Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, juli 27, 2014

Ökad fysisk aktivitet ger bättre livskvalitet och kanske färre skov enligt Holism Study


HOLISM study;­ Detta är en stor internationell observationsstudie ( cohort) som började 2011 och deltagarna är MS sjuka som rekryterades via nätet. Deltagarna anmälde sig själv och fick fylla i enkäter med frågor om livstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, medicinering, stresshantering med mera. Vidare fick man fylla i hur man sjukdomen utvecklats. Syftet var att se om förändringar i sättet att leva ledde till några resultat avseende utvecklingen.
Studien är unik så tillvida eftersom det är den första som samlar data från en så stor grupp (2232) av MS-are från hela världen och dessutom är den inte bekostad av läkemedelsindustrin utan medeln kommer via gåvor och välgörenhetsorganisationer.
Studien har tidigare gett upphov till studier avseende


Nyligen har en ny studie om fysiskaktivitet och MS publicerats. Studiens författare är Claudia Marck. Utgångshypotesen var att regelbunden fysisk aktivitet ger resultat i form av en bättre livskvalitet.
Resultatet visade att de som utövade fysisk aktivitet mest regelbundet hade 26 procent bättre fysisk hälsa och 13 procent bättre psykisk hälsa, 39 procent mer energi, fungerade bättre socialt till 18 procent och 16 procent bättre allmän livskvalitet.
Man kontrollerade för grad av handikapp eftersom man kan säga att de med bäst fysisk status rör sig mer och därmed skulle man inte ha visat något. Här delade man upp deltagarna i olikia handikappgrupper och resultatet var likadant i alla grupperna.
Man fann också att de som motionerade mest hade färre skov.


Det finns givetvis en del att invända. Dels kanske att de som ställer upp på undersökningen är positivt inställa och benägna att svara utifrån detta. Man rapporterar ju själv. Men samtidigt är man ju intresserad av att det skall bli ett resultat värt att tro på. Man får tänka sig in i hur man själv skulle ha besvarat det hela. Lite av resultatet kan beroende av sådan bias ( benägenhet) att vara positivt inställd. En del av svarandet kan omedvetet gå i den riktning man är positivt inställd till eller hoppas på. Samtidigt har alla som besvarat enkäten varit i samma situation varför den här invändningen i viss mån bortfaller. Jag menar man fann grupper som rörde på sig i olika grad.

Med den reservationen är det ändå ett högintressant material

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar