Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, augusti 30, 2011

Lekander forskare vid Stockholms stressinstitut Objektiv och subjektiv hälsa. Bemötande Ökad användning av komplementär medicin från 22 procent 87 till 49 procent 2000. Har det ett samband med bemötande och omhändertagande? Att må bra och inte må bra är i viss mån oberoende av att vara sjuk. Detta är intressant därför att upplevelsen av hur man mår kanske påverkar hur sjukdomen utvecklar sig. Förenklat tror jag att mår man bra upplever man mindre oro,stress och det medverkar till att man har större förutsättningar för självläkning- att låta placebokrafterna verka.
Varför vi känner oss friska, sjuka. Vad har känslan av att vara sjuk för betydelse? Vad vi upplevt tidigare påverkar vad vi upplever i nuet. Mats Lekander utsätter oss för ett lite experiment som visar detta.Detta gäller synintryck men är det så att signaler innifrån från förr också påverkar hur vi upplever det nu. Att något gjorde väldigt ont nån gång kanske påverkar hur det känns nu? Med hjälp av MRI bilder visar man att det är samma område i hjärnan som påverkas av smärtstillande tabletter, av placebo, akupunktur, massage. Att till exempel placebo stimuleras samma område tyder på att vad vi förväntar oss påverkar hur vi upplever inre signaler typ smärtsignaler. Vi tycks ha ett område i hjärnan som skall fånga upp kroppsliga förändringar och nyttan med det kan vara att få oss att ändra beteende.
Självskattning av hälsan Skattar man sin hälsa som dåligt kan det vara en varningssignal om framtida sjukdom. Är det ett känsligt system där det finns en begynnande sjukdom? Eller är det så att det är ett uttryck för att man inte sköter sin hälsa. Att frågar om hälsoupplevelse säger det ytterligare någonting om sjukdomsrisker än att bara undersöka traditionella riskfaktorer som rökning, inaktivitet, fetma, högt blodtryck etc... Det visar sig dessutom att upplevelsen påverkar hur man mår i stort, 
oberoende om man har någon sjukdom eller inte så har de som skattar sin hälsa som dålig
 • lägre livskvalité
 • lägre socialt och mental välbefinnande
 • sämre förmåga att hantera problem
 • mer nedstämdhet och depression
 • upplever sig lättare sjuka
 • mer värk

Slutsatsen är bland annat att frågan fångar upp psykosocial problematik.
Oberoende om man har någon sjukdom eller inte så har de som skattar sin hälsa som dålig
 • lägre livskvalité
 • lägre socialt och mental välbefinnande
 • sämre förmåga att hantera problem
 • mer nedstämdhet och depression
 • upplever sig lättare sjuka
 • mer värk
Vad vet då behandlande läkare om patienten? En undersökning visar att det delvis är ett ganska mörklagt område, exempelvis beträffande mentalt välbefinnande, kondition, aptit, sömn, hem och familj, fritid, ekonomi och arbete. Jag kan bara skriva under på det. Samtidigt vill jag lite grann fråga; hur mycket skall man som läkare veta? Jag är lite frågande där, personlig integritet osv

Inflammation och immunsystemet informationssignaler

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar