Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 31, 2013

Att sova och minnet.


I boken Power Food for the brain skriver Barnard inte bara om kost utan också om andra saker som kan påverka hjärnan och minnet. Ett kapitel ägnar han åt sömnen. Denna är viktig för minnet skriver han och berättar om sin studietid då man hade långa arbetspass som kunde sträcka sig över flera dygn. Då märkte han hur hans korttidsminne försämrades ( jag vet inte riktigt vad han menar med korttidsminne här, han tycks inbegripa både korttidsminnet i form av arbetsminnet men även det stadium då det bildas nya synapser dvs en form av långtidsminne /jag har skrivit en del om det i samband med Eric Kandels forskning),
Barnard skriver bl annat att minnet tycks konsolideras bäst under förnatten medan minnet sedan under efternatten blir mer integrerat och kopplas till exempelvis nya färdigheter och också emotioner. Detta rör sig bl a om forskning som har med kortisolhormonets svängningar under dygnet. Detta sjunker under förnatten och midnatt men stiger sedan på morgonsidan, Riktigt hur långt forskningen har kommit avseende just sambandet med minnet kan jag inte säga. Barnard redogör också för forskning som visar att amyloidproduktionen tycks minska i hjärnan då man sover och ett rimligt antagande är att hjärnan skulle kunnas göra sig av med amyloid under sömnen. Man har funnit detta genom att kontinuerligt ta prover från ryggmärgsvätskan under 36 timmar, Det kanske finns en möjlighet att minska risken för Alzheimer genom att vårda sömnen.
Barnard rekommenderar alltså att vi skall försöka få en portion sömn under förnatten


Vi skall också titta på våra husdjur och också på bebisarna hur de gör innan de skall somna, De sträcker på sig och jäspar. Barnard säger att större barn och vuxna har glömt det där. Han ger rådet att man skall sträcka på armar, och ben och ”fuskgäspa”, efter några gånger kommer detta spontant säger han, Jag har givetvis prövat detta också och det tycks funger- men jag vet att jag har en ganska starkt benägenhet för placebo. Men samtidigt – alla kattdjur, hundar och bebisar kan ju inte ha fel.


Att sova bättre och lite mer gör att man lättare behåller vikten- man äter vanligen inte då man sover.Människor som går till sängs tidigare är magrare än andra skriver Barnard.

Kaffet talar han också om. Han säger bland annat att koffeinet halveringstid är 6 timmar.
Om man druckit kaffe klockan 11 på dagen så finns hälften kvar klockan 17 och en fjärdedel av koffeinet finns kvar klockan 23. Jag har märkt att jag blivit mycket känsligare för koffein under senare år och dricker nu i stort sett bara koffeinfritt. Koffeinkaffe kan nu definitivt spoliera sömnen en hel natt.

Alkohol är lurigt skriver han. Lite alkohol på kvällen kan skänka sömn men då effekten går över vaknar man gärna och hade man något man ville somna ifrån kommer det då. Att man vaknar då beror inte på att man blandat rött och vitt vin eller liknande skriver han, utan på att det bildas aldehyder som är stimulantia och gör att man vaknar.

Proteiner skall man äta på morgon och till lunch. Då blir man pigg. Detta beror på att proteiner blockerar hjärnans förmåga att producera serotonin. På kvällen däremot vill man att det skall produceras serotonin som verkar lugnande. Då är det klokare att ha en mer kolhydratinnehållande kost.
Bakgrund Proteiner är uppbyggda av aminosyror och när man äter protein bryts det ned till aminosyror.
En aminosyra tryptofan är kemisk föregångare till serotonin, Om man äter mycket proteiner bildas många olika aminosyror och då konkurreras tryptofan med alla de andra aminosyrorna att få komma in i hjärnan, med följden att det bildas mindre serotonin. Däför bör man äta mycket protein på morgonen men inte på kvällen enligt Barnard.

Vatten och salt:
Barnard menar att man skall se över om man dricker för mycket vätska så att min blir tvungen att springa på toiletten flera gånger under sömnen. Vanligtvis är nog detta inte något problem.
Salt kan göra att man samlar på sig mycket vätska men gradvis når saltet njurarna och det kan leda till att man behöver kissa ofta skriver Barnard. Att vara restriktiv med salt kan vara viktigt även ur andra synpunkter- ex vis blodtrycket.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är viktigt för sömnen. När man drar ner på sin fysiska aktivitet till exempel då man blir äldre minskar också behovet av sömn. Man blir inte trött. Fysikt aktivitet både i form av motion och att inte vara alltför stillasittande har många fördelar bl a bättre sömn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar