Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, augusti 27, 2012

Alla fetter är inte lika,Vissa fetter kopplas till sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom medan andra som ofta finns i växter och fisk har dokumenterade hälsoeffekter Från Medical Xpress
I ett nummer av Quarterly Review of Biology spekulerar man i att olika fetter samverkar med mikrober i tarmkanalen på olika sätt. Vissa fetter kan stimulera växten av skadliga bakterier. Vårt immunförsvar har lärt sig att känna igen dessa fetter och en immunreaktion kommer till stånd. Detta skapar en inflammation av lågintensitet som på sikt orsakar kroniska sjukdomar.
Fetterna kan påverka bakteriers överlevnad och tillväxt i tarmkanalen. Vissa fetter har starka antimikrob egenskaper- vanligvis omättade fetter, säger forskaren Joe Alcock. De reagerar kemiskt med bakteriernas cellmembran och försvagar dem. Om bakterier exponeras för omättat fett har bakterierna en tendens att brista. Kombinationen av långkedjade omättade fetter speciellt omega-3 och andra för bakterierna skadliga faktorer som magsyran gör att bakterierna kan dö.
Mättade fetter däremot saknar vanligen dess antimikrobegenskaper och förser i stället bakterierna med en kolkälla som gör att de kan växa och blomstra.
Det är dessa olika effekter på mikrober som är orsak till varför vissa fetter är inflammatoriska och andra inte, tror Alcock.
Man har undersökt detta i många år i laboratorium och funnit samband mellan de fetter som har antimikrobegenskaper och de som hade antiinflammatoriska egenskaper.
Fetter som saknar antimikrobegenskaper tenderar att vara proinflammatorisk- där finns ett mycket, mycket starkt samband. I en betydelse säger forskarna att närvaron av mättade fetter sätter i gång en tidig varningssignal i kroppen. När fetter som uppmuntrar bakterietillväxt finns där förbereder sig kroppen för att bjuda motstånd mot dessa med ett inflammatoriskt immunförsvar, som vill bekämpa infektionen- men finns fetterna där åter och åter kan det göra att kroppens försvar , inflammationer leder till kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar.
Detta är en välgrundad hypotes säger forskarna men det finns mycket forskning kvar att göra innan man vet hur det verkligen förhåller sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar