Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, juli 29, 2010

Svensk studie stöder teorin om D-vitamin som en riskfaktor för MSDe svenska forskarna Emilie Sundqvist, Maria Bäärnhielm, Lars Alfredsson, Jan Hillert, Tomas Olsson samt Ingrid Kockum har publicerat en studie i European Society of Human Genetics den 26 juli 2010, där man gjort en genetisk undersökning av det enzym som förvandlar kalcidiol 25 OH D till det aktiva D-vitaminet calcitriol 1.25 (OH)2 D. Denna förvandling sker i njuren samt också ute i olika vävnader bland annat immunceller Detta enzym som heter 1α-hydroxylase kodas av en gen CYP27B1som finns på kromosom 12q13.1-3.

Calcitriol, 1.25(OH)2D binder sig sedan till proteiner som finns olika immunceller, T-celler, antigenpresenterande celler ( exempelvis makrofager, ätarceller som tar upp kroppsfrämmande ämnen och presenterar dem för andra celler i immunförsvaret som därigenom får lära känna fiender i form av virus, bakterier etc). Dessa proteiner kallas VDR som betyder vitamin D receptor. (receptorer har en förmåga att binda andra ämnen, översättning mottagare).

1,25(OH)2D har en inflammationsdämpande roll i det förvärvade immunsystemet skriver författarna i rapporten,; det minskar mognaden och tillväxt av exempelvis T-celler och dendritceller och förändrar balansen i immunsystemet mot Th celler som är mindre inflammationsdrivande ( Th 2 celler) och påverkar också de reglerande T cellerna ( T reg cells) i riktning mot undertryckande av inflammation.

Tidigare har man i en australisk studie sett att på området 12q13–14 av kromosom nummer 12 kunde kopplas samman med MS. Rs703842 är ett så kallat SNP, vilket är en variation i arvsmassan på en speciell position som berör en enda nukleotid (ung = vad DNA består av= byggstenar) För att bli kallad SNP skall denna variation finnas hos åtminstone en procent av individerna i en population( ung befolkningsgrupp). Man letar alltså efter sådana variationer i arvmassan.

I den svenska undersökningen fann man tre olika SNP i samma region på kromosomen, nämligen rs4646536, rs10877012 och rs10877015. Man undersökte 2158 personer med MS och hade 1759 kontroller och de tre olika SNP kunde mer associeras till MS gruppen. Dessa förändringar på den region som har med bildningen av aktivt D-vitamin att göra var alltså kopplat till sjukdomen MS och ger ett stöd till teorin att D-vitamin spelar en viktig roll i utvecklingen av sjukdomen MS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar