Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, november 01, 2010

Kan stress och allvarliga händelser påverka MS? Kan meditation motverka stress och följder av allvarliga händelser? Kan meditation påverka MS och andra sjukdomar?Man har länge trott att allvarliga sjukdomar kan utlösas och påverkas i samband med kriser i livet och svårartade händelser. i samband med att människor . Jag ställde frågan: Har du känt att stress eller likartade upplevelser påverkar eller till och med utlöst din sjukdom? I en enkät,som naturligtvis inte är en vetenskaplig undersökning men ändå hur vi själva tror. Det var 15 personer som svarade. Tretton personer svarade att de hade MS och att de trodde att stress hade påverkat eller till och med utlöst deras sjukdom. En person med annan sjukdom svarade att det gällde dennas sjukdom också. Slutligen var det en person som inte trodde att stress påverkat vederbörandes sjukdom. Själv tillhör jag den gruppen som tror att stress varit en bidragande orsak till min sjukdom.
Författarinnan Joan Didion skriver i sin bok Ett år av magiskt tänkande om sambandet mellan livsomvälvande händelser och sjukdom. Boken handlar om ett år av djup sorg i samband med makens bortgång och dotterns svåra sjukdom. Hon berättar om en undersökning som hon betecknar som en ikon för de mängder av undersökningar som gjorts gällande livsomvälvande sjukdomar och sjukdom /dödsfall, ( the mortality of widows) utförd av Young M, Benjamin B, Wallis publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Lancet. Undersökningens resultat var att nyblivna änkor inom sex månader insjuknade och dog i större utsträckning än jämförbara gifta kvinnor. Här en länk till en undersökning som visar att detta gäller även änklingars ökade risk att dö. En ikon för mig är en dansk undersökning som visar ökad risk för att få sjukdomen MS om man förlorat ett barn.

Men det behöver nog inte vara så svåra händelser som påverkar sjukdomen utan troligen mår man väl av att försöka dämpa ned vardagens påfrestningar på kroppen. Den dominerande teorin om MS är den autoimmuna teorin och om det inte skulle vara så är det i varje fall till 99 procent sannolikt att immunsystemet är involverat och att sjukdomen på något sätt har med T-lymfocyternas fungerande att göra. I immunsystemet har utvecklats som ett försvar mot bakterier och virus och andra mikroorganismer, men det har också en funktion att påverka celler som tillhör den egna organismen om dessa börjar att verka okontrollerat, vilket kan leda till cancerutveckling.
Av T lymfocyter finns det en sorts hjälpar T lymfocyter, som är med och bidrar till försvaret. Det finns en typ av hjälpar T lymfocyter som kallas Th1 celler, som startar reaktioner för att försvara oss mot virus och bakterier. De gör att det bildas signalsubstanser i immunsystemet som driver fram inflammation för att kämpa ned angriparen. Samtidigt finns det Th2 hjälpar celler som skall motverka denna inflammation, som efter inflammationen skall dämpa den. Th1 och Th 2 är alltså i en sorts balans mellan varandra. Gäller det andra mikroorganismer som tarmparasiter fungerar det tvärom. Då är Th1 cellerna de celler som kan dämpa ned medan Th2 cellerna är de som främjar inflammationen. Det går alltså inte riktigt att tala om att öka eller minska immunförsvarets aktivitet då det snarare rör sig om en sorts balans. Någon kanske har läst om maskcocktail, ämnen från inälvsmaskar som ges i försök mot MS. Det handlar då om att man vill öka Th2 cellernas inflammationsdämpande verkan- troligen gynnsamt för MS.

Man har även gjort försök där man studerat dessa immundrivande och immundämpande signalsubstanser vid stress. En Schweizisk undersökning av studenter undersöktes med blodprover i samband med påfrestande tentamensprov. Man fann då att signalsubstansen TNF-alfa ökade efter med detta prov- en signalsubstans som produceras via Th1 celler. Samma reaktion hos MS patienter skulle sannolikt kunna påverka sjukdomens förlopp skriver forskarna.
En undersökning gjord Ackerman i Pittsburgh av femtio kvinnor med MS följde dessa varje vecka under ett år och noterade de allvarliga livshändelser om inträffade. Resultatet var starkt. 85 procent av alla skov kom efter sådana allvarliga livshändelser. Det var också då att de som var mest påverkade enligt test av blodtryck, puls hade störst risk att också få skov. Här menar George Jelinek som har med studien i sin bok Overcoming Multiple Sclerosis att meditation sannolikt kan vara bra att kunna även i sådana situationer då man vet att det har en påverkan på blodtryck och liknande stresspåverkbara faktorer.

Det finns två stora stressystem i kroppen. Det ena handlar om hormonpåverkan via hypothalamus-hypofys och binjure och resulterar bland annat i produktion av hormonet kortisol. Ett annat stort system handlar om autonoma nervsystemet med dels det aktiverade /sympatiska systemet som påverkas av hormonerna adrenalin och noradrenalin och dels det dämpande och nedvarvande parasympatiska systemet. Sympatiska systemet gör så att vi snabbt kan försvara oss eller fly medan det parasympatiska gör att vi återhämtar oss efter en stressreaktion. Det medverkar också i stressreaktionen playing dead, att vi kan falla ned avsvimmade och verka döda när något anfaller: ”jag blev alldeles kall”.
Okänslighet mot glukocortikoider /kortisol eller adrenalinstimulans kan vara inblandade i att det blir en sorts överskjutning ”overshooting” av susbstanser som kan ge inflammationsökning vid MS läser jag i en översikt om stressreaktioner och MS av Gold med flera, då man funnit att överaktivitet i systemet hypotalamus-hypofys och binjure ( HPA) har kopplats till att nervceller degenererar och till ökat handikapp.
Som jag tidigare skrivit är jag skeptisk till metastudier där man plockar ut studier och slår ihop dem för att väga samman resultatet. Jag tror att det är risk att man jämför äpplen och päron. Men man har gjort en sådan metastudie av 14 olika studier och man fann ett statistiskt signifikant samband mellan stressande händelser och ökad risk för MS. Detta samband var lika stort som de effekter man kan se av de vanligaste bromsmedicinerna. Man kan läsa om detta i ovan nämnda översikt. Kan man minska sin stress kanske, jag skriver kanske, man kan minska risker för skov med lika mycket som interferon dvs cirka 30-35 procent.
Ett sätt att påverka stressen är troligen meditation. Titta gärna på videon om meditation här.

2 kommentarer:

 1. Vad menas med stress?

  Stress på cell nivå är en aktiverings signal för cellen och det finns ingen off signal utan aktivering sker tills energin tar slut.

  Stress som i att personen uppvisar visa kriteria som läkaren tolkar.

  Stress som in att jag har det stressigt dvs mycket att göra och skall hinna med att hämta barnen på dagis så jag stressade.

  Stress är inget bra begrepp eftersom det inte finns en klar entydig beskrivning utan det kräver att man vet i sammanhanget.

  Stress på cellnivå är den korrekta, kanske inte så välkänd vilket leder till missförstånd.

  SvaraRadera
 2. Jag har tidigare varit noggrann med att försöka definiera begreppen kring stress; jag har dock tyckt mig märka att det mer och blivit ett allmänt ganska vitt begrepp om upplevelser av arr krav som ställs är större än man klarar av. Jag såg en konferens om hjärnan och demens på kunskapskanalen i går och där var det mycket tydligt. Jag har även märkt det i många olika sammanhang att denna glidning skett och man får nog acceptera det och i stället ge de andra innebörderna mer exakt beskrivning. Stress har nog blivit ett vitt allmänt begrepp från att från början enligt Selye rört sig om de faktorer som utlöste stressreaktionerna fight, flight och playing dead / i analogi med vad ordets egentliga betydelse i engelskan påfrestning/betoning. Det är nog fritt fram att använda ordet stress i många sammanhang, men samtidigt blir det ju urvattnat och säger mindre.

  MVH Sune

  SvaraRadera