Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, juli 17, 2014

Lite om progressiv MS
 Nedanstående inlägg inspirerat av ett avsnitt på Medscape Education avseende progressiv MS. Det är inte ovanstående video som är från ett annat tillfälle men det handlar också om progressiv MS.

Neurologen Patricia K Coyle är chef  vid Multiple Sclerosis Comprehensive Care Center at the Stony Brook University Medical Center, ett MS center i USA

Patricia Coyle sa några saker jag fäste mig vid då hon diskuterade progressiv MS på Medscape.
En sak var tidig behandling. Det är viktigt att sätta in behandling så fort som möjligt för att förebygga handikapp och progression av detta. Detta är inte direkt nytt men väl värt att poängtera.

Patricia Coyle talade också om D-vitamin: Patientdata tyder på att höga normala D-vitaminnivåer är förknippade med lägre sjukdomsaktivitet än låga normala D-vitaminnivåer. Vi vet, sade hon, att D-vitaminbrist ökar risken för MS. Jag strävar sade hon att uppnå halten 70 ng/mL. ( Denna enhet används i USA om man multiplicerar med 2.5 får man den enhet som används i Sverige nmol/L och det blir i detta fall 175 nmol/L.) Hon säger till patienter att de senaste studierna antyder att sjukdomsaktiviteten kan vara kopplad till D-vitaminnivåerna och att man bör sträva mot en hög normal nivå. ( Hon ligger alltså ganska nära vad George Jelinek rekommenderar dvs upp mot 200). Hon säger också att hon är noggrann med B12 halten i blod.

En tredje intressant sak kommer upp i samband med en patientdiskussion. Patienten ifråga var en överviktig man, rökte, passiv livsstil och prediabetes. Han började också utveckla symtom på primär progressiv MS. Här säger Patricia Coyle så här. Jag säger till mina patienter att det inte finns några bromsmediciner som har bevisad effekt för primär progressiv MS, men säger samtidigt att primär progressiv MS är allt för litet undersökt och man kan inte säga med sägerhet att bromsmedicinerna inte fungerar för man kan inte dra sådana slutsatser av studierna. Den här patienten är verkligen ett typfall. Han har pre diabetes, högt blodtryck, är fysiskt inaktiv och han lever under stress med bl annat dålig sömn. Jag skulle säga honom att vi måste koncentrera oss på detta eftersom att genom att göra det kan man skydda hjärnan och CNS. Det kommer att hjälpa hjärnan att reparera sig och motverka sjukdomar i CNS. Vi förstår nu, säger Patricia Koyle och jag sa det inte för några år sedan. Vi förstår att det som hjälper din hjärna är också behandling mot MS. ( Jämför vad forskaren  Miia Kivipelto på Karolinska Institutet säger om Alzheimer och livsstil- det som är bra för ditt hjärta är bra för din hjärna och hon är absolut inte ensam: Forskning och Framsteg . På spansk TV säger spanska forskare detsamma ). Man kan nog  säga att det som Patricia Koyle säger är mainstream nu:
Det som hjälper din hjärna är behandling mot MS    Jämför vad tre andra forskare diskuterade i inlägget MS-sjukdomen och sätten att tackla den.

Patricia Koyle brukar också rekommendera patienter med denna diagnos progressiv patient att delta i de kliniska prövningar som pågår. I programmet tas också upp en mängd mediciner som kan vara på gång mot progressiva former av MS. Patienterna bör få veta att sannolikt kommer det mediciner inom en inte alltför avlägsen framtid.

Om Multiple Sclerosis Comprehensive Care Center
Så här berättar centrat om sin verksamhet:
Vårt uppdrag är att som experter diagnosticera och behandla multipel skleros hos patienter- där patienten står i centrum. Vi erbjuder den senaste kunskapen och har spetskompetens om MS och MS forskning.
Multiple Sclerosis Comprehensive Care Center startades 1990 av Patricia Koyle. Centrat tar emot cirka 1700 patientbesök per år. Centrat är belägen i New York och tar emot patienter från hela USA och även från andra länder.

1 kommentar:

  1. Buster.8:14 fm

    Neurologen Patricia K Coyle och George Jelinek borde ha en kurs för Livsmedelsverket i Sverige om D-vitamin.
    http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/

    SvaraRadera