Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, augusti 11, 2013

Lite underlag för fettdebatten
Fettdebatten i DN har haft en avslutande kommentar. Jag har försökt göra en sammanfattning av vad man funnit i de senaste årens studier om fetter. Det är inte helt entydigt. Det framkommer också något som jag tror är viktigt att det är inte ett eller flera enskilda ämnen det gäller utan snarare hur en diet ser ut i sin helhet, ja hela livsstilen.
I SVD skriver man att stenålderskosten är den rätta- stenåldermänskorna hade inga moderna sjukdomar säger man- men om inte jag missminner mig har man hittat arterioscleros ( förkalkningar i kärl) hos stenåldersmänskor.
Här en sammanfattning av de studier avseende nuvarande diskussion om fetter. Som ni ser är de inte entydiga avseende resultaten.
  • En metaanalys av Skeaff och Miller
ntag av totalfett hade inget samband med död i hjärtsjukdom eller hjärt-kärlhändelser.
Intag av transfetter hade starkt samband med död i hjärtsjukdom och hjärt-kärlhändelser.
Intag av mättade fetter hade inget samband med död i hjärtsjukdom eller hjärt-kärlhändelser.
Enkelomättade fetter hade inget samband med död i hjärtsjukdom eller hjärt-kärlhändelser.
Intag av fleromättade fetter hade ett starkt samband med död i hjärtsjukdom men inte med hjärt-kärlhändelser, samtidigt som 5% ökning av samma fleromättade fetter ledde till en signifikant minskning av kärlhändelser men inte hjärtdöd. ( Ett lite konfunderande resultat som säger lite om svårigheterna med det här).
Intag av omega-3 från fisk var starkt associerat med minskad hjärtdöd men inte med hjärt-kärlhändelser. I diskussionen skriver man bl a att den totala evidensen från kohortstudier konsistent visar att högt intag av omega-3 el konsumtion av fisk är associerat med lägre risk av fatala och icke fatala hjärt-kärlhändelser. Randomiserade kontrollerade studier är mer svårtolkade och motsägelsefulla. Man säger också att det finns en stor skillnad mellan kohortstudier (17 år) där undersökningstiden är mycket längre än i randomiserade studier.( två år).
Denna analys avsåg 344 696 personer under 4-10 år.
Mättade fetter och fleromättade fetter:
Man fann att med ett 5% lägre intag av mättade fetter och åtföljande högre intag av fleromättade fetter var det ett signifikant inverst samband mellan PUFA och risk för ” hjärt-kärlhändelser”,dvs fleromättade fetter som ersatte mättade fetter minskade risken för ”hjärt-kärlhändelser”.
.
Mättade fetter och kolhydrater
Med ett 5% minskat intag av mättade fetter och ett åtföljande högre energiintag från kolhydrater fanns det ett svagt samband mellan kolhydrater och ”hjärt-kärlhändelser”

Enkelomättade fetter
För enkelomättade fetter fann man inga samband- det var neutralt till hjärt-kärlhändelser.

  • En studie som ofta hänvisas till är denna av Mente med flera:

557 cohortstudier och 94 randomiserade kontrollerade studier medtogs i översynen av totalt 5705 artiklar. De övriga uppfylld inte undersökarnas krav på studierna.
Sammanfattningsvis : ( här skall studierna uppfylla visst antal krav och delas efter hur många krav som uppfylls i stark evidens, moderat samt otillräckligt stöd eller evidens)
faktorer avseende hjärt och kärlsjukdom
Stark evidens för skydd: grönsaker, nötter, enkelomättat fett ( olivolja mm) medelhavsmönster samt ett ”prudent=eftertänksamt” mönster
faktorer som skadar: transfetter, högt glykemiskt index el load (ex morötter har högt GI men lågt load) och ett västvärldsmönster.
Av diet mönster har bara medelhavsdiet studerats i randomiserade kontrollerade studier och konstaterats ha samband med hjärt och kärlsjukdom.

Man fann också måttligt stöd för kausalt samband mellan intag av fisk, omega-3 från havet, fullkorn, vitamin E och C i dieten och betakaroten, alkohol, frukt och fiber.
Otillräckligt evidens för tillskott av vitamin E och C, mättade fetter och fleromättade fetter ( med undantag omega-3 från havet), totalfett, linolensyra, kött, ägg och mjölk.

En slutsats författarna Mente el al drar är att man bör studera diet och matmönster totalt om man vill studera utfallet avseende hjärt och kärlsjukdom snarare än enskilda faktorer.


Mättat fett är inte associerat med stroke eller hjärtsjukdom

En metastudie baserad på randomiserade kontrollerade studier. 65508 deltagare.
Genom att ändra intaget av mättat fett genom minska eller modifiera mättade fettintaget kan minska hjärt och kärlsjukdomar med 14 procent. Minst två års ändring. Att ersätta med stärkelse gav ingen minskad risk. Idealt fleromättat fett är oklart.

.En metastudie över åtta umdersökningar med totalt 13614 personer där man undersökte personer som utbytte mättade fett mot fleromättade. Man fann en 10 procentig minskning av risk för hjärtsjukdom för varje 5procentig ökning av energi från fleromättade fetter i stället för mättade. Man fann också att ju längre tid interventionen med utbyte av mättade fetter mot fleromättade pågått-desto större effekt.

DeOliviera Otto m fl bl annat ovanstående Mozaffarian publicerade 2012 en studie där man undersökte om olika typer av mättade fetter hade olika effekter på hjärt-kärlhändelser.
Man fann att mättade fetter från mjölkprodukter medförde minskade risker för hjärt-kärlhändelser medan mättade från kött medförde ökade risker för hjärt-kärlhändelser.Det finns inget i det här som får mig att ändra min kost men det visar att det ännu är långt fram till målet - men en medelhavsinspirerad kost håller långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar