Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, maj 02, 2013

Kolesterolprofil och MS, Övervikt och MS

I
översättning av min sekreterare miss Google
Våra data tyder på en negativ påverkan av högt kolesterol och triglycerider i sjukdomsförlopp och ett gynnsamt inflytande av högre HDL nivåer på akut inflammatorisk aktivitet hos MS-patienter. Livsstilsförändringar inklusive antagandet av en sund kost och regelbunden motion för att förbättra den serumlipidmönster kan vara välgörande för MS-patienter för att förbättra deras neurologiska tillstånd.?
samma översättare
vi fann att LDL-Kolesterol och Total-Kolesterol var negativt associerat med MRI
lesion aktivitet er på magnetkamera.
Sammanfattningsvis har vi visat att lipidprofilen kan påverka MRI lesion aktiviteten hos relativt unga, hög-risk patienter med CIS som upplever sin första demyeliniserande händelse. Tidiga insatser med kost, motion och livsstil ändringar visat sig minska kolesterol kan vara till nytta för
hantera MS progression men kräver ytterligare studier.

Min kommentar:
En kost med omega-3 (fisk, nötter, rapsolja, linfröolja, avokado) och olivolja, grönsaker och frukt samt fullkorn höjer HDL-kolesterol ( det goda) och sänker  LDL-kolesterol.Det finns också kopplingar mellan multipel skleros och övervikt. Forskaren Kassandra Munger m fl publicerade i januari 2013 en studie som visade att övervikt hos barn och unga ( speciellt flickor) hade en relation till MS och ju kraftigare övervikten var desto större var risken att utveckla MS. För kraftig fetma i ungdomen ökade risken 3-4 gånger vilket är en rejäl riskökning. Vad som är orsaken till detta är inte klart säger Munger. . Det kan ha med vitaminfaktorer att göra. Fetma ökar risken att ligga lågt i D vitamin  vilket i sin tur ökar risken för MS. Det har  kommit en tidigare studie också av K Munger som visade att de kvinnor som varit överviktiga vid 18 års ålder hade ökad MS risk. På flera sätt tycks finnas samband mellan miljöfaktorer och MS. Sol, D-vitamin, vissa infektioner, rökning, övervikt och kost eller fysisk aktivitet... ... ...  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar