Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, juni 10, 2014

Efter att ha sett ett program om Borrelia på TV

Jag har skrivit om Borrelia några ggr tidigare eftersom jag haft tidig Borrelia själv vid ett par tillfällen. Programmet jag såg på TV I hette: Borrelia en tyst epidemi. Det beskrev sjukdomen Borrelia som en mycket farlig åkomma. Dessutom beskrev sjukdomen som något som sprider sig. Och det senare tror jag äger sin riktighet. Här där jag bor Västra Värmland fanns knappast Borrelia tidigare men nu är det ingen sällsynthet.
I programmet sas att de vanligaste proven var med Elisa test och att det missade cirka 50 procent av positiva test.  Det finns numera modernare teknik att test som används i Sverige Borrelia PCR.

Vad man i programmet poängterar är det förebyggande : att inte bli biten av fästingar. När man är ute och går i skog och mark räcker det inte att ha kläder som täcker. Man bör dra strumporna över byxorna nedtill för att förhindra att fästingarna skall klättra upp. Dessutom bör man leta efter fästingar då man varit ute i sådana områden- buskar, högt gräs, skog osv.
Om man hittar fästing skall man ta bort den så fort som möjligt. Se denna video
Behandlingstiden diskuteras- man har nyligen utrett detta, och kom fram till att det fanns ganska dåligt underlag. Men man rekommenderar inte behandling längre än 14 dagar för tidig Borrelia.
Emellertid rek behandling med penicillin primärt, vilket jag har svårt att förstå eftersom det inte passerar blodhjärnbarriären. I läkartidningen diskuterades detta för några år sedan,  Cirka en av sex smittade får neuroborrelios skriver en av utredarna här.

I programmet på TV skrevs om att det forskas lite el mycket litet kring sjukdomen Borrelios, bl a därför att de medel som används är antibiokia som saknar patent och därför inte är lönsamma.

Mats Reimer skrev i DN om Borrelia för inte så länge sedan
Tretton myter om Borrelia som skapar rädsla i onödan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar