Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, augusti 24, 2011

Livsstilsfaktorer och hälsa. Vårdcentralerna nya uppgifter.


Nu skall socialstyrelsen satsa på friskvård:
I Kropp och Själ handlade det idag om socialstyrelsens nya påbud till vårdcentralerna.
Målning från vårdcentralen i Arvika. Den har tagits bort att den som har hand om konsten i Värmlands landsting, eftersom den inte stämde in med miljön i övrigt. Det har lett till ilskna insändare i lokala media. Konstnär Marja i Myrom.
Vårdcentralerna skall bli hälsocentraler i stället för vårdcentraler. ” Vårdcentralerna skall arbeta mer förebyggande mot patienterna” med så kallade livsstilfaktorer speciellt beträffande rökning, kost, alkohol och fysisk aktivitet. Socialstyrelsen går också igenom vad som är vetenskapligt belagt som råd inom t. ex. rökavvänjning.
Jag saknar lite det allra viktigaste avseende förebyggande arbete mot sjukdomar, det som i mycket ligger bakom varför människor röker, äter för mycket, inte motionerar och dricker, nämligen stress,
Jag är också tveksam till att det viktigaste förebyggande arbetet och livsstilsfaktorer skall ske på vårdcentraler. Jag tycker det skall komma betydligt tidigare. I stället är inriktningen i där att man skall satsa på inlärning men samtidigt satsar man inte på att underlätta inlärning. Man vet i dag att fysisk aktiva elever lär bättre än de inaktiva. Varför satsar man inte på det?
Skolan borde också kunna lära ut mera om hur man kan hantera stress, vad som händer som följd av stress. Skolan är också den naturliga platsen att lära ut om rökning, alkohol, kost.
Men det är också viktigt vad man själv gör, den individuella insatsen. Vad föräldrarna gör och lär ut är egentligen ännu viktigare. Det är ganska vanligt att yngre barn till rökande mammor och pappor säger till dem att rökning är skadligt och ber dem sluta. Lyssnar man inte då ger man ett budskap till sina barn. Jag känner flera sådana barn som själva börjat röka som tonåringar.
Till syvende og sidst har vi alla en uppgift i detta, att underlätta vardagen för andra, se till att kraven inte blir för tunga på omgivningen.
Livsstilsfrågor är svårt. Informationen får inte upplevas som integritetskränkande.Härnedan en studie som visar hur ”motion” kan förebygga hjärnskador ex.vis Alzheimers sjukdom.
Regelbunden träning kan skydda från hjärnskador vid neurodegenerativa sjukdomar.
Det är tidigare känt att träning kan bidra till reparation av hjärnskador. Ny forskning visar att fysisk träning innan skadan börjar och förändrar hjärnans omgivande miljö så att den skyddar nervcellerna från allvarliga skador. I en laboratoriestudie på möss använde man ett kemiskt ämne som skadar råttornas hippocampus (centrum för minnesfunktioner och inlärning) för att åstadkomma hjärnskador. Mössen som fick träna regelbundet innan de fick kemikalien producerade mycket av signalsubstansen interleukin-6, en signalsubstans i immunförsvaret som minskar den skadliga inflammation som kemikalien åstadkom och det förebyggde att hippocampus funktioner blev sämre, dvs minne och inlärning.
De mediciner man hittills använt för att minska på inflammation och kognitiva försämring hos äldre och hos Alzheimerpatienter har haft ganska dålig effekt. Denna forskning tyder på att fysisk träning skulle kunna användas vid många sjukdomar hos människor som neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom skulle också fysisk träning kunna verka skyddande mot negativa omgivningseffekter som gifter osv.
Källa:Voluntary exercise protects hippocampal neurons from trimethyltin injury: Possible role of interleukin-6 to modulate tumor necrosis factor receptor-mediated neurotoxicity" Jason A. Funk, Julia Gohlke, Andrew D. Kraft, Christopher A. McPherson and Jennifer B. Collins.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar