Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, december 12, 2011

Dags för stor studie om D-vitamin förebygger MS??


Från BBC News hämtar jag


Genetik och MS
En mutation av genen CYP27B1 påverkar ett viktigt enzym som gör att de som har denna genvariant har lägre halter av D vitamin.
En studie vid Oxfords universitet, UK och vid University of Ottawa, Can sökte efter sällsynta genetiska förändringar som skulle kunna förklara varför det finns familjer med flera patienter med MS. Man fann tittade på alla genom hos 43 individer från familjer som hade fyra eller flera familjemedlemmar med MS. Man gick igenom alla genförändringar man hittade och fann en förändring i genen CYP27B1 som verkade intressant.

Därefter letade man efter denna sällsynta genvariant( CYP27B1) i över 3000 familjer där ett barn hade MS. Man fann 35 föräldrar som bar på en kopia av denna genvariant plus den normala genen. I alla 35 fallen hade de barn som fått MS också ärft denna gen. Statiskt skulle detta vara en sannolikhet på 1 på miljarden att detta är en slump att MS inte är kopplad till denna gen för patienterna i fråga.
Chansen att ärva genen CYP27B1 skulle vara fifty-fifty om den inte vore kopplad till MS enligt 
 Det är alltså en mycket starkt koppling men att ha genvarianten betyder inte att man får MS. Samtliga föräldrar i de 35 familjerna som hade genvarienten CYP27B1 hade inte MS.

George Ebers vid Oxford som är intresserat sig för MS och genetik och tidigare kommit med starka samband. Han har bland annat redogjort för studierna i Frankrike där man mycket starkt har kopplat antalet fall med MS till förekomsten av solsken i olika regioner för en homogen grupp (bönder).

Forskargruppen i Oxford-Ottawa undersökte patienter som den aktuella genvarianten av CYP27B1i två ex, dvs både från pappa och mamma. Dessa utvecklar en ärftlig variant av rakit, den skelettsjukdom som man får vid D-vitaminbrist. Det är därför småbarn skall ha D-vitamintillskott för att inte utveckla sjukdomen. Men har de denna sällsynta kombination får de alltså rakit eller engelska sjukan. Man hittade 3 sådana fall i Norge och man fann också att samtliga av dessa hade MS. I Norge har en person på 1000 MS. Om tillståndet inte vore kopplade till varandra skulle sannolikheten att alla tre skulle få sjukdomen vara en på miljarden. Även detta talar för en stark koppling.

Utifrån detta gör forskarna hypotesen att låga D-vitaminvärden generellt skulle troligen spelar en roll vid MS .
Studier liknande den i Frankrike har gjorts över hela världen och sambandet finns generell men halten varierar kraftigt hos olika patienter beroende på livsstil som hur mycket man är ute, hur man är klädd, vad man äter. Det finns bra vetenskapligt stöd för att höga halter tidigt i livet är viktigt men det är inte lätt att i efterhand bestämma detta, och därför har det varit svårt att slutgiltigt avgöra om så är fallet. Detta är en helt annan infallsvinkel, där man letat upp fall som genetiskt har låga D-vitamin halter och funnit att detta är kopplat till MS. Det är alltså evidens från två olika synfält som bekräftar varandra.
Forskarna föreslår nu att storskaliga försök med D-vitamintillskott skall göras för att studera om detta förebygger MS. Tycker du detta skall göras- se frågeformulär i marginalen. Det är ju inte bara MS som misstänks ha starkt samband med D-vitaminbrist. Du har våra vanligaste cancerformer bröst-prostata och tjocktarmscancer +hjärt och kärlsjukdomar.

4 kommentarer:

 1. Anonym10:50 fm

  Visst är det dags. Inte kanske bara förebygga, utan även delvis eller helt bota, som i nedanstående patientfall:

  http://robertbakermdhealthnewsletter.blogspot.com/2010/06/case-history-complete-remission-of-16.html

  Som nämns i uppföljningen,

  http://robertbakermdhealthnewsletter.blogspot.com/2010/07/update-on-multiple-sclerosis-and.html

  var 25(OH)D > 175 nmol/L nödvändigt för att patienten skulle bli symptomfri, vilket nog är betydligt högre än många forskat på.

  SvaraRadera
 2. Anonym7:14 em

  mycket intressant fall. tack! Sune Ö

  SvaraRadera
 3. Anonym7:43 em

  Sune,

  vem anser du skall ansvara för en sådan D vitamin studie i Sverige?

  Läkarna tar inte 25(OH)D tester på personer man diagnostiserar med MS och än mindre skriver ut D vitamin till personer med MS. Tror det är få läkare som vill eller är intresserade av att ta initiativ till en sådan studie, då detta innebär att man får söka pengar.

  Lättare då att ta emot "gåvor" från läkemedelsbolagen och fortsätta propagera för en en modell som upprätthåller status quo...

  SvaraRadera
 4. Hej,
  Jag tror inte att man bara skall titta på utveckling av MS vid en förebyggande studie utan också andra sjukdomar som också har misstänkt samband.
  Från bland annat Karolinska Institutet har det kommit genetisk forskning om MS och ev relation till D-vitamin och där borde det finnas ett intresse.
  Det verkar vara olika detta med om man tar blodprov på D-vitamin 25(OH)D. Det verkar finnas en stor sparsamhet med detta prov på andra ställen. Jag tror insikten om D-vitamin och dess relation till MS är mycket varierande inom läkarkåren.

  SvaraRadera