Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, november 11, 2013

Ledgångsreumatism (RA) och bakterierna i tarmenOm hälsa och tarmens bakterieflora
 

Forskaren Dan Littmans grupp vid New York University har i en studie funnit att personer som nyligen insjuknat i reumatoid artrit (RA) har en avvikande mikrobiota. Forskare i Göteborg har funnit att patienter som har en viss typ av bakterier i sin tarm har mindre risk att utveckla stroke. Det gäller en typ av bakterier som medverkar till att det bildas karotener i tarmen. Skrev relativt nyligen om olika aspekter på tarmbakterier ur hälsosynpunkt. Bl annat om att tarmfloran-tarmmikrobiotan hos barn i en by i Burkina Faso där man levde på stenåldersåkerbruk skiljde sig avsevärt från mikrobiotan hos europeiska barn.

Gamla vänner trängs undan och ersätts av några som kanske inte är vänner
Forskaren Graham Rook har skrivit en artikel om hur bakterierna i vår tarmkanal förändrats i och med att tiderna förändrats och att detta skulle kunna orsaka att det uppträder nya sjukdomar, att sjukdomar blir vanligare till exempel TID ( typ I diabetes) och MS. Tarmbakterierna deltar i och ”utbildar” immunsystemet. De bakterier, som funnits med sedan Adam och Evas tid i paradiset, har blivit gamla vänner och en sorts kroppsegna bakterier. Med nyare kostregimer och nya typer av kost ( konserveringsmedel, processad mat mm), hygienförändringar sker en betydande förändring av tarmfloran- de gamla vännerna blir färre och ersätts av bakterier som inte är så väl kända av immunsystemet. Rook är övertygad om att den ökning som skett under 1900-talet av TID och MS inte är en följd av genetisk förändring utan kan bara förklaras av miljöförändringar och menar att en sådan skulle kunna vara just den förändring av tarmfloran som skett- åskådliggjort av undersökningen av barn från Afrika och Europa.


Kan tarmbakterier förklara varför köttkonsumtion( rött kött) ökar risken för förkalkning i ådrorna?
Det är tidigare känt att tarmbakterier omsätter ämnena kolin och phosphatidylkolin bildas ämnets trimetylamin( TMA) som sedan omvandlas ytterligare till ämnen som främjar ateroskleros (förkalkningar i kärl) dvs trimetylamin-N-oxid. (TMAO). På ett liknande sätt omvandlar mikrobiotan i tarmarna hos möss L-carnitin ( som är ett trimetylamin som finns rikligt i rött kött) till TMAO enligt denna studie och man visade att det bidrog till utveckling av förkalkning i mössen kärl av typ arterioskleros. Samma forskare jämförde också ”köttätare” och vegetarianer som intog
L-carnitin och fann att köttätarna producerade mer TMAO trots att man alltså åt samma. Man visade också att det var tarmbakterier som åstadkom detta. Man gav försökspersonerna antibiotika som slog ut tarmbakteriena och efter detta sjönk produktionen av TMAO (knappast något bildades). Man tittade också på patienter som genomgick en utredning avseende hjärta och fann att L-carnitin halten i plasma förutspådde ökade risker för hjärt kärlsjukdom och större händelser av typ stroke och infarkt men bara hos de som samtidigt hade höga TMAO värden. Man drar slutsatsen att tarmbakterier på det här sättet kan bidra till att förklara varför man funnit ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och konsumtion av rött kött.
.
Så var det detta med reumatoid artrit och tarmbakterier.
För första gången har man kopplat en viss bakterie i tarmen till en autoimmun sjukdom.
Man undersökte nyinsjuknade i RA, personer som haft RA länge, personer med artrit kopplat till psoriasis och friska personer.
Man fann att de nyinsjuknade i hög procent ( 75) hade förekomst av bakterien Prevotella copri medan de andra grupperna hade betydligt lägre förekomst. De som hade en hög halt av Prevotella copri hade också lägre förekomst av bacteroides bakterier som brukar betecknas gynnsamma. Varför de som haft RA längre inte hade samma höga halt gavs ingen säker förklaring till man man talade om att den immundämpande behandlingen kanske minskar immunsystemet aktivitet och påverkar halten Prevotella copri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar