Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, augusti 18, 2013

salt och immunsystemet

Is that all there is- visst var Peggy Lee  utomordentlig sångerska. Hennes far var svensk och modern norska.
Att MS, reumatoid artrit, Crohns sjukdom, med flera är sjukdomar där immunsystemet är involverat är helt klart. De mediciner som fungerar bäst verkar på immunsystemet och autolog stamscellstransplantation som i det närmaste botar sjukdomen MS kan sägas bygga upp immunsystemet igen från grunden. Att immunsystemet är centralt torde få eller ingen bestrida.

Immunsystemet har flera funktioner som att skydda mot inkräktare i form av bakterier, virus och parasiter. Immunsystemet har också en roll i att motverka att cancerceller skall bildas eller att förökas. Immunsystemet har alltså en viss roll i att skydda oss mot celler som bildas av oss själva. Ibland går det snett och immunsystemet angriper egen vävnad som är frisk och nödvändig. När detta leder till sjukdom kallas detta autoimmunitet som egentligen bara betyder att den egna vävnaden angrips. Vad som sker i detalj och varför säger det ingenting om.

Immunsystemet är
 • dels medfött, där man har från födseln har med sig immunceller som reagerar mot bakterier och andra sjukdomsalstrarer
 • dels ett förvärvat immunsystemet, där det fordras har kontakt med det sjukdomsframkallande antigenet och immunsystemet lär sig känna igen och oskadliggöra angriparen ifråga.
 • Det finns ett flertal immunceller som har olika funktioner. En viktig gren av immunceller är lymfocyter. Det finns en typ av lymfocyter som kallas Th17 som anses spela en viktig roll vid utvecklingen av MS. T lymfocyter kallas så därför att de mognar i thymus ett organ som finns i mitten upptill i bröstet. (Thymus eller brässen är ett organ som tidigare inte antogs ha någon funktion. Man trodde under en period att det orsakade plötslig död hos barn därför att man ofta fann stora thymus hos barn ( status lymphaticus). Ibland trodde man att det orsakade svårigheter att andas och barn som skulle genomgå narkos fick genomgå strålning av thymus. Så småningom fann man att förutom att man det var fel att stor thymus orsakade död hos barn att strålningen gav cancer i thymus och området där. Att thymus är stort hos barn har samband med utvecklingen av immunförsvaret.) Övriga delen av namnet på T lymfocyter beror på vilken typ av substanser, cytokiner som cellerna omger sig med. Avseende Th17 har den fått namnet efter cytokinen IL 17 som verkar proinflammatoriskt genom att påverka bland annat transkriptionsfaktorn NfkappaB, som medverkar till att inflammatoriska äggviteämnen uttrycks. Kort sagt Th 17 medverkar till ökad inflammation och tros ha en nyckelroll vid inflammationer och vid MS.

Det har kommit tre studier om salt och Th 17. Ökningen av MS under de senaste decennierna har lett till att man börjat fundera över orsaken. Det kan inte vara genetiken som förändrats för det tar tusentals år utan det måste sökas i omgivningsfaktorer. Man tittar på livsstilsfaktorer, infektioner, sol och D vitamin med mera och nu har man tittat på saltkonsumtionen som anses ha ökat bland annat genom snabbmat.
 1. I en studie har forskarna Markus Kleinewietfeld, Prof. David Hafler med flera har funnit att produktionen av Th17 celler ökar dramatiskt under vissa förhållanden med bland annat högra saltkoncentration. ( cellodling). På möss fann man också att sjukdomen EAE (“råttMS”) blev allvarligare hos möss som fick diet rik på salt och man fann också att Th17 lymfocyter ökade hos sådana möss.
 2. I denna studie fann man att ökade koncentration av salt ledde till att genen SGK1 aktiverades och ökade utvecklingen av Th 17 celler. Detta gjorde att forskarna
 3. Denna studie tittar på ett nätverk av 39 faktorer som verkar kring Th17 lymfocyten

Dessa studier visar alltså inte att ökad saltkonsumtion ökar risken för MS, utan ligger på ett mer grundläggande plan. Kanske leder de så småningom till att man undersöker risken hos människor att utveckla MS i förhållande till deras saltkonsumtion. Att äta mycket salt är en riskfaktor för högt blodtryck och därmed hjärtsjukdomar- och det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Själv tar jag ett salt som är en blandning av natrium och kaliumsalt. En del säger att det har en bismak-men jag känner inte det.

2 kommentarer:

 1. Jag har alltid varit restriktiv med salt. Det är något jag har med mig hemifrån. De tog däremot många år att vänja av maken med den överkonsumtion som han fått med sig i bagaget hemifrån honom. Idag har vi god balans på saltandet :-)

  Jag känner heller inte bismak på alternativt salt.

  kramar från mig <3 <3 <3

  SvaraRadera
 2. Hej Angela,
  Som med många saker är väl detta med bismak på alternativt salt en smaksak. Man lär sig tycka om och inte tycka om avseende väldigt mycket. Jag gillar vad vi kallar Kina mat men skulle nog ha svårt för mycket av maten i själva Kina. Jag var på en restaurang i San Fransisco för många år sedan där man serverade "sann Kina mat"- det var inte gott. Dit gick jag inte flera gånger, men stället var fullt med gäster som uppenbarligen uppskattade det.
  Hälsningar
  Sune

  SvaraRadera