Var detta för tekniskt, frågar bloggskrivaren?

Nu använder man en bilparkering för att förklara hurusom vita blodceller går in i hjärna, för min del komplicerar detta bara varför jag inte tar med detta.

4 kommentarer:

 1. Buster.9:44 fm

  Du skriver om en "bilparkering" och bilen verkar varit parkerad sedan 14000:talet.
  Om forskarna hittar nyckeln till bilen kan de åka till Japan och studera varför de har så få Ms-sjuka.
  https://www.youtube.com/watch?v=cwa4_7xJ6-Y

  SvaraRadera
 2. Buster.5:36 em

  Rättelse!

  Det var 1400:talet jag menade men det finns olika uppgifter om första Ms-fallet.
  Det var väl på den tiden diagnosen skedde med het-bad.
  Bilen har stått på "bilparkeringen" minst 200år i alla fall....

  SvaraRadera
 3. Buster.4:48 em

  Det verka tungrott att få myndigheter att förstå.
  En apa hade varit lättare förklara för.
  https://www.youtube.com/watch?v=nOlszudadTk

  SvaraRadera
 4. Buster.11:38 fm

  Jag läste igen om D vitaminfrågan är ingens bord.
  Myndigheter kan se det här Youtube klippet...
  https://www.youtube.com/watch?v=0c4WNL3oSn8

  SvaraRadera